Vakna för nu gäller det

Inlägg 1 angeläget material från Janne Ohlin

http://www.truereformation.net/…/23/vakna-for-nu-galler-det/

Fick som jag ser det ett viktigt, angeläget material från Janne Ohlin. Hur får man bäst ut detta viktiga budskap? Detta handlar om antikrists plagiat av Jesu Fridsrike (Tusenårsriket) som nu förbereds i en avfallen kristenhet.

Där antikrists andes verksamhet kallas för att vara ett verk av Guds Ande. Vilket gör att när antikrist framträder så kommer man att hälsa denne falske världsfrälsare, en annan, en istället för Kristus, välkommen som Kristus

Det ligger nu väldigt nära att allt är preparerat för den falske profeten och antikrists framträdande. Vad som här beskrivs utgör deras landningsbana för en avfallen kristenhet! Här finns också Rick Warren och Hillsong omnämnt för de som undrat vad som ligger i botten hos Hillsong.

Några citat från innehållet (Läs hela innehållet från länken för en helhetsbild): ”Hagins teologi om den kristnes felaktiga auktoritet har nu smält samman med Latter Rains lära om en oövervinnerlig armé av kristna ledda av superapostlar och superprofeter som skall underlägga sig Jorden.

Detta har nu skett genom progressiva uppenbarelser och lett fram till den sista fasen innan Jesus kommer tillbaka NAR (New Apostolic Reformation) Grundare är CP Wagner. Bill Johnson är en av dessa Apostlar…

Latter Rain: En slags andlig evolution av församlingen genom Guds handlande så att den sista församlingen blir oövervinnerlig och kan lägga allt under sig genom smorda Apostlar och Profeter. Man väntar på en sista stor andeutgjutelse (JÄTTEVÄCKELSE) som skall transformera församlingen in i detta…

Innan Jesus kommer tillbaka skall vi se ett evangelium om ett falskt Guds Rike eller Himmelrike spridas ut mitt i den stora kristenheten. (MT 13) NAR och Kingdom Now läran uppfyller exakt det här.

Det är som en Trojansk häst som genom olika nätverk infiltrerat hela kristenheten med sin lära. Det som gör det så farligt är att man använder samma vokabulär men man har förändrat bibelordets betydelse…” Forts.

Om HaFos funderingar

Mitt hjärta är gripet av en sådan nöd, över vad jag upplever, nästlar sig in, förlamar och vilseför kristenheten. Guds församling. Det är här i själva kärnan av Evangeliet som förvanskningen sker i trosförkunnelsen. Samma språkbruk, men med en ny innebörd bakom orden, som omintetgör vem Jesus är som Kristus och vad som gäller i försoningen. Där upplöses enheten av Gud och människa i Kristi person och säras den Gudomliga enheten mellan Fadern och Sonen. Det blir inte längre offret av Kristi kropp och blod som är det tillräckliga och giltiga offret i försoningen, utan en andlig död av Jesus krävs också. Människan har i trosförkunnelsen en ställföreträdare som misslyckas lika mycket som Adam och dör den andliga döden och lämnar därmed människan kvar i sin andliga död, medan hon genom en snedvriden människosyn och ande, själ och kroppslära, förleds tro att hon i sig själv är såsom en Gud redan här i tiden och börjar praktisera en "troslära" som har sina rötter från ockulta sammanhang kring skaparekraften i Dina uttalade ord.
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

15 kommentarer till Vakna för nu gäller det

 1. Inlägg 2 angeläget material från Janne Ohlin

  C PETER WAGNER – NAR (NEW APOSTOLIC REFORMATION): ”Vår teologiska grund är vad som varit känt som Dominion Theology. Det innebär att vårt gudomliga uppdrag är att göra allt som krävs, genom kraften av den Helige Ande, för att återta herraväldet av Guds skapelse som Adam förverkade till Satan i Edens lustgård. Det är inget mindre än att se Guds rike komma och hans vilja ske här på jorden som det är i himlen…

  Vårt mål, med ett ord, är förvandling (TRANSFORMATION). Det första steget i detta mål är personlig transformation eftersom varje helgon måste vara beredda att göra sin del i processen för att ta herravälde.”

  Kommentar av Janne: ”Kan det verkligen vara en slump att Wagner väljer orden Purpose och Transformation? Nej absolut inte för denne Wagner är nämligen mentor till Rick Warren.

