Diverse med tillbakablick och framåtblick

Diverse med tillbakablick och framåtblick

Angående Jehovas Vittnen som ånyo dykt upp här på FB så brukar de tala om Jesus som Guds Son med att Han enbart är en skapad ängel av Gud. Sätter in länkar om JV och även kring vem Jesus ÄR och vad som är offret på korset:

JV förkastar treenigheten. De förkastar evigt straff. De förkastar själens odödlighet. De menar att GT är skrivet främst för det judiska folket. De menar att NT är skrivet främst för de 144 000 som ska komma till himlen. De påstår sig tro på Sola Scriptura men det är ändå den styrande kretsens uppgift att tolka skrifterna.

De säger att sann dyrkan av Gud kräver användningen av namnet Jehova. Den Helige Ande är Guds aktiva kraft, inte en person i treenigheten. Jesus Kristus är skapad, visserligen Guds första skapade varelse genom vilket Gud skapade allt annat. Jesus och ärkeängeln Mikael är en och samma person. Deras Jesus är en annan Jesus, de har ett annat evangelium, och en annan ande.

http://www.chick.com/bc/1985/jws.asp

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/12/25/jehovas-vittnen/

https://monalola62.blogspot.com/2018/07/jamforelse-mellan-jehovas-vittnen-och.html

Den Helige Ande är för dem ingen person utan en opersonlig verksam kraft. Därmed är hela Guds person av den sammansatta enheten mellan Fader Son och Ande sönderslagen. De ber inte till vare sig Gud eller Jesus utan till Jehova.

De vet inte om de är räddade. Vad Jesus utför på korset kan ge dem en möjlighet att bli räddade. De har Jesus som exempel för sina liv och hoppas att de kan tjäna ihop tillräckligt med meriter så att de får finnas med i tusenårsriket som för dem är det slutliga ”Paradiset”.

Medan endast 144.000 blir med i den ”himmelska regeringen” som ska regera med Kristus. De som inte blir med i dessa två sammanhang blir utplånade. Helt vilset alltihop. Men med en kristen språkdräkt som bedrar människor.

De förnekar hela tiden att Jesus ingår i de sammansatta enheten av Fader Son och Ande i den ende Gudens person ”Jag är Herren, Herren är en.”

en länk av en som blivit utesluten från JV: http://fritanke.se/att-vaxa-upp-i-jehovas-vittnen/

Fler länkar om JV: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/jehovas-vittnen-anklagas-for-barnovergrepp

https://www.hd.se/2010-07-22/nar-jehovas-vittnen-knackar-pa-dorren

https://www.metro.se/artikel/stark-kritik-mot-barns-situation-i-jehovas-vittnen-svenska-myndigheter-maktl%C3%B6sa-xr

Fler länkar om människor som blivit uteslutna från JV:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OxMgq/allt-var-skuld-och-skam–elisabeth-hoppade-av-jehovas-vittnen

http://hjalpkallan.se/artiklar/religion-och-sekter/uteslutningar-av-medlemmar-i-jehovas-vittnen/

Som kontrast till förförelsen i JV, en länk om vem Jesus ÄR och offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset och även hur Jesus beskriver den sammansatta enheten av Fader Son och Ande:

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/12/19/kort-0m-gud-och-kristus/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/21/johannes-kap-14-17/

Publicerat i Okategoriserade | 4 kommentarer

Kalvinisten är verkligen ihärdig i sin förförelse

Kalvinisten är verkligen ihärdig i sin förförelse:

Han säger med adress till mig: Noterar att du ännu en gång springer så långt ifrån texten i fråga du kan, och hänvisar till massa andra texter och teologiska koncept du bekänner. Jag försöker igen.

I Johannes 6:44 säger Jesus inte bara att ”Ingen kan komma till mig om inte Fadern drar honom”, men han fortsätter med ”och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen”.

Eftersom du hävdar att Fadern här drar alla världens individer undrar jag varför du inte då också tror att Jesus kommer låta alla uppstå till evigt liv?

Texten säger ingenting om att Fadern drar alla, men endast den som tar emot Jesus ska uppstå. Det är du som läser in en tradition in i texten.

Kalvinisten:

Varför säger du att det är lögn att de som tar emot Jesus aktiverar sin frälsning enligt din teologi? Du tror ju Jesus har gjort samma för alla världens individer, så då måste väl rimligen det som skiljer den frälste och den som kommer spendera evigheten i helvetet vara att den frälste aktiverade den försoning som Jesus möjliggjorde?

Även om du inte vill använda ordet aktiverade, så måste du väl hålla med om att skillnaden mellan dessa två hänger helt och hållet på dem själva, snarare än vad Jesus gjorde för dem?

____________________________

HaFo svar: Noterar att Kalvinisten inte kommenterar att Guds Ord gör klart att människor som kommit till tro, fått del av DHA ändå kan komma bort från Gud.

Så till Kalvinistens kommentarer:

Hafo svar: Suck! Kan bara igen konstatera att Du som Kalvinist varken ser vad Guds Ord säger eller vad jag egentligen skriver. Därför kommer Du med Dina både anklagelser och Ditt totala oförstående med att ”Texten säger ingenting om att Fadern drar alla, men endast den som tar emot Jesus ska uppstå.”

Du är ju uppenbarligen oförmögen att koppla samma flera Bibeltexter. Det är inget som jag ”läser in” som Du menar, utan något som jag pusslar samman med flera sammanhang till att se vad som egentligen då Gud vill få sagt.

Bibeln gör fullständigt klart varför inte alla som Fadern genom evangelium drar fram till Jesus att inte alla därmed uppstår till evigt liv. Bibeln gör klart varför inte alla som dras till Jesus också uppstår till evigt liv.

”och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen” har ett förbehåll att det gäller de som ”låter sig försonas med Gud.” Varför kan Du inte koppla samman flera Bibeltexter?

Alla de som Fadern genom evangeliet drar människor fram till Jesus. Det gör Han med alla människor som genom Anden och Ordet kommer till tro på Jesus och ”låter sig försonas”, något som Gud uppmanar till och människor kan välja att lyssna till den uppmaningen eller inte lyssna till uppmaningen.

Den som lyssnar till uppmaningen blir ”Den som kommer till mig ska jag sannerligen inte kasta ut” och kommer naturligtvis att uppstå på den yttersta dagen och för denne gäller då ”och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen”.

Har Du Patrik själv lyssnat till den uppmaningen från Gud eller förlitar Du Dig vilset på att Du skulle vara speciellt utvald i Dig själv?

Alla som KOMMER till Jesus ska uppstå till Evigt Liv. Alla som förkastar Jesus ska uppstå till Evig Dom. Dan. 12:2.

Den frälste ”aktiverar inte den försoning som Jesus möjliggjorde” som Du så listigt och ondskefullt vill få det till” när man handlar efter Guds uppmaning och låter sig försonas med Gud”. Nej det handlar då inte på dem själva utan helt och hållet på vad Jesus gjorde.

Ingen kan göra något till eller ifrån vad Jesus gjorde på korset. Bara förkasta det eller hjälplöst glädjas över och leva i den glädjen att ”Gud var i Kristus och förenade människan med sig själv” och att ”Jesu Kristi Guds Sons blod renar från all synd” inför Gud. Det gör man inte därför att man är speciellt utvald utan därför att man via Andens ljus över Ordet kommit till tro på vem Jesus är och blodsoffret på korset.

Nu ämnar jag inte mera vidröra denna fråga, eftersom Du varken lyssnar till Guds Ord eller till vad människor säger, utan bara blint är uppbunden av Calvins lära om att Jesus inte älskar och har dött för dem som Gud bestämt till att gå förlorade – dem hatar Han. Utan bara älskar och har dött för dem som Gud bestämt till att bli räddade. En elitistisk skara som i sig själva är utvalda.

Hur kan någon ens komma på tanken att man i sig själv skulle vara utvald? Jo genom Calvins förföriska lära. Det är ju storhetsvansinne att man i sig själv skulle vara utvald.

Den som genom evangeliet i Andens ljus över Ordet kommer till tro på Jesus blir enligt Ordet född på nytt av Guds Ande och inte tvärtom som Calvin lär och blir i sin ställföreträdare – den utvalde – I HONOM utvald.

En ordning som Gud bestämde innan världen var till. Det är Guds suveräna utväljande I HONOM KRISTUS vid tro på Honom och inte att människor i sig själva är utvalda.

Vill Du Kalvinist leva i det bedrägeriet så är det ju Ditt val att inte ”ge kärleken till sanningen rum i Ditt hjärta så att Du kan bli frälst”. Du kan aldrig i evighetens värld säga att ingen pekat på detta för Dig.

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

På annan plats så pläderade man för ”Kristi snara ankomst” hyllade Billy Graham och högaktade Bonnke

På annan plats så pläderade man för ”Kristi snara ankomst” hyllade Billy Graham och högaktade Bonnke

Så kommer då här glädjedödaren:

Angående Kristi tillkommelse:

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/12/22/uppryckandet/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/28/lyssna-inte-till-lyckopillersroster-om-vackelse-och-jesu-snara-ankomst-med-uppryckande-undan-vedermoda-och-antikrist-som-kliar-i-oronen-det-ar-inte-vad-vi-har-framfor-oss-vad-vi-nu-har-framfor-o/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/07/01/22-tuffa-fragor-till-pre-tribbare/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/07/laran-om-uppryckandet-innan-vedermodan-saknar-stod-i-bibeln/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/30/infor-ankomsten-av-antikrist/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/03/ska-de-troende-vara-med-igenom-vedermodan/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/08/israel-under-vedermodan-och-efter-vedermodan/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/10/27/vad-vantar-de-troende-och-det-judiska-folket-under-vedermodan/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/09/hur-ska-de-troende-motabemota-vedermodan-tillsammans-med-och-finnas-for-det-judiska-folket/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/10/det-judiska-folkets-fralsning/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/11/det-slutliga-eviga-aterupprattandet-av-det-judiska-folkets-stat-israel/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/01/31/tva-jesu-ankomster-tva-vedermodor-tva-forodelsens-styggelse-fyra-tempel/

Bejakar man pretrib att de troende ska ryckas upp innan vedermödan, så kommer man även in på läran om att de som rycks upp gör det till en himmelsk regering medan det Judiska folket enbart är ett jordiskt folk. Vilket är helt vilset.

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/04/har-gud-tva-folk-dispensationalismen/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/07/har-israel-och-de-hednakristna-olika-vagar-till-gud/

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Kalvinisten svarar med några svar som jag i min tur besvarar

Kalvinisten: Du är inte det minsta intresserad av att höra vad jag säger, utan endast höra din egen röst eka om och om igen. Du undviker simpla frågor och skriver istället långa inlägg där du upprepar samma gamla mantran om och om igen. Det är synd, eftersom det finns ett vettigt samtal att ha kring dessa frågor.

Kan ta ett exempel på hur du missrepresenterar kalvinism. Du antyder att alla som väljer att lägga sin tillit till Jesus inte är välkomna enligt kalvinisten, eftersom de inte är bland de utvalda.

Kalvinisten tror dock att alla som kommer till Jesus i tro finner en perfekt frälsare i honom, och att han aldrig kommer vända dem ryggen. Om de kommer i genuin omvändelse och tro så är detta FÖR ATT de är utvalda av Gud. Precis som vi läser i apostlagärningarna:

‘När hedningarna hörde detta, blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv.’ – Apostlagärningarna 13:48 Hedningarna hörde de goda nyheterna och kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv.

Du svarar ju inte på något av det jag skriver, utan bara upprepar mantran.

Är det inte sant att du tror att Gud vill frälsa alla, och att han visat alla samma nåd, men att allt slutligen hänger på huruvida individen själv aktiverar frälsningen genom att tro och omvända sig, eller ej?
___________________

HaFo svar:

Det finns ett uttryck som säger: han som sa det var det. Det stämmer verkligen in här. Jag lämnar Ditt olycksfall i arbetet med att insinuera att jag för ett ”ovettigt samtal”. Det fyller ingen funktion att bemöta detta. Det bara visar på att Du har slut på sakargument.

Kalvinisten säger: ”Om de kommer i genuin omvändelse och tro så är detta FÖR ATT de är utvalda av Gud.”

HaFo: Man kommer inte till Jesus därför att man är utvald. Man kommer till Jesus därför att man dras till Honom av Fadern via Andens ljus över Ordet om hur ”Gud var i Kristus och försonade människorna med sig själv”. Man dras till vem Jesus är – ”Guds fullhet lekamligen” som ger sitt ”Jesu Kristi Guds Sons blod som renar från all synd” inför Gud.

När man så via Andens ljus över Ordet kommer till tro på Jesus så blir man född på nytt och blir I HONOM utvald. Helt och hållet ett Guds verk. Och de som kommer till tro på Jesus blir ”så många som var bestämda till evigt liv”.

Det handlar inte om i förväg utvalda utan om alla som kommer till tro på Jesus. Den ordningen har Gud bestämt före världen blev till, att de som kommer till tro på Jesus är I HONOM utvalda. Först då när de kommer till tro på Jesus blir de utvalda och inte tidigare utvalda i sig själva.

Ef.: ”Då ni nu har KOMMIT TILL TRO så har ni som gåva undfått den Helige Ande”…”Ty av nåd är ni frälsta GENOM TRON”. Man kommer alltså till tro och blir då född på nytt. Ett Guds verk genom Anden och Ordet.

1 Petr. ”ni som är födda på nytt…GENOM GUDS LEVANDE ORD som förbliver. Jak. 1:18: Efter sitt eget beslut födde han oss till liv GENOM SANNINGENS ORD”.

Det är det Bibliska skeendet som är omvänt till det skeende som Kalvinister beskriver för att det ska stämma in Calvins obibliska lära om att:

Jesus bara älskar och har dött för dem som Gud i förväg bestämt att vara utvalda att bli räddade men hatar och inte dött för dem som Gud bestämt till att gå förlorade.

Kalvinisten säger: ”Är det inte sant att du tror att Gud vill frälsa alla, och att han visat alla samma nåd, men att allt slutligen hänger på huruvida individen själv aktiverar frälsningen genom att tro och omvända sig, eller ej?”

HaFo: Du blandar här sanning och lögn. Sant är: ”Gud vill frälsa alla, och att han visat alla samma nåd.” Jag har visat Dig på att detta är vad Gud säger i sitt Ord. Men Du vill ju inte se det för det går på tvärs med Calvins lära som helt ockuperar Ditt tänkande och förståelse av Guds Ord.

Lögn är här: ”individen själv aktiverar frälsningen genom att tro och omvända sig,”

Rom. 5: 16 – 19: För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ende, hur mycket mer ska då inte DE SOM TAR EMOT den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den ende, Jesus Kristus?

Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för ALLA människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för ALLA människor. Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad, så ska också de många ( DE SOM TAR EMOT) stå som rättfärdiga genom den endes lydnad.

Att här ta emot SOM ORDET SÄGER är inte en prestation eller medverkan till vad Gud gjort i Jesus Kristus utan att man genom Anden och Ordet kommit till tro på vad Jesus här har gjort och gläds över att oförtjänt få det omvandlat i sina liv. Allt är det ett Guds verk.

Det är inte ett försök att ta någon ära eller att medverka till vad Jesus har gjort. Utan man har genom Anden och Ordet i budskapet om Jesus kommit till tro på Honom och blir då genast efter pånyttfödelsen på grund av tron, villig att handla efter Hans Ord till ”att låta sig försonas med Gud”.

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Har fått svar från Kalvinisten som inte kan stå obesvarat

Har fått svar från Kalvinisten som inte kan stå obesvarat

Monergism är inte ett påhittat ord. ”Mono” är det grekiska ordet för ”en”, och ”erg” är grekiska för ”verk”. Bokstavligt betyder monergism att det är en kraft som åstadkommer frälsningen – Gud. Han rådfrågar inte andligt döda syndare, utan föder dem till liv i Kristus och ger dem både tro och omvändelse.

Du må ogilla termen synergist, men det är en korrekt beskrivning på vad du är rent teologiskt. Du tror att Gud har visat samma nåd för alla människor, och att han vill frälsa alla – men att det är upp till var och en att med sin fria vilja acceptera/ta emot Jesus och på så vis bli frälst.

Du kan således absolut säga att du inte kunde bli frälst om det inte vore för Guds nåd, men du måste också säga att Gud inte kunde göra det utan dig. Du tror att man blir född på nytt för att man tror (snarare än tvärtom), och att alla människor kan utöva denna tro trots att de är andligt döda. Du är en synergist på alla vis, även om du inte tycker om termen.
______________________________________________

Blev så inspirerad av att svara på Kalvinisten så jag gör svaret till flera inlägg så blir det lättare att ta del av innehållet

Inlägg 1

Ingen kan bidra med något till vad Jesus som Gud och människa förenade – Guds fullhet lekamligen utförde på korset, när Gud själv i kroppslig gestalt köpte människan åt Gud med sitt eget blod. ”Jesu Kristi Guds Sons blod renar från all synd” inför Gud.

Det är där fullbordat och inget kan läggas till eller dras ifrån detta från Guds sida avslutade verk. Ingen kan vare sig förtjäna eller bidra till när här ”Gud var i Kristus och försonade människorna med sig själv…Han tillräknar inte människorna deras synder”.

När människan som möter evangeliet och i ett Guds verk med henne genom Anden och Ordet ser vem Jesus är, har gjort och kommer i Andens ljus över Ordet till tro på Honom, så händer enligt Guds Ord något:

Ef.: ”Då ni nu har KOMMIT TILL TRO så har ni som gåva undfått den Helige Ande”…”Ty av nåd är ni frälsta GENOM TRON”. Man kommer alltså till tro och blir då född på nytt. Ett Guds verk genom Anden och Ordet.

1 Petr. ”ni som är födda på nytt…GENOM GUDS LEVANDE ORD som förbliver. Jak. 1:18: Efter sitt eget beslut födde han oss till liv GENOM SANNINGENS ORD”.

Joh. 1:12: ”Men åt DEM SOM TOG EMOT HONOM gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud.”

Helt uppenbart kommer pånyttfödelsen som ett resultat av att man kommit till tro enligt Bibeln och inte tvärtom som Calvin lär.

Det är inte att försöka bidra med något till sin frälsning om när man kommit till tro på Jesus handlar efter Guds uppmaning: ”låt er därför försonas med Gud”, ”Den som vill han kommer och tar livets vatten för intet” eller att ta Jesus på orden: ”Den som kommer till mig kastar jag inte ut”.

Det är inte ett försök att ta någon ära eller att medverka till vad Jesus har gjort. Utan man har genom Anden och Ordet i budskapet om Jesus kommit till tro på Honom och blir då genast efter pånyttfödelsen på grund av tron, villig att handla efter Hans Ord.

Forts Inlägg

Publicerat i Okategoriserade | 3 kommentarer

Kalvinisten har dykt upp igen och ställer en del frågor som tarvar svar

Kalvinisten har dykt upp igen och ställer en del frågor som tarvar svar. Frågorna:

Hur kan monergism vs synergism vara en falsk dikotomi? Allt dessa termer innebär är att antingen är det en kraft som står bakom frälsningen, eller så är det flera som samverkar. Finns det fler alternativ menar du?

Du skriver att Fadern drar alla (i koppling till johannes 6:44), och jag frågar då: ska Jesus då låta alla dessa uppstå till evigt liv på den yttersta dagen? Han säger nämligen att den Fadern drar till honom, ska han låta uppstå på den yttersta dagen.

‘Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.’ – Johannesevangeliet 6:44

HaFo: Monergism säger att Gud gör ALLT, alltså frälser – föder en människa på nytt emot dennes vilja eller inte. Vad hon själv tycker existerar inte och tas ingen hänsyn till och människan får sedan tro. Synergism säger att frälsningen är en samverkan mellan Gud och människan. Alltså, Gud gör lite, och människan själv gör lite – samverkan (synergi)

Bibeln däremot lär att Gud kallar på oss genom budskapet om vem Jesus är är – Gud själv som i människogestalt – köpt var människa åt Gud med sitt blod på korset. Han talar om att Han försonat alla människor med sig själv och att varje människa som kommer till Jesus kastar Han inte ut.

Vår uppgift är då att gensvara positivt eller negativ inför det val vi då ställs inför. Gud har gjort allt färdigt, och allt vi kan göra är att kliva in eller låta bli. Bibeln säger att vi inte kan frälsa oss själva, dock att vi har möjligheten att förkasta eller ta emot budskapet om den frälsning som Gud i Jesus berett för alla människor. Detta kallas tro.

Rom. 5: 16 – 19: För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ende, hur mycket mer ska då inte DE SOM TAR EMOT den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den ende, Jesus Kristus?

Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för ALLA människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för ALLA människor. Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad, så ska också de många ( DE SOM TAR EMOT) stå som rättfärdiga genom den endes lydnad.

Därför blir det en falsk dikotomi när man ställer monergism vs. synergism, eftersom det är två felaktigt uppfattade motsatser. Det blir också en felaktig dikotomi eftersom ”Monergism” är ett påhittad ord, uppfunnit av kalvinister som slagträ i debatter med arminianer.

Det ordet finns inte någonstans i Bibeln. Ett liknande ord som används för att stämpla människor är homofob eller islamofob. Ord som ger negativa känslor och tankar om den som får stämpeln. Kalvinister vill stämpla de som ifrågasätter läran om att Gud skulle i förväg ha bestämt vilka som ska bli räddade och bestämt i förväg vilka som ska gå förlorade.

När han kommer ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom.. Joh.16:8-11 Den Helige Ande gör detta när Han kommer tillsammans med Ordet. Anden och Ordet (Evangeliet) arbetar tillsammans för att överbevisa alla om vem som är Herren.

Och återigen har människan valet att förkasta eller ta emot. Alla som KOMMER till Jesus ska uppstå till Evigt Liv. Alla som förkastar Jesus ska uppstå till Evig Dom. Dan. 12:2

Det är bara en kraft som verkar. Guds kraft till frälsning. Att acceptera (”låta sig försonas”) är inte en samverkan där man själv bidrar till frälsningen utan bara låter den ske och inte avvisar den.

Alla de som Fadern genom evangeliet drar människor fram till Jesus och ”låter sig försonas”, något som Gud uppmanar till och människor kan välja att lyssna till den uppmaningen eller inte lyssna till uppmaningen. Den som lyssnar till uppmaningen blir ”Den som kommer till mig ska jag sannerligen inte kasta ut” och kommer naturligtvis att uppstå på den yttersta dagen.

Så bara en liten påminnelse om det felaktiga med Calvins lära att Gud först skulle föda människan på nytt för att så föra henne till tro: ”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse”. Det står inte att man är en ny skapelse innan man kommer in i Kristus, utan först när man är i Kristus genom tron på Honom. Då är man en ny skapelse.

Vilket stämmer med: ”Då ni nu har kommit till tro så har ni som gåva undfått den utlovade Helige Ande…”

Kan inte hjälpa att jag får en Bibelvers i tankarna när det gäller Kalvinisterna:

”Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in.”Matt. 23:13

Ni Kalvinister hindrar människor ”dem som försöker komma dit” med en lära att ”dit kommer bara de som är speciellt utvalda”.

Så jag upprepar: Vem Du än är så är Du genom evangeliet om Jesus dragen till Honom för att bejaka offret på korset för Dig och ”låta dig försonas med Gud”.

VAR OCH EN som tror på Honom ska inte förgås utan ha evigt liv. ”DEN som kommer till mig kastar jag inte ut” säger Jesus. Så kom med frimodighet till Jesus vem Du än är. Han längtar efter var människas – Din – umgängelse.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Har svarat en Kalvinist som ville samtala om 2Pe 3:9

Har svarat en Kalvinist som ville samtala om 2Pe 3:9

1. Du ville samtala om 2Pe 3:9 ”… eftersom han ICKE VILL ATT NÅGON SKA FÖRGÅS UTAN ATT ALLA SKA VÄNDA SIG TILL BÄTTRING”. Berätta gärna vilken betydelse Du ser bakom de orden annat än vad som faktiskt står.

När Du ändå är i farten så kan Du väl då berätta vad Du ser stå i dessa texter om Du inte ser vad som faktiskt står. Ta en utläggning över varje sammanhang:

2. ”Så älskade Gud världen/människorna att han utgav sin enfödde Son, för att VAR OCH EN som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen/människorna, utan för att världen/MÄNNISKORNA SKA BLI FRÄLST GENOM HONOM”.

3. Och 2 Kor. 5: 17 -21: ”…alltsammans kommer från Gud…ty det var Gud som i Kristus försonade välden/människorna med sig själv han tillräknar inte MÄNNISKORNA deras synder…”

4. ”vi ber å Kristi vägnar: Låten försona er med Gud…på det att VI I HONOM MÅ BLI RÄTTFÄRDIGHET FRÅN GUD”

5. ”Åt alla de som tar emot Jesus ger han rättighet att vara Guds barn…och de har blivit födda av Gud”

6. ”Den som VILL han kommer och tar livets vatten för intet”

7. ”Jag är dörren DEN som går in genom mig ska bli frälst”.

8. ”… I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, NÄR NI KOM TILL TRO, fått den utlovade helige Ande som ett sigill.”

Frågor: A. Är Jesus bara ställföreträdare för vissa i förväg utvalda människor? Eller blir Han när Han kommer som människa ställföreträdare för MÄNNISKAN?

B. När Gud säger att Han inte tillräknar MÄNNISKORNA DERAS SYNDER utan tillräknar dem Kristi rättfärdighet av nåd för Kristi skull. Gäller det då bara för de som menar sig i förväg vara utvalda eller gäller det som det står MÄNNISKORNA?

C. När Du evangeliserar hur säger Du då? Om Du är utvald så har Jesus dött för Dig och Du är försonad med Gud och älskad av Honom. Men är Du inte utvald så har Jesus inte dött för Dig utan Gud hatar Dig och har bestämt att Du ska gå förlorad!???

Publicerat i Okategoriserade | 4 kommentarer