Källhänvisningar kring Zak Poonen

Fick en förfrågan om källhänvisning kring Zak Poonen. Så håll till godo.

Inlägg 1

Zak synes vara en person som uppenbart hyllar en Katolsk ”supermystiker” vid namn Henry (Henrik) Suso och som dessutom lyfter fram denne som ett exempel att ta efter!Zak: ”Henry Suso was a man of God who lived in Germany, a few hundred years ago. He was a saintly man and a bachelor. He prayed often that the Lord would make himbrokenand humble like Jesus Himself was”.

Zac Poonen berömmer Henry Suso (en katolisk mystiker): Länk:

http://hiswordfirst555.ning.com/group/apostasyfallingawayinthechurchproclaimingthetruth/forum/topics/zac-poonen-leaven-detected-in-his-teaching?commentId=2833646%3AComment%3A147090&groupId=2833646%3AGroup%3A588

https://www.youtube.com/watch?v=ND_MEAVVMig 42 sekunder in i videon så börjar Zac Poonen med att upphöja Sadhu Sundar Singh till skyarna! Och på samma korta video så upphöjer han även Moder Teresa.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sadhu_Sundar_Singh

Sadhu Sundar Singh and Swedenborg: https://www.facebook.com/notes/the-sf-swedenborgian-church/sadhu-sundar-singh-and-swedenborg/10150105490417765/

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=1010430&cmd=show

http://katolsktliv.blogspot.se/2009/05/moder-theresas-words.html

https://levandetro.wordpress.com/2014/06/21/zac-poonen-under-lupp-prisar-katolsk-nunna/

Moder Teresa: ”Jag har alltid sagt att vi ska hjälpa en hindu att bli en bättre hindu, en muslim att bli en bättre muslim och en katolik att bli en bättre katolik…Istället för att omvända människor.”

Anthony Stern har gett ut en bok med titeln ”Everything Starts from Prayer: Mother Teresa’s Meditations on Spiritual Life for People of All Faiths”. Så här säger Teresa i boken: ”En del kallar honom Ishwar, en del kallar honom Allah, några bara Gud, men vi måste tillstå att det är Han som gjort oss för större saker: att älska och bli älskade. Vad betyder det att vi älskar? Vi kan inte älska utan bön, och så vilken religion vi än har, vi måste be tillsammans.”

Lite märkligt när Zac Poonen säger på videon att han vet inte hur många människor moder Theresa fört till Jesus, när hon själv sa, enligt citatet ”istället för att omvända”, så skulle man göra en hindu till en ännu bättre hindu osv.

Vad han säger här om moder Theresa, låter lite som den amerikansk/indiska apologeten Ravi Zacharias ungefär: https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/12/05/ravi-zacharias/

I boken ”Radiating His Glory” av Zak Poonen 1982 så lovordar han förförare som:
Andrew Murray, Jessie Penn-Lewis, SiGURD BRATTLIE (SMITHS VÄNNER)Norwegian apostle JOHAN O SMITH (SMITHS VÄNNER), Edwin Bekkevold, Fenelon, MADAME GUYON.Tänkvärt är att Zac i denna bok kallar Johan O Smith (villoläraren för Smiths Vänner), för ”Norwegian apostle”. Kolla själv upp på nätet vad dessa förförare stod för som Zak lovordar.

forts

Annonser

Om HaFos funderingar

Mitt hjärta är gripet av en sådan nöd, över vad jag upplever, nästlar sig in, förlamar och vilseför kristenheten. Guds församling. Det är här i själva kärnan av Evangeliet som förvanskningen sker i trosförkunnelsen. Samma språkbruk, men med en ny innebörd bakom orden, som omintetgör vem Jesus är som Kristus och vad som gäller i försoningen. Där upplöses enheten av Gud och människa i Kristi person och säras den Gudomliga enheten mellan Fadern och Sonen. Det blir inte längre offret av Kristi kropp och blod som är det tillräckliga och giltiga offret i försoningen, utan en andlig död av Jesus krävs också. Människan har i trosförkunnelsen en ställföreträdare som misslyckas lika mycket som Adam och dör den andliga döden och lämnar därmed människan kvar i sin andliga död, medan hon genom en snedvriden människosyn och ande, själ och kroppslära, förleds tro att hon i sig själv är såsom en Gud redan här i tiden och börjar praktisera en "troslära" som har sina rötter från ockulta sammanhang kring skaparekraften i Dina uttalade ord.
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

6 kommentarer till Källhänvisningar kring Zak Poonen

 1. Inlägg 2

  Zak Poonen är tydligen teologiskt påverkad av dessa Smiths Vänner, som ju är ordentligt vilse med sin teologi. Och även då påverkad av Madam Guydon.

  https://levandetro.wordpress.com/2014/06/22/brunstad-christian-church-smiths-vanner/

  Förförelsens kärna i Smiths Vänner är att Jesus inte hade Gudomlig natur vid födelsen, utan föddes som en vanlig människa och fick Gudomlig natur först efter att Han besegrat den mänskliga syndiga naturen.

  Brunstad Christian Church, också kallad Smiths vänner, är en internationellt utbredd frikyrklig församling som utgått från Norge. Den grundades i början av 1900-talet av metodisten Johan Oscar Smith och hans bror Aksel Smith, som stod i helgelserörelsens tradition…Den näst viktigaste figuren i rörelsen, Elias Aslaksen, förnekade också att Jesus var Gud under sitt jordeliv.

  Smiths Vänners teologi har främst utformats ur tidskriften ”Skjulte Skatte”, grundad 1912, där mystiker ur helgelserörelsen, kvietismen och radikalpietismen var rikligt företrädda under de trettio första åren, såsom Jessie Penn-Lewis, Andrew Murray, Madame Guyon, Miguel de Molinos, och Gerhard Tersteegen.

  På 1930-talet besökte Johan Oscar Smith Stockholm, och kom där i kontakt med Carl Flodberg och Flodbergskretsen. Smiths Vänner har många yttre likheter med laestadianismen. Även Plymouthbröderna ligger nära, både teologiskt och praktiskt. Detta finns även likhet med kväkarna och i Bruderhof (från Hutteriterna) och Puritanismen.

  1992, utstöttes ungefär 1000 människor ur församlingen. Bland de utstötta, ”Smith Light”, lever de gamla traditionerna vidare, och de har egna konferenser. Indiern Zac Poonen är den viktigaste andliga inspiratören för utbrytargruppen, som centrerar sig kring Menigheten Spiren.

  Citat från https://sv.wikipedia.org/wiki/Brunstad_Christian_ChurchUtbrytarna : …”har efterhand spridits i olika riktningar och andra samfund; en del har sökt sig till den indiske predikanten Zac Poonen eller till den fria församlingen Spiren i Drammen…” Zak Poonens synes alltså ha en koppling till Brunstad Christian Church (BCC).

  http://sv.unionpedia.org/c/Brunstad_Christian_Church/vs/Zac_Poonen Likheter mellan Brunstad Christian Church och Zac Poonen. Brunstad Christian Church och Zac Poonen har en sak gemensamt (i Unionpedia): Johan Oscar Smith.

  Zac Poonen, född 1939 i New Delhi, är en indisk bibellärare och kyrkoledare inom Christian Fellowship Church, en helgelserörelse i Indien med ett hundratal församlingar. 15 relationer: Aiden Wilson Tozer, Brunstad Christian Church, Charles Finney, David Wilkerson, Dwight Lyman Moody, Elias Aslaksen, Framgångsteologi, Helgelserörelsen, Jeanne Marie Bouvier de la Motte GUYON, Jessie Penn-Lewis, JOHAN OSKAR SMITH, New Delhi, SADHU SUNDAR SING, Watchman Nee.

  Att Zak har kopplingar till såväl Smiths vänner som Madame Guyon återges på följande länkar: http://www.wikiwand.com/sv/Zac_Poonen#/Externa_l.C3.A4nkar

  https://en.wikipedia.org/wiki/Brunstad_Christian_Church: A study undertaken by Norwegian theologian Geir Lie concluded that the theology of Brunstad Christian Church was influenced by the Keswick revival at the turn of the 20th century and by individuals such as Madame Guyón and Jessie Penn-Lewis.

  http://debojj.net/downloads/ac-2007-brunstad-norway-day-2-news-report Zak med verkade på en konnferens som Smiths Vänner hade 2013: Session 10: Offering Our Best to God This message was preached by Br Zac Poonen during Kottayam Conference 2013.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Brunstad_Christian_Church En analys av Geir Lie, Kristologin i Brunstad Christian Church: en missuppfattad impuls från Keswickrörelsen?, påpekar att BCC:s teologi kan vara inspirerad av den katolska mystikern Madame Guyón.

  Delar av Brunstad Christian Churchs förståelse av frälsningsprocessen sammanfaller även med katolicismen, men deras uppfattning av Jesu inkarnation och liv på jorden skiljer sig dock både från katolicismen och även den traditionella protestantismen. Större likheter finns dock med kenotismen, som inte accepterar att Jesus var både gudomlig och mänsklig då han levde på jorden.

  http://www.sexstenkrukorvin.n.nu/kenotism-fornekelse-av-jesu-gudom

  https://levandetro.wordpress.com/2014/06/22/brunstad-christian-church-smiths-vanner/ Vi har samma möjligheter som Jesus att bli syndfria och rättfärdiga om vi bara följer hans exempel.
  Forts

  Gilla

 2. Inlägg 3

  https://kristendominorge.wikispaces.com/Smiths+venner De försöker bli syndfria, som Jesus blev: Man kan bli syndfri genom att göra som Jesus. Han gav bort sin gudomliga makt och blev en av Adams efterkommande. Jesus blev förlåten när han under hela sitt liv inte föll i frestelse. Du försöker uppnå vad Jesus gjorde så länge du lever.

  http://www.hjelpekilden.no/hva-tror-smiths-venner.html BCC anser att Jesus hade mänsklig natur trots att han var Guds Son. Vad som gör honom till en föregångare är emellertid att han aldrig gav upp för det, aldrig syndat.

  BCC tror att genom att ständigt förneka köttet och synd som bor i den, steg för steg kommer att vara en bättre person (seger över synd) – och därmed ”dela i gudomlig natur”. De anser också att det är möjligt för alla människor att bli gudomliga på det här sättet, och att i detta fall kommer att vara ”fångas upp” till Gud i himlen.

  https://forums.catholic.com/t/who-is-zac-poonen/21535/71 Sigurd Bratlie bok anses vara ofelbar och lärd och studerad av alla, särskilt ledarskapet, i Smiths Vänner som ofelbar och likvärdig med Bibeln. Detta var och förblir Zac Poonens ”hemliga” doktrin. För han har aldrig ångrat sig offentligt om denna doktrin eller förkastat den offentligt. Hans blinda följare bryr sig inte heller om att förstå Skriften korrekt.

  Vad dessa grupper lär ut är en gammal kätteri – det var kätteriet från Edward Irving och många andra så kallade ”inspirerade profeter”. Den centrala aspekten av dessa gruppers läror är att Jesus Kristus bara var en man. De förnekar honom som Gud medan han var på jorden.

  Edward Irving: http://bibelfokus.se/pre-trib#irving

  http://www.cfcindia.com/article/the-truth-that-we-believe På Zaks hemsida synes allt väldigt ”tillrättalagt”, men så uttrycker Zak att man som kristen kan bli perfekt: ”Vi är tydligt tillsagda att allt Skrift har givits för att göra oss ”perfekta” ( 2 Tim 3:16).”

  Han har där också en märklig förklaring kring Jesus i förhållande till Fader och Anden: ”De som säger att Jesus själv är Fadern, Sonen och Helige Ande, kan inte förklara hur han då kunde ha gjort sin Faders vilja på jorden, medan han förnekade sin egen vilja ( Joh.6: 38 )”…när han kom till jorden som en man valde han frivilligt att inte utöva några av de krafter han hade som Gud…Han upphörde inte vara Man när han gick tillbaka till himlen ( 1 Tim 2: 5 ).”

  Jesus sade att han hade kommit till jorden för att förneka sin egen vilja och göra sin faders vilja ( Joh.6: 38 ). Detta visar att Jesus hade en mänsklig vilja som var emot Hans Faders, ( Matt.26: 39 ).

  Jesus var också frestad i alla punkter, precis som oss ( Hebr 4:15 ). Men för att han aldrig samtyckte i hans sinne till någon av dessa frestelser, syndade han aldrig. Varje frestelse som vi någonsin kan möta står inför övervanns av vår Herre Jesus under hans jordiska liv. Som vår företrädare kallar Jesus oss nu för att följa hans exempel när vi tar upp korset – och sätter vår självilja till döden – varje dag ( Luk 9:23 ). Vad menar då egentligen Zak med dessa ord?

  http://www.cfcindia.org/verse-by-verse/Hebrews Ser man till Zaks kommentar till Hebreerbrevet 5:7 – 9, så ser det ut som att Zac har tagit innehållet här och gjort om detta innehåll till basen för ett slags frälsningslära genom gärningar:

  ”Jesus var frestad i allting Men han syndade inte. Men inte därför att han var Gud. Det var den mänskliga sidan av Jesus som kämpade mot synden och vann striden. Endast om det var så är det möjligt för Honom att vara en förebild för oss.

  Jesus vann inte striden mot synden som Gud. Han använde endast de vapen som är tillgängliga för oss Guds ord, Beroendet av den helige Ande. Om han var frestad som vi, han kunde bara kämpa som vi. Det är vad Herren gjorde.

  Han lydde sin Fader i varje situation, och kunde därmed avsluta sin utbildning som människa. Därmed blev han en förebild för Oss, som vi kan följa i hans fotspår, övervinna frestelsen och lyda Gud.”

  forts

  Gilla

 3. Inlägg 4

  HaFo kommentar till Zaks påstående att människan kan bli som Jesus:

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/08/26/skillnad-mellan-jesus-kristus-och-den-pa-jesus-kristus-troende/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/02/24/forsoningen-enligt-bibeln/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/01/25/vad-galler-i-forsoningen-och-vad-galler-for-den-troende-efter-rattfardiggorelsen-panyttfodelsen-och-gudsgemenskapen/

  Det finns också all anledning att fundera över personer som påverkat Zak innan man tar till sig ”hans anrättning av evangeliet”. Några personer som har påverkat Zac: Madam Guyon, Jessie Penn-Lewis, Watchman Nee, Sadhu Sundar Singh enligt som vi tidigare sett från hans egen utsago. Här ser vi det så igen från hans bok:

  Sadhu Sundar Singh har påverkat Zak i The Day Of Small Beginnings By : Zac Poonen. Att Zac här nämner Sadhu Sundar Singh är speciellt intressant, eftersom Sadhu Sundar Singh, var påverkad av Emmanuel Swedenborgs ockulta andliga galenskaper som vi sett av länk tidigare här!

  Sadhu Sundar Singhs Kristna rykte blev illa tilltygat i Kristna kretsar när det kom fram att han påstod sig ha talat med Emanuel Swedenborg i andevärlden. Zak Poonen ger fortfarande i denna situation, så obekymrat likväl på sin hemsida öppet reklam för Sadhu Sundar Sing! Anmärkningsvärt!!

  Sundar Singh hade också gåvan att gå ut ur kroppen och in i andevärlden, och tala med andar och änglar. Essensen i hans syn på andevärlden finns i den lilla skriften ”Syner från andevärlden”. I slutet av den boken skimtar hans universalism, tron på allas slutliga frälsning.

  En uppgift som nådde mig som jag inte kunnat få veriferat, var att Zak brevväxlade bl.a. med en representant för Swedenborgskyrkan, där det framkom att han talat med Emanuel Swedenborg i andevärlden. Detta sades då vara dåliga nyheter för evangelikala, fundamentalistiska kristna, ty Swedenborg betraktas av dem som kättare.

