Månadsarkiv: februari 2016

Var Jesus den första återlösta människan?

En av trosförkunnelsens läroteser är att Jesus först måste bli en syndig natur, mista sin Gudomlighet och dö andligen för att kunna dö kroppsligt. I sin konsekvens innebär den tanken, att varje pånyttfödd kristen inte kan dö kroppsligt med mindre … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Den rättfärdige ska leva av tro

Ett Bibelord som ofta citeras i trosförkunnelsen: ”Den rättfärdige ska leva av tro ” Vad innebär då det Ordet i ljuset av trosförkunnelsens lärosystem, som inte tillhör en förgången tid utan fortfarande sprids. Jo, ”Den rättfärdige” är enligt trosförkunnelsen: Den … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Den nya skapelsen

En tredje natur När en människa påverkats av Guds Ande, så att hon ser sin synd och behovet av försoning med Gud och sätter sin förtröstan till, den tillräknade rättfärdigheten från Gud, genom Jesu försoning och börjar umgås med Jesus, … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

Jesus Kristus före under och efter inkarnationen

Jesus före inkarnationen ”Varen så till sinnes som Kristus Jesus var, han som var till i Guds-skepnad, men icke räknade jämlikheten med Gud såsom ett byte.” (Fil. 2:5-8) ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Är identifikationstanken sann

I trosförkunnelsen sägs att Jesus blev identifierad med allt det som Han skulle frälsa människan ifrån och att eftersom människan dött andligen, skilts från Gudsgemenskapen och fått straffet helvetet, så måste Jesus identifieras med allt detta för att kunna sona … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Segern över den kroppsliga döden

Det är tre sidor i försoningen, som Gud i sitt eget Ord låter oss förstå, med vilken logik och vishet det är som Gud handlar i försoningen och återlöser människan så att hon åter kan ha gemenskap med Gud. Dels … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Offret som sonade syndaskulden

Låter Bibelns egen bild av Guds handlande och vishet i försoningen tala för sig själv: ”Ty han är vår frid, han som AV DE BÅDA HAR GJORT ETT och brutit ned den skiljemur, som stod emellan oss, nämligen ovänskapen. Ty … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Segern över den andliga döden

Precis som det finns mänskliga konklusioner, när det gäller människans konstitution och förhållandet till var och hur Gud bor i människan, så försöker människan med sin logik beskriva försoningen och missar den Guds logik och vishet genom vilken Han i … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Pånyttfödelsen

PÅNYTTFÖDELSEN Jesus säger att om en människa inte blir född på nytt, så kan hon inte få se Guds rike. Han säger att Han står för dörren och klappar. Det gör Han, när någon hör budskapet om vem Jesus är … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

RÄTTFÄRDIGGÖRELSEN

RÄTTFÄRDIGGÖRELSEN När människan lyssnar till evangeliet om försoningen i Jesus Kristus, Guds Ande föder fram en tro på rätt Jesus Kristus, Skriftens Jesus och människan sätter sin förtröstan till Jesu person och verk för henne på korset, mottager hon en … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar