Författararkiv: HaFos funderingar

Om HaFos funderingar

Mitt hjärta är gripet av en sådan nöd, över vad jag upplever, nästlar sig in, förlamar och vilseför kristenheten. Guds församling. Det är här i själva kärnan av Evangeliet som förvanskningen sker i trosförkunnelsen. Samma språkbruk, men med en ny innebörd bakom orden, som omintetgör vem Jesus är som Kristus och vad som gäller i försoningen. Där upplöses enheten av Gud och människa i Kristi person och säras den Gudomliga enheten mellan Fadern och Sonen. Det blir inte längre offret av Kristi kropp och blod som är det tillräckliga och giltiga offret i försoningen, utan en andlig död av Jesus krävs också. Människan har i trosförkunnelsen en ställföreträdare som misslyckas lika mycket som Adam och dör den andliga döden och lämnar därmed människan kvar i sin andliga död, medan hon genom en snedvriden människosyn och ande, själ och kroppslära, förleds tro att hon i sig själv är såsom en Gud redan här i tiden och börjar praktisera en "troslära" som har sina rötter från ockulta sammanhang kring skaparekraften i Dina uttalade ord.

Det blev så klart för mig vad de kristna och även det Judiska folket håller på med idag: Att försöka hjälpa Gud med att förverkliga löftet till Abraham beträffande Israel/Kanaans land.

Men att förverkliga det kommer varken kristna eller Judar att lyckas med. Det förverkligas först när Jesus kommer tillbaka och de på en enda dag, som ett helt folk och en hel nation kommer till tro på Jesus. Då kommer … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Både de Kristna och det Judiska folket själva försöker nu hjälpa Gud att förverkliga Guds löfte till Abraham om landet Israel.

Både de Kristna och det Judiska folket själva försöker nu hjälpa Gud att förverkliga Guds löfte till Abraham om landet Israel. Löfte till Abraham om landet Israel inlägg 1 Att Israel och det Judiska folket skulle ha blivit lovade från … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | 4 kommentarer

Vill förklara något vad jag menade med: ”dagens Jude och Israel vänlighet” kommer i fel tid och på fel sätt och blir i själva verket en förberedelse av antikrists förbund med dem.

Vill förklara något vad jag menade med: ”dagens Jude och Israel vänlighet” kommer i fel tid och på fel sätt och blir i själva verket en förberedelse av antikrists förbund med dem. Inlägg 1 kring skeendet framför med Israel 1. … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | 3 kommentarer

Något om den falska ersättningsteologin om att församlingen för all tid övertagit det Judiska folkets och Israels kallelse och uppgift

Inlägg 1 Något om den falska ersättningsteologin om att församlingen för all tid övertagit det Judiska folkets och Israels kallelse och uppgift. De som anammar denna lära kan då grunda sig på liknande ord som Rom 2: 28 – 29; … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | 8 kommentarer

Det görs idag mycket PR för Hagenbo.

Det görs idag mycket PR för Hagenbo. Han är en antisemit och antisionist och som därmed lägger fram falska synpunkter och konspirationsteorier som inte alls är från Gud. Han pläderar för ”ersättningsteologin” att församlingen har ersatt det Judiska folkets kallelse … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | 6 kommentarer

Mark. 16: 17 – 18

Mark. 16: 17 – 18 Inlägg 1 Mark. 16: 17 – 18 Det är ett väldigt fokus idag Mark. 16: 17 – 18. Detta med anledning av diverse ”helandepredikanter” som menar sig uppfylla dessa kvalifikationer med dessa manifestationer i Mark. … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

Meningsutbyte med Ingvar Zagerholm

Meningsutbyte med Ingvar Zagerholm Har på annan plats https://www.facebook.com/groups/kristnavillolaror/permalink/2458366917613199/ där det ventilerats kring Torben och Bentley så även hamnat i ett meningsutbyte med Ingvar Zagerholm där vi hamnat i ventilering kring trosförkunnelsen. Tänkte avsluta samtalet där men han gav mig … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | 4 kommentarer