  Jds av Zac http://www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=44652&forum=34 ”Hans hat mot synden ses i hans vänder sitt ansikte bort från Jesus när Jesus bar världens synd på korset…Helvetet är en plats som Gud har övergivit helt en plats där Gud inte kan hittas…Jesus upplevde helvetet på korset under dessa tre timmar av mörker, när Gud faktiskt övergav honom.”

  forts

  Gilla

 4. Inlägg 5

  I 1995 års upplaga av sin bok ”The New Covenant Servant” försöker Zac Poonen maskera själva kärnan i sin lära från Smiths vänner: ”Det främsta kännetecknet för alla falska andar är att de’inte erkänner att Jesus Kristus har kommit i köttet…De kommer inte att erkänna att Jesus övervann all synd i ett kött som vårt.

  HaFo kommentar: Vad Zak här försöker åstadkomma, påminner ju precis om Ulf Ekmans teologiska dimridåer, som han ibland tog till för att försöka att dupera och bedra människor och maskera det egentliga innehållet i vad han samtidigt förmedlade.

  Zak glider här förbi varför Jesus kunde övervinna ”all synd i ett kött som vårt”, nämligen att Jesus är ett med Gud från evighet i enheten av Fader Son och Ande. I Zaks lära, som han egentligen företräder i ett eko från Smiths Vänner, blir Jesus först efter att ha besegrat synden i människan, belönad med Gudomlig natur. Före det så hade han lagt av sig sin Gudomlighet.

  Vilket vänder helt upp och ned på vad som besegrade synden i människan. NÄMLIGEN ATT JESUS ÄR GUD SJÄLV KOMMEN I KROPPSLIG GESTALT : ”all/Guds fullhet lekamligen”.

  Zak talar om ”Kristus kommen i köttet”, samtidigt som han egentligen med sin lära förnekar att Jesus skulle vara Kristus (Gud och människa förenade) kommen i köttet, INNAN att Jesus som människa besegrat människans syndiga natur. Då först är enligt Zak Jesus Kristus (Gud) kommen i köttet.

  MEN (OBS! OBS!) JESUS ÄR GUD SJÄLV FRÅN EVIGHET (Joh. Kap. 1) SOM VID FÖDSELN AV JESUS KOMMER SOM ”GUDS FULLHET LEKAMLIGEN” OCH DÄRFÖR KAN SOM GUD OCH MÄNNISKA FÖRENADE – KRISTI PERSON BESEGRA SYNDEN I MÄNNISKAN OCH BÄRA FRAM DET RENA OFFRET AV KRISTI PERSONS KROPP OCH BLOD PÅ KORSET!

  DET ÄR INTE SOM MÄNNISKA SOM ZAK PÅSTÅR, SOM JESUS BESEGRAR SYNDEN UTAN SOM GUDAMÄNNISKA – GUD OCH MÄNNISKA FÖRENADE – ”GUDS FULLHET LEKAMLIGEN”.

  Här ser vi ett perfekt exempel från Zak, där man citerar så riktigt ett Bibelord, men som med ”tillägg” som i praktiken innebär att Jesus inte var Gud från början av sitt jordeliv, utan först efter att Jesus som människa besegrat syndens natur och först då blev ”Kristus kommen i köttet”. Men inte var det vid sin födsel. Kan förförelsen bli mer sinnrik?

  Forts

  Gilla

 5. Inlägg 6

  Räddningen för Zak verkar ligga mer vid att Jesus som en vanlig människa besegrar synden i människan och därigenom blir Gudomlig och att människan blir räddad genom att följa Jesu exempel, för att så bli gudomliggjord!

  Det Zak förmedlar är därmed en förförelse på samma nivå som trosförkunnelsen, Jehovas Vittnen, Mormonerna etc. etc. står för. Bara med ett vokabulär, som framstår som ”så kristet”. Med många sanningar, men med en samtidig kärna av förnekelse av vem Jesus egentligen ÄR och därmed en förvanskning av vad som sker på korset.

  Detta sker med ett försök att framstå som en radikal omvändelse och helgelseförkunnare. Problemet är bara att det blir människan själv som ska fixa det genom att besegra synden och då bli Gudomliggjord.

  Lite mer om Zaks förnekande av Kristi Gudom:

  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:U4NmSK6buMUJ:pako.pk/watch%3Fv%3DjhRzCqmFQNc+&cd=4&hl=sv&ct=clnk&gl=fi

  UTDRAG: Zac Poonen samarbetade i nästan två decennier med en grupp som inte tror på Kristi gudom på jorden. Zac Poonen predikade detta ”evangelium” som är direkt förknippade med Smiths vänner och sedan plötsligt gjorde han anklagelser mot denna grupp som resulterade i han attackerades med en rättsprocess av sekten. Han vann målet.

  Men i mitten av 2009 (Och som vi sett från en länk från 2013), rapporteras att han överbryggt Sin brytning med denna sekt genom att besöka Brunstad. Läran om Smiths vänner och Zac Poonen synes ha Återupplivat ett gammal kätteri som Kristi kropp alltid har kämpat emot. Denna doktrin predikades av Edward Irving, till exempel. Denna ”misstänkta” doktrin har injicerats i många predikningar och böcker av Zac Poonen.

  Intet ont anande kristna lyssnar på hans kraftfulla retorik (precis som på sin tid Irving som också hänförde människor med sin predikan, omedvetna om felen i denna predikan. Zac Poonen har aldrig ångrat eller förkastat denna lära av ”Kristus uppenbarad i köttet” eller honom ”med synden i köttet – vilket innebär att han var en syndare som alla och som övervann synden, som en människa”.

  Vidare från Zak (Har inte hittat igen idag källan till detta uttalande): ”Satan har alltid sagt till människan, att Guds bud är tunga och omöjliga att lyda. Jesus kom och bevisade, att detta var lögn, genom att han levde ett fullkomligt och lydigt liv.

  Om Jesus hade levt detta fullkomliga liv med en kraft, som vi inte hade tillgång till och med vårt kötts svaghet, då skulle hans liv inte kunnat vara ett exempel, som vi kan följa. Jesus visade genom sitt liv som människa på jorden, att den kraft som Gud gjort tillgänglig för oss är tillräcklig för att möta de krav, som vi ser i hans ord.”

  HaFo kommentar: Här är nu Zak riktigt ute i förförelsens dimma! OBS! Det är inte satan utan Guds Ord som säger att kan ingen efterleva lagen:

  Rom. Kap.3 ”allt vad lagen säger talar den till dem som ha lagen för att var mun ska bli tillstoppad och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty av laggärningar blir intet kött rättfärdigt inför honom. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden”!!!

  Visst Jesus levde som vår ställföreträdare ett syndfritt liv och ”fördömde synden i köttet” genom att han samtidigt var Gud själv kommen i kroppslig gestalt. Inte för att vara oss ett exempel på hur VI SJÄLVA, genom att efterleva lagen skulle ”bli gudomliggjorda”.

  Utan för att vi av nåd för Kristi skull, på grund av hans förtjänst, utan någon som helst vår egen vår förtjänst, skulle bli tillräknade vår ställföreträdares rättfärdighet vid tro på den HAN ÄR – Gud själv och förtröstan till Kristi persons RENA offer av Gud och människa förenade kropp och blod på korset!!

  ”men nu har utan lag en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad… en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus… och de blir rättfärdiggjorda av hans nåd genom förlossningen i Kristus Jesus…honom som Gud ställt fram som ett försoningsmedel genom tro i hans blod…vi hålla nämligen före att människan blir rättfärdig genom tro utan laggärningar”!!! (Rom. Kap. 3)

  Forts

  Gilla

 6. Inlägg 7

  Det som går igen hos Zak är väldigt likt förförelsen i Smiths Vänner om att Jesus inte kom som Gud, utan som vanlig människa som besegrade synden i människan och därmed blev gudomliggjord och att vi kan efterleva hans exempel och därmed bli gudomliggjorda.

  Vidare från Zak Poonen https://www.christianquotes.info/quotes-by-author/zac-poonen-quotes/#axzz4Z70WhkF8 Citat från Poonen: ”Det kristna livet är en kamp mot Satan.”

  Detta är som ett eko från trosförkunnelsen. T.ex från Sten Nilsson som tillsammans med Ulf Ekman startade Livets Ord: Det finns hos Nilsson inget tal om att försoningen mellan Gud och människa sker igenom Jesu jordiska liv och avslutas på korset med offret av en syndfri människas blod och lekamen. Inget om att det är försoning mellan Gud och människa det handlar om. Inget om att försoningen mellan Gud och människa sker där i Jesu jordiska kropp, som Skriften säger.

  Hos Sten Nilsson handlar det bara om hur Jesus tar människan loss från djävulen. Försoningen för vår förlåtelse och tillgång till evigt liv, handlar om hur Jesus strider med djävulen, dör andligen (skiljs från Fadern). Andlig död är enligt trosförkunnelsen en natur. Djävulens natur. Allt handlar om en strid med djävulen, som avslutas i dödsriket där Jesus besegrar djävulen och föds på nytt. Detta synes också vara vad Zak Poonen även menar och högaktar: Människans strid med djävulen.

  Naturligtvis ska vi inte vara upptagna med djävulen i onödan, så att vi likt på LO ska kriga ner honom med krigstungor och barnsnöds bön. Trampa på honom och skratta ut honom med heligt skratt ala Ekman.

  Men naturligtvis ska vi både avslöja villolärare och villolära som satan med sin antikristliga ande ligger bakom. Om detta säger Jesus: ”avslöja dem hellre” än att delta i mörkrets gärningar.

  Det är ännu mer farligt, om det skulle vara så att Zak, numera ytligt sett verkar vara någorlunda korrekt med läran, men samtidigt fortfarande ännu inombords, som tidigare, drivs av olika influenser tex från en Katolsk mystisk andlighet eller tex influensen från Brunstad Christian Church (BCC) och hans inspiration från dessa ”Smiths vänner”.

  Vad som gör Zac så farlig förutom att han förvanskar vem Jesus är och därmed förvanskar offret på korset, är att han mixar samman sanning med lögner och blandar lag och evangelium fram till en förförelse.

  Han vill som sagt framstå som en radikal omvändelsepredikant med betoning på helgelse till att bli lik Jesus. Men problemet blir att människan ska följa Jesu exempel för att i egen kraft åstadkomma detta, för att så likt Jesus bli Gudomliggjord när man lever ett syndfritt liv.

  Utifrån Zak, så grundar sig alltså inte Jesu helighet på att Han var den levande Gudens Son, Gud själv kommen i kroppslig gestalt, ”all/Guds fullhet lekamligen”. Nej, enligt Zak så grundar sig Jesu helighet på att han som människa mediterade över Guds Ord!
  Vidare från Zak: ”Jesus studerade Ordet och lydde det. På det viset blev Ordet ett kraftfullt vapen i hans hand”

  HaFo kommentar: Inget här om att ” I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud … genom det har allt blivit till …. och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss… vi såg en enfödd Sons härlighet från sin Fader och han var full av nåd och sanning (Joh. Kap. 1).

  Alltså inget hos Zak om att Jesus var Gud själv och själv i sin person var det ”levande Ordet”. Utan igen blir det frågan om att Jesus bara är en människa som ”studerade Ordet och lydde det. På det viset blev Ordet ett kraftfullt vapen i hans hand”.

  Fiendens förförelser är inte helt uppenbara lögner, utan riktigt fin undervisning med samtidiga inkörsportar till halvsanningar med en slutlig produkt av förförelse. Den som menar att det står rätt till med Zak Poonen och vad han har med sig i bagaget vid sidan om en del riktig undervisning, är bara att beklaga. Och man kunde önska att de inte ville dra med sig andra i detta misstag.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s