  Om du studerar Rick Warrens Purpose Driven skall du finna att han också ser fram mot en Transformation. Om han menar samma sak som CP Wagner så har de flesta påverkats av det här tankesättet. Rick Warren: Jag har sett Purpose Drivna principer Transformera 1000 tals församlingar och idag så undervisas de i över 500,000 kyrkor.

  Rick Warren: April 2010 har han samlat 30,000 på en stor arena, Han har nyss släppt sin vision som han kallar PEACE – Plan – Han kallar nu detta för hans bergspredikan. Denna PEACE plan handlar i stort sett om att återupprätta den här skapelsen igen.

  Så säger han: Jag ser fram emot arenor fyllda med människor som säger till Gud. Att de vill göra vad som än krävs (Eng: Whatever it takes) för att kunna upprätta Guds Rike på jorden precis som det är i Himlen. ( Wagners Kingdom Now)” Forts.

  Gilla

 2. Inlägg 3 angeläget material från Janne Ohlin

  Bill Johnson: Han är apostel i exakt samma nätverk NAR och har påverkat millioner med sin undervisning. Vi kan läsa på hans egen blogg om hur han vill exakt samma sak som Wagner och Rick Warren – Han citerar faktiskt ordagrant Warrens Peaceplan.

  I The Message bible som används flitigt i de här kretsarna finns uttrycket: AS ABOVE, SO BELOW. (Vilket är en ren New Age term). Så jag tror personligen att det inte är någon slump alls att nyckelversen i NAR just nu är ”På Jorden som i Himlen”.

  Detta är astrologi bland annat! Det här har med att göra att uppnå och realisera din fulla potential. Men vilken energi är det som verkar? Är det här Guds Ande eller Kosmiska Krafter? Är det andeguider (Demoner) så kommer de att lära dig vissa hemligheter för att du skall få den här kraften…

  Vi är alltså på väg nu in i en transformation, då kommer vi att förstå och nå vår fulla potential. Då kommer vägen att öppnas för dessa stora lärare att agera på det fysiska planet. (Obs läs 2 Tess 2 – falsk Jesu tillkommelse)…

  Vad är det för Jesus som kommer på besök hos dessa i NAR? Svar: Demoner eller Andeguider!…De avfallna talar om en jättearmé för Herren. Dessa andeguider i Hierarkin har nu inspirerat sinnet och hjärtat för ett nytt tänkande…

  Purpose Driven Rick Warren använder uteslutande the Message med dess New Age budskap varför då? Jo därför att jag är övertygad om att han tillhör New Age.

  Men hur är det då med Hillsong frågar en del? De är med i detta nätverk i Australien, hur det är här vet inte men vi har våra misstankar, men vi tror att det finns många som inte har en aning om dessa teologier.

  Konsekvensen blir ju en total brist på ödmjukhet. Hagin lärde ju ut att den troende nu har fått all makt över skapelsen. Vart tar Jesu auktoritet vägen? (Dominion)? Det här är helt klart ett annat evangelium som presenteras. Det här beskrivs både i 2 Petrusbrev och i Judas Brev.

  Jud 1:4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar (ARNEOMAI) vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

  Gilla

 3. HaFo KOMMENTAR: Detta handlar om antikrists plagiat av Jesu Fridsrike (Tusenårsriket) som idag förbereds i en avfallen kristenhet och som sker nu mitt framför våra ögon. Något som många varnat för, men som människor, oftast andliga ledare som ska skydda fåren, bara slagit dövörat till och menat vara något som kommer från missnöjda människor med en kritisk ande som går emot vad ”Gud gör idag”.

  Detta i sammanhang där antikrists andes verksamhet kallas för att vara ett verk av Guds Ande. Vilket gör att när antikrist framträder så kommer man att hälsa denne falske världsfrälsare, en annan, en istället för Kristus, välkommen som Kristus.

  Det ligger nu väldigt nära att allt är preparerat för den falske profeten och antikrists framträdande. Vad som här beskrivs utgör deras landningsbana för en avfallen kristenhet! Här finns också Rick Warren och Hillsong omnämnt för de som undrat vad som ligger i botten hos Hillsong.

  Avfallet nu sprider ut sig in i allt bredare kretsar till en synkretism som under kristen språkdräkt på det andliga området förbereder, den falske profeten och den falske världsfrälsaren, en annan, en istället för Kristus, antikrists välkomnande som Kristus. Han synes inte gå emot Kristus utan framstår som Kristus. Den person som förbereds till att välkomnas i även andra sammanhang.

  New Age – Kristus Meytreia – Eukaristin i Katolicismen

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/01/14/angaende-new-age-och-kristus-meytreia-och-eukaristin/

  Här finns vidare mycket om den falska läran i Katolicismen om ”eukaristin”:

  http://www.bibelfokus.se/node/101

  http://www.bibelfokus.se/babels_torn#Anchor-23522

  Gilla

 4. Citerar från annan plats på FB. Elvor Ohlin: ”Rick Warrens ‘trebenta stol’ är NWO:s agenda. Hans PEACE-plan är samma som FN:s antikristliga fredsplan. Utan att tala om synd, bekännelse och omvändelse lurar han människor.

  Att pastorer upphöjer Warren och t o m predikar utifrån hans bok kan bara förklaras med ordet slummer (ljumhet?) – som leder till avfall om man inte vaknar…

  Rick Warren har funnits bland gurus i new age i många år. (En bit ned på sidan)
  http://www.numii.net/word_press/gurus
  —-
  HaFo kommentar: Vilket alltså understryker vad som framgick i Jannes material
  http://www.truereformation.net/…/23/vakna-for-nu-galler-det/ om en koppling via Hagin – Latter rain – Apostla – rörelsen med Wagner och Bill Johnson till Rick Warren – Hillsong – New Age – atrologi och Rick Warrens ”trebenta stol” om en ny världsordning. (Det är alltså även hos Hillsong ytterst detta som ligger i botten för deras verksamhet!!)

  En ny världsordning eftertraktas och omtalas i många sammanhang idag. Inom Ordensväsendet och Illuminati, på den ekonomiska arenan, på den politiska arenan och alltså nu även på den andliga arenan i olika former och sammanhang.

  Allt ska det samspela till att förbereda den falske profetens och den falske världsfrälsarens inträde på de olika arenorna för att bedra människorna med plagiatet av Gudsriket på jorden under sin begränsade tidsperiod, innan den sanne Kristus kommer tillbaka och upprättar det sanna Fridsriket/Tusenårsriket.

  Janne: ”Hagins teologi om den kristnes felaktiga auktoritet har nu smält samman med Latter Rains lära om en oövervinnerlig armé av kristna ledda av superapostlar och superprofeter som skall underlägga sig Jorden.

  Detta har nu skett genom progressiva uppenbarelser och lett fram till den sista fasen innan Jesus kommer tillbaka NAR (New Apostolic Reformation) Grundare är CP Wagner. Bill Johnson är en av dessa Apostlar…

  I The Message bible som används flitigt i de här kretsarna finns uttrycket: AS ABOVE, SO BELOW. (Vilket är en ren New Age term). Så jag tror personligen att det inte är någon slump alls att nyckelversen i NAR just nu är ”På Jorden som i Himlen”.

  Detta är astrologi bland annat! Det här har med att göra att uppnå och realisera din fulla potential. Men vilken energi är det som verkar? Är det här Guds Ande eller Kosmiska Krafter? Är det andeguider (Demoner) så kommer de att lära dig vissa hemligheter för att du skall få den här kraften…

  Vi är alltså på väg nu in i en transformation, då kommer vi att förstå och nå vår fulla potential. Då kommer vägen att öppnas för dessa stora lärare att agera på det fysiska planet. (Obs läs 2 Tess 2 – falsk Jesu tillkommelse)…

  Vad är det för Jesus som kommer på besök hos dessa i NAR? Svar: Demoner eller Andeguider!…De avfallna talar om en jättearmé för Herren. Dessa andeguider i Hierarkin har nu inspirerat sinnet och hjärtat för ett nytt tänkande…”

  HaFo kommentar: Detta nya tänkande handlar om en förberedelse för antikrists plagiat av Jesu Fridsrike (Tusenårsriket) som idag förbereds i en avfallen kristenhet och som sker nu mitt framför våra ögon.

  Detta sker fullt öppet i sammanhang där antikrists andes verksamhet kallas för att vara ett verk av Guds Ande. Vilket gör att när antikrist framträder så kommer man att hälsa denne falske världsfrälsare, en annan, en istället för Kristus, välkommen som Kristus.

  Detta måste de andliga ledarna som är satta att skydda och vägleda fåren ta på allra största allvar och inte medverka till att hälsa den person som nu även väntas på inom New Agw och andra sammanhang, välkommen som Kristus!

  Att en annan, en istället för Jesus, en falsk världsfrälsare – antikrist, träder fram, kommer inte först att handla om att han vänder sig mot Kristus och det kristna, utan att Han själv ska med hjälp av den falske profeten framstå som Kristus.

  De som blivit lurade att det är Guds Ande som verkar när det är antikrists ande som verkar kommer att köpa det upplägget och ”bejaka vad Gud gör idag”, när antikrist ska ”bedra jämväl de troende genom tecken och under”.

  Upp. Kap 13: ”Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet (antikrist ur folkhavet – antagligen politiker)….De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret och sade: ‘Vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det?’… Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat.

  Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden (Den falske profeten – andlig ledare som för alla religioner in under samma tak). Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt.

  Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare.” Och det är vad som nu förbereds i människors sinnen och hjärtan genom det avfall i kristenheten som idag drar fram.

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/08/05/spaning-pa-upp-kap-10/

  Gilla

 5. CITAT FRÅN Elvor Ohlins inlägg under Jean – Erik Mårtenssons tidslinje:

  ”Här uppmanar Hillsongs Brian Houston att inta ‘den 7 sfärerna’, dvs ‘DE 7 BERGEN-LÄRAN’. BLI RIK!! Gör karriär! Bli känd! Inta positioner!… för ‘guds rikes skull’

  Jesus kan inte komma förrän ‘de nya apostlarna’ (NAR) har fått sin rätta position på ‘de 7 samhälls-bergen’ och har utbrett ‘guds rike’ på hela jorden. De ska ta herravälde och ‘kristna hela nationer’ (Dominion).”

  Elvor kommentar: JESUS SA:

  Matt 6:24 ”Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon”…

  Det finns orsak till att de här rörelserna kantas av avslöjanden om otrohet, missbruk, ekonomiska skandaler, lyxliv, sexuella skandaler/trakasserier osv. som exempelvis det förra inlägget här. Det talas mycket om kraft, tro, herravälde men det finns i n g e n kraft till att leva ett rättfärdigt liv eller befrielse från synd, i falska ”evangelier”.

  https://spheres.life/2017/05/16/brian-houston-l-kings-queens-of-all-spheres/

  Kings & Queens of All Spheres | Brian Houston SPHERES.LIFE” slut citat

  HaFo kommentar: Märk här, att Elvor Ohlins så förtjänstfulla info kring Brian Houston och Hillsong, är något som alla som tidigare på Jean – Eriks tidslinje, mest företrädesvis ledare från trosrörelsen och Pingst. är något som de därmed försvarar när de lovordar Hillsong och dumgör de som ifrågasätter Hillsong.

  Men sådan här faktamässig info borde väl ändå få dem att betänka vad det är som de lovordar: en helt vilsefaren sekt!! Som nästlar sig in i kristna sammanhang med sin förförelse. Och detta med hejarop från de andliga ledare som ska beskydda och leda fåren. Det är en fullständig skandal. Och från Pingsts ledarhåll bara passerar allt med tystnad!!

  Här nämndes också att Hans Weichbrodt skall medverka i en Hillsong-resa till Israel.

  Angående Hans Weichbrodt:

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/11/26/oasrorelsen-hans-weichbrodt/

  Gilla

 6. Inlägg 1 Janne Ohlin har uppdaterat delar av sitt material

  Janne Ohlin har uppdaterat delar av sitt material http://www.truereformation.net/…/23/vakna-for-nu-galler-det/ kring Hillsong – Rick Warren – Wagner – Dominionisterna/Kingdom Now – Sverigebönen – New Age m.m.

  Här följer uppdateringen: ”Ett kodord som Dominionisterna/Kingdom Now använder är Mandate (Mandat). Man menar sig alltså ha fått mandat från Gud att underlägga sig skapelsen. Man har därmed tagit sig en auktoritet man aldrig ägt.

  Christine Caine (Hillsong) https://vimeo.com/75524447 God has a word for his army http://365prophetic.com/a-take-over-anointing/ /False Prophet

  Det här är så typiskt denna lära att jag citerar det: ‘God has a word for his army. He is speaking to his elite group that are consumed with the Kingdom mandate to establish the kingdom of God in the earth.

  They are treading under their feet anything and everything that opposes the Kingdom mandate. We are not the beat up, bruised, and head in our hand army, but we are the army that carries His authority and moves forward in his Mighty Name. We are not the low flying, don’t rock the boat kind of army.’

  Så när vi har den här läran klart för oss! Då anser jag att Världen idag har artiklar som klart är influerat av detta tankesätt. Guds rike och skapelseordningen Del 1 (Sven Nilsson) http://www.varldenidag.se/…/g…/repqhB!FA8zQzGY4njQF600PDu3A/

  Sverigebönen – Latter Rain och de 7 bergen http://www.varldenidag.se/…/b…/reprbw!dJMdpR7CX3MXcXxR7Hrag/

  Går nu ihop med Bönenätverket ‘Light the fire’ http://www.varldenidag.se/…/…/reprbe!b8VT4Jv1YYaRardM529u6w/

  När vi går in och läser deras vision https://www.sverigebonen24-7.com/vision blir det ganska tydligt vilken agenda som ligger bakom:

  Vision: It is our vision to see a unity in the body of Christ in Sweden. That we pray and work together to bring Gods kingdom to earth.

  (OHLINS: NAR) We believe that God has a destiny for Sweden. A part of this destiny is that Sweden will be: A leader in arts, fashion and design. (ETT av de 7 bergen)

  Sverigebönen 40 dags fasta och bön för Sverige och Stockholm 20 feb-31 mars https://www.sverigebonen24-7.com/…/gemensam-40-dags-fasta-o…

  Lukas Berggren (Världen idag = Berget Media?) Patrik Sandberg Sverigebönen

  Vi vill tillsammans se: ‘Ett Förvandlat Sverige & Storstockholm’ Genom fasta och bön i enhet. Områden som vi kommer att be utifrån är: Omvändelse, Försoning och de sju samhällspelarna samt valet. ( DE 7 Bergen)(Dominionism/Kingdom Now)

  Kolla in deras länkar https://www.sverigebonen24-7.com/copy-of-resources-se – Direkt NAR Tyvärr verkar Sebastian Stakset vara indragen.

  Gilla

 7. Inlägg 2 Janne Ohlin har uppdaterat delar av sitt material

  Redan 2011 varnade vi för utvecklingen vi nu ser infiltrerar överallt! Är Världen idag infiltrerad av Kingdom now? http://www.truereformation.net/2011/10/01/varning-varlden-idag-promotar-de-sju-kullarnapelarna/

  Citykyrkan i Stockholm: Ur programmet: http://cks.se/2018/01/11/24-h-bon-2018/

  08:30 – 7 berg av inflytande Bill Johnson är inblandad (Förstås?) https://www.amazon.com/Invading-Babylon-7-Mountain-Mandate/dp/0768403359

  På denna NAR sida finns mycket: GENERALS INTERNATIONALS http://www.generals.org/home/

  Alvin Toffler talade om 7 Spheres http://www.cbpp.uaa.alaska.edu/afef/tofflerspheres.htm / Kallade detta ‘The Third Wave’.

  Newt Gingrich wrote the foreword to with Alvin and Heidi Toffler https://www.motherjones.com/politics/2012/01/newt-gingrich-new-age-love-gurus-alvin-toffler/

  where they were promoting that idea of transnational government, which a lot of us would see as a form of one-world government, Tofflers var New Agare http://books.google.se/books?id=cYg6H2aa3-4C&pg=PA114#v=onepage&q&f=false

  Läs detta och se hur världen har förändrat sig enligt deras Plan. Inte undra på att 7 bergen läran står på Lucis Trusts hemsida. (NEW AGE) https://www.lucistrust.org/resources/articles/the_hierarchy_light Hur väl den stämmer in med NAR läran…

  Upp 17:3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn.

  Upp 17:9 Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar.

  Tänk efter hus dumt det här är med de 7 bergen. Gud skulle alltså ha gömt missionsbefallningens rätta uttydning och så uppenbarat det 1900 år senare till bara två personer? http://www.livewithpurposechurch.org/…/seven-mountains.php Vakna upp sådant är Gnosticism!

  Gilla

 8. Inlägg 3 Janne Ohlin har uppdaterat delar av sitt material

  Denna video tar upp vad som sker i en människa som fått sin Kundalini Awakening (New Age) http://www.youtube.com/watch?v=6s-v1_8aQeg Lägg märke till vad som sägs från 15 minuten i videon. CITAT: Punkt 11 Upptäckten av din framtid och din själs ‘Purpose’ (Driven?):

  ‘Du får genom meditation uppleva vad vi kom hit för att göra. (Vad som är ditt Purpose = Dominionism) energin kan komma på olika sätt för att få dig att uppleva din framtid med ‘Purpose energi’ för att göra ‘What ever it Takes’ för att göra tjänst och använda våra gåvor!’

  Jag undrar jag? C P Wagner och Rick Warrens uttryck: ‘What ever it takes’ och Dominionism verkar vara ren NEW AGE. Rick Warrens Purpose Driven = Inte samma sak som att söka Guds vilja för ditt liv. Det är snarare att ‘gjutas samman’ med denna tidsålders ande (New Age) för att tjäna New World Order!

  Vänner varna alla ni kan innan det är försent! Den avfallna kristenheten kommer att tjäna (sitta på Vilddjuret)!” Slut på Jannes uppdatering.

  HaFo kommentar: Det mest bedrägliga här är att detta ska ske i kamouflage av bön. Vem kan väl mena att det är något fel med bön. Men vem är det man ber till när konsekvensen blir till en utbredning av en förförelse som förbereder landningsbanan för den falske profeten och antikrist!!!

  Nu är deras framträdande nära och det under hejarop från andliga ledare och ”kristna församlingar” som söver ned fåren med tal om skörd, väckelse och Kristi snara ankomst. Man ger så sömnpillret dubbel verkan med en lära om att Jesus ska rycka upp församlingen innan antikrist och vedermödan.

  Vill bidra med några länkar https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/01/14/angaende-new-age-och-kristus-meytreia-och-eukaristin/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/12/22/uppryckandet/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/10/13/nar-kommer-israel-in-i-sin-kallelse-och-uppgift-och-nar-ska-forsamlingen-uppryckas/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/01/31/tva-jesu-ankomster-tva-vedermodor-tva-forodelsens-styggelse-fyra-tempel/

  ——
  Jesu ankomst och tusenårsriket är vad som antikrist ska plagiera och är nu på väg att få en avfallen kristenhet med sig i sitt bedrägeri i en förberedelse i människors sinnen och hjärtan! Och de andliga ledarna bara jamsar med och hejar på.

  Bedrägeriet ligger kamouflerat bakom ”legala” böne rörelser. Vem kan tycka att det är något fel med bön! Men vem är det man ber till med en konsekvens att man förbereder antikrists plagiat. Inte är det då den sanne Jesus Kristus!!

  Gilla

 9. Gör ett sammandrag från Janne Ohlins undervisning 1 sept 2011. LATTER RAIN – KINGDOM NOW = OGRÄSET – Inlägg 1

  ”Kingdom Now” eller Dominionism är en teologisk uppfattning inom den karismatiska rörelsen i den protestantiska kristendomen, främst i USA. “Kingdom Now” (Riket nu) förespråkare tror att Gud förlorat kontrollen över världen till Satan när Adam och Eva syndade.

  I artikeln från USA så menar man att politikern Rick Perry skulle ha samröre med NAR och vara deras redskap att inta deras”Berg Goverment”. Framförallt inom den falska Latter Rain -rörelsen florerar de här tankarna och har nu influerat större delen av kristenheten och det med Sverige inkluderat.

  Sedan dess, menar de, har Gud försökt att återupprätta kontrollen över världen genom att finna en speciell grupp av troende som kallas vid olika namn “Förbundsfolket”, “Övervinnarna” eller “Joels armé” och att det är genom dessa “elitmänniskor”, som alla sociala institutioner (Dessa kallas nu för De 7 bergen eller De 7 sfärerna) skall föras in under Guds auktoritet.

  Dessa menar då att eftersom de troende har fått samma helige Ande som Jesus hade, så har vi nu fått all makt (De kallar det för ett Mandat) i himlen och på jorden. De menar att vi har makten att genom tro tala ut och skapa saker som inte är som om det vore till. Man menar att det är på det sättet vi kan skapa och föra in Guds Rike på jorden redan här och nu i denna tidsålder.

  ”Kingdom Now” motsätter sig en separation mellan kyrkan och staten eftersom deras trosuppfattning är att Guds rike är territoriellt. Här är två mycket kända förespråkare av Kingdom Now teologin Todd Bentley och nu Sverige aktuelle Bill Johnson.

  Andra saker som är oroväckande är att de flesta av dem tror att församlingen har blivit Kristus på jorden. Skulle inte det uppfylla Jesu ord exakt i Matt 24:

  När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? (MT 13:39 SKÖRDETIDEN)

  Jesus svarade dem: Se till att ingen bedrar er.5 Ty många (KOLLEKTIVT = OGRÄSET) skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de (OGRÄSET = DE LAGLÖSA) skall leda många vilse.

  Det är exakt vad “Kingdom Now” lärare undervisar idag. Matt 13:39 säger oss att skördetiden är tidens slut och då skall skördemännen (BUDBÄRARE) skilja ogräset från vetet.

  “Kingdom Now” menar att vi har fått Guds gudomliga natur (THE GLORY) och är därför Kristus på jorden. Det här kallas med ett annat namn för The Corporate Christ.

  Så när Todd Bentley tex talar om “The Glory” som skall uppenbaras menar han inte samma sak som Paulus gör i 2 Kor 4. När Paulus ser “The Glory” så förvandlas han till en slav eller till ett lerkärl med noll värde i sig själv.

  Men när Latter Rain “Kingdom Now” använder sig av “The Glory” så menar man just att då förvandlas de till “Corporate Christ” alltså till övervinnarna som skall lägga hela jorden under sig. Utåt sett är de exakt lika det vanliga vetet: de evangeliserar, de planterar kyrkor, de använder ett kristet vokabulär.

  Gilla

 10. Inlägg 2

  Mat 13:28: … ”Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? (Ogräset). Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet.”

  De flesta i “Kingdom Now” lär att det inte alls blir något ”uppryckande” då vi skall hämtas och föras tillsammans till Jesus för alltid. Detta bortförklaras med att det kommer en mycket kraftig ”närvaro” istället (här på jorden).

  Och detta stämmer även in på Petrus beskrivning när han varnar oss för att dras med i de laglösas villfarelse och gå förlorade. Han börjar med att beskriva denna förvridning av teologin angående Jesu tillkommelse 2 Petr 3:3:

  ”Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: ‘Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse’.”

  För att sedan i slutet av samma kapitel understryka att det här kommer att vara avfallna “kristna” (Ogräset = De laglösa) som kommer att ha den teologin. Lägg nu märke till hur Petrus knyter samman detta med Jesu tillkommelse och Herrens dag 2 Pet 3:11:

  ”Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva medan ni väntar på Guds dag… den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte…

  Därför, mina älskade, då ni redan vet detta (GK: PRO – GINOSKO) var på er vakt, så att ni inte dras med (GK: TRANSPORTERAS) i de laglösas villfarelse (OGRÄSET) och förlorar ert fäste.”

  Det råder väl ingen tvekan om att avfallet handlar om att man förvrider det Paulus undervisar om när det gäller Jesu tillkommelse. Precis vad som sker i Emerging Church och i Kingdom Now.

  Vi vill vi varna för att denna ”transport” i de laglösas villfarelse har börjat och kommer att accelerera till slutet. Och konferenser inspirerade av “Kingdom Now” -tänket sprider sig som en löpeld i Sverige.

  När vi första gången lyssnade till Jerry Potters profetia från 1984 om en falsk väckelse kunde man ju inte förstå hur det skulle gå till. Han säger att de som är ogräset kommer att samlas tillsammans genom den uppfattning om läran som de har.

  Gilla

 11. Inlägg 3

  “Kingdom Now” ser Jesu andra tillkommelse i två steg. Först kommer han i de troende i sin egen kropp, säger man (NÄRVARON). Detta speciellt hos deras självupphöjda Apostlar och Profeter som de menar skall leda kroppen till segern över alla De 7 bergen (SAMHÄLLETS TOTALA FÖRVANDLING).

  När segern sedan är vunnen och hela världen ligger under Apostlarna och Profeternas församling då är det dags för Jesus att komma och ta emot riket av dessa väldigt ”smorda” övervinnare, menar de.

  Mycket av deras teologi hänger på en totalt förvriden bild på Israel. Man menar att samtliga profetior gällande Israel både i GT och i NT bara gäller Församlingen (Kyrkan).

  Nu säger Petrus att om vi inte vaktar (OM VI SOVER) så riskerar vi att transporteras iväg i de laglösas (OGRÄSETS) villfarelse. (2 Petrus 3:16). Det är precis vad Jesus undervisar om skall ske i liknelsen med ogräset och vetet i Matt 13 När folket sover sår fienden en villolära som kommer att föra med sig en global rörelse ibland ogräset vid tidens slut. (Dvs Just nu!)

  Att Kingdom Now läran är falsk, det är väl fullkomligt uppenbart för den gör oss stora och Gud väldigt liten. Todd Bentley är ju känd som en Latter Rain Kingdom Now -predikant och också den för Sverige så aktuelle Bill Johnson.

  Har verkligen Gud som är allsmäktig förlorat kontrollen någon gång? Skulle Gud verkligen ha ett behov av mänsklig hjälp för att sätta upp sitt rike? Han som redan har ordnat allting redan innan människan eller tiden ens fanns till!

  Att kunna tala så att saker och ting skapas är en attribut som bara Gud själv äger. Och den obibliska läran som påstår att människan kan detsamma, härstammar från ormen i lustgården.
  —–
  HaFo kommentar: En bra början att få grepp kring vilka krafter och läror som ligger bakom Kansas – profeterna kan det vara bra att läsa innehållet på denna länk:

  http://www.bibelfokus.se/joel

  En länk som visar på hur ”Världen idag” (trosrörelsen) bejakar Kansas – profeterna och dess koppling till Todd Bentley:

  http://www.varldenidag.se/nyheter/stod-fran/cbbhgp!MSNRv@B5iXaQl2YKVjlQZQ/

  Andra avslöjande länkar om Kansasprofeterna: http://sundsgruppen.se/?page_id=1161

  http://sundsgruppen.se/?page_id=1176

  http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/todd-bentley-lakelandvackelsen.htm

  http://gospel.jesuslever.eu/fakta-om-new-agevillolara/

  http://monalola62.blogspot.se/2017/04/t-white-kallar-til-enhet-med-paven.html

  http://www.ingahopplosa.com/bibelundervisning/falska-profeter-invaderar-sverige-avfallet-synkroniseras
  ——-
  Fick följande respons på annan plats på FB: ”Kansas – profeterna” är en bluff från början till slut. Kåta gubbar som utnyttjar de unga kvinnor som har ”kommit till tro” på dem.

  HaFo kommentar: Visst är ”Kansas – profeterna en bluff från början till slut”. Men det är allvarligare än att de är ”Kåta gubbar som utnyttjar de unga kvinnor som har ‘kommit till tro’ på dem”.

  De förmedlar antikrists andes falska tro, lära liv och utövning. Som leder människor i fördärvet och förbereder människors sinnen och hjärtan till att hälsa den falske profeten och en annan Jesus, en istället för Kristus, en falsk världsfrälsare, antikrist välkommen som Kristus.

  “Kingdom Now” ser Jesu andra tillkommelse i två steg. Först kommer han i de troende i sin egen kropp, säger man (NÄRVARON). Detta speciellt hos deras självupphöjda Apostlar och Profeter som de menar skall leda kroppen till segern över alla De 7 bergen (SAMHÄLLETS TOTALA FÖRVANDLING).

  När segern sedan är vunnen och hela världen ligger under Apostlarna och Profeternas församling, då man förberett Gudsriket på jorden, då är det dags för Jesus att komma och ta emot riket av dessa väldigt ”smorda” övervinnare, menar de.

  Gilla

 12. Citerar Janne Ohlin från annan plats på FB: New Wines FB sida talar mycket att ta Riket ned hit nu:

  ”Jesu undervisning kan sammanfattas i orden ‘Guds rike är här’. Om vi tror på det blir det intressant att fundera över hur vi får Guds rikes principer att landa i våra församlingar.

  Det första Gud måste göra är att förnya våra sinnen så vi kan tänka Guds tankar. Under en heldag vill vi tillsammans be och samtala om hur vi kan forma församlingar av förnyade sinnen som kan ta Guds rike till jorden och förvandla våra samhällen.

  Varmt välkommen till denna Utrustningsdag den 10:e Mars i Vallhamrakyrkan, Oxledsvägen 4 i Sävedalen – Mer info och anmälan finner du på newwine.se”

  Och Kolla in Citykyrkan Stockholm om ni inte tror att New Wine kör med de 7 bergen. IBC is an empowering conference for believers to go and manifest glory in our personal lives and in the 7 mountains of influence.

  HaFo kommentar: Denna villfarelse sprider sig alltså med väldig fart utöver den Svenska kristenheten. Dra i nödbromsen med all kraft!

  —–

  Mer om Rick Warren Hillsong emerging church kingdom dominion en ny världsordning m.m.:

  http://bibelfokus.se/qa/q52

  http://bibelfokus.se/emerging_purpose

  http://bibelfokus.se/den_spirande_kyrkan

  http://bibelfokus.se/rick_warren_exposed

  http://bibelfokus.se/koka_grodor2

  Jesu ankomst och tusenårsriket är vad som antikrist ska plagiera och är nu på väg att få en avfallen kristenhet med sig i sitt bedrägeri i en förberedelse i människors sinnen och hjärtan! Och de andliga ledarna bara jamsar med och hejar på.

  Gilla

 13. Ping: Se upp med förförelse | HaFos funderingar

 14. Ping: Bara en liten skumning av allt elände av avfall som idag drar fram på den andliga arenan | HaFos funderingar

 15. Ping: Bethel Church | HaFos funderingar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s