Sker uppryckandet före avfallet

Inlägg 1

2 Tess. 2: 1 – 12: ”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er, bröder, att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här.

Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Minns ni inte att jag sade er detta medan jag ännu var hos er? Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen.

Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under.

Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.”

Det finns de som menar att det grekiska ordet ”apostasia” som här i 2 Tess 2:3 översatts med ”avfallet” egentligen skulle översatts med ”uppryckandet”.

Men det grekiska ordet apostat betyder just ”avfälling”, vilket innebär att apostasia betyder avfall. I grekiskt lexikon kan apostasia betyda: ”avfall, övergivande, avhopp, att falla ifrån”.

Ordet apostasia används även i Apg 21:21 och där syftar det på att judarna överger Mose lag – alltså avfaller från Mose. När det talas om uppryckande i 1 Tess 4:17 så används där istället en böjning av det grekiska ordet harpazo vilket alltså är ett helt annat ord som inte ens är snarlikt.

Forts Sker uppryckandet före avfallet

Publicerat i Okategoriserade | 15 kommentarer

MAYTREYA en falsk New Age-Kristus

Återger en bloggpost av Jon-Are Pedersen. En skrämmande beskrivning hur antikrist den falske världsfrälsaren – en annan – en istället för Kristus förbereds.

Även hur den falske profeten som ”Mästare Jesus” kommer att betjäna ”Herren” och ”Kristus” Maitreya genom att tillträda St. Petrus tron i Rom . Du kan läsa hela artikeln där även källhänvisningarna finns med på

MAYTREYA: Vad vi kan lära oss av den falska New Age-Kristus

Skriven av Warren B. Smith från Lighthouse Trails (www.lighthousetrails.com); Översatt och postat med tillstånd av Jon-Are Pedersen.

För att beställa kopior av MAYTREYA: Vad vi kan lära oss av den falska New Age-Kristus klicka här.

https://www.lighthousetrails.com/understanding-the-new-age/2017-booklet-maitreya-what-we-can-learn-from-this-false-new-age-christ.html

inlägg 1

Precis i samband med att Lighthouse Trails skulle ge ut det här nya häftet av Warren B. Smith – MAYTREYA: Vad vi kan lära oss av den falska New Age-Kristus – fick vi veta att en framträdande lovsångsledare inom Bethel Church beskrev Jesus vara ”en upplyst Mästare,” vilket är precis vad Maitreya och nästan alla New Age-personligheter kallar honom.

Medan vi länge har varit bekymrade angående Bill Johnsons Bethel Church, illustrerar den senaste utvecklingen ledsamt nog hur långt bort från den bibliska sanningen Bethel Church kommit. När du läser det här häftet kommer du få se hur några kristna ledare låter väldigt lik den falska Kristus vi har i dag – ledare som har miljoner bekännande kristna som följare.

”Då svarade Jesus och sa till dem: Se upp så att ingen bedrar er. För många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Kristus, och de ska bedra många.” Matt. 24:4-5

Den 25te april 1982 hade ett antal större tidningar runtom i världen en stor helsidesannons som utropade att ”Kristus” var här på jorden och väntade på att mänskligheten skulle kalla fram honom.

Emellertid gjorde annonserna det tydligt att hans namn var Herren Maitreya och inte Jesus Kristus. Annonsens rubrik löd: ”KRISTUS ÄR NU HÄR. HUR SKA VI KÄNNA IGEN HONOM?” och utropade:

Titta efter en modern man engagerad i moderna problem – politiska, ekonomiska och sociala. Sedan juli 1977 har Kristus framträtt som en talesman för en grupp eller en gemenskap i ett välkänt modernt land.

Han är ingen religiös ledare, utan en utbildare i bredaste mening – som pekar på vägen ut ur vår nuvarande kris. Vi kan identifiera Honom genom Hans extraordinära andliga styrka, det universella i Hans ståndpunkt, och Hans kärlek till hela mänskligheten. Han kommer inte för att döma, utan för att stödja och inspirera.

Annonsen fortsätter: ”VEM ÄR KRISTUS?” och förklarar:

Genom historien har mänsklighetens evolution varit under ledning av en grupp upplysta Mästare, Visdomsmästarna. Dessa har i stort sett hållit till på jorden i avlägsna öknar och berg, och arbetat först och främst genom sina lärjungar som lever öppet i världen…

I centrum av denna ”Andliga Hierarki” står Världsläraren, Herren Maitreya, känd bland de kristna som Kristus. Och precis som de kristna väntar på Återkomsten, så väntar också judarna på sin Messias, buddisterna på den femte Buddha, muslimerna på Imam Mahdi, och hinduerna väntar på Krishