Författararkiv: HaFos funderingar

Om HaFos funderingar

Mitt hjärta är gripet av en sådan nöd, över vad jag upplever, nästlar sig in, förlamar och vilseför kristenheten. Guds församling. Det är här i själva kärnan av Evangeliet som förvanskningen sker i trosförkunnelsen. Samma språkbruk, men med en ny innebörd bakom orden, som omintetgör vem Jesus är som Kristus och vad som gäller i försoningen. Där upplöses enheten av Gud och människa i Kristi person och säras den Gudomliga enheten mellan Fadern och Sonen. Det blir inte längre offret av Kristi kropp och blod som är det tillräckliga och giltiga offret i försoningen, utan en andlig död av Jesus krävs också. Människan har i trosförkunnelsen en ställföreträdare som misslyckas lika mycket som Adam och dör den andliga döden och lämnar därmed människan kvar i sin andliga död, medan hon genom en snedvriden människosyn och ande, själ och kroppslära, förleds tro att hon i sig själv är såsom en Gud redan här i tiden och börjar praktisera en "troslära" som har sina rötter från ockulta sammanhang kring skaparekraften i Dina uttalade ord.

Jes Kap 66

Det var en person som ställde en fråga till mig kring Jes. Kap. 66 När jag läste texten så blev det så intressant så jag gör ett inlägg av det: Min första grundtanke när jag läser hela Kapitlet Jes. 66 … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sjundedagsadventisterna på tapeten igen på FB

Sjundedagsadventisterna på tapeten igen på FB SDA bygger all undervisning runt tre stöttepelare: 1. E.G. White, 2. Sabbaten och 3. Rättsliga Undersökningen/Himmelska Helgedomens rening. Jag vill granska detta med hjälp av utdrag ifrån Jon-Are Pedersens gedigna arbete kring deras förförelse. … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | 28 kommentarer

Kristus är slutet på lagen som frälsningsväg

Kristus är slutet på lagen som frälsningsväg Kristus är slutet på Lagen som frälsningsväg men fördenskull gäller lagen även för den troende. Jesus har inte gjort slut på lagen. Men gjort slut på Lagen som frälsningsväg. Lagen har aldrig varit … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | 41 kommentarer

Sammansatta enheten av Fader Son och Ande enligt Johannes

Sammansatta enheten av Fader Son och Ande enligt Johannes Joh. Kap. 14 – 17 Inlägg 1 Den sammansatta enheten av Fader Son och Ande Den typ av dialog som föreligger i Joh Kap 14 – 17 inom Guds person återfinner … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | 50 kommentarer

Vilka ska ryckas upp och vilka ska lämnas kvar

Vilka ska ryckas upp och vilka ska lämnas kvar enligt Matt 24:40-41 Vad Jesus först visar här är att Hans tillkommelse sker samtidigt över hela jorden. Det är dag på den ena platsen och natt på den andra platsen samtidigt. … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Människan ställdes inför ett val att följa satan eller Gud

Människan ställdes inför ett val att följa satan eller Gud. Valet blev satan när man bedrogs till att tro att man då kunde bli som Gud i sig själv. Därmed kom synden som en fördärvsmakt över alla människor där de … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

funderingar Kring satans fall

Bara några funderingar Kring satans fall och varför han finns. Även den vackre Keruben satan måste ställas in för ett val. Han ställdes inför frestelsen att bli som Gud. Precis som människan senare ställdes inför denna frestelse och föll för … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Har funderat mycket över dessa spörsmål kring Kristi ankomst.

Har funderat mycket över dessa spörsmål kring Kristi ankomst. Vid Jesu himmelsfärd säger änglarna till de troende i Apg. 1: 10 – 11: ”Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

En farise behöver inte nödvändigtvis mena sig vara bättre än andra

En farise behöver inte nödvändigtvis mena sig vara bättre än andra. Men han förlitar sig på lagen som en väg som leder till frälsning om man följer den. Men Gud har en annan frälsningsväg: ”en rättfärdighet från Gud genom tro … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Har tittat lite på Katolska kyrkans katekism

Har tittat lite på Katolska kyrkans katekism Summan synes där vara att kyrkan och sakramenten förmedlar Kristi liv. Vilket då är helt galet. Det är Jesus själv som förmedlar det andliga livet till oss vid tro på Honom: ”Då ni … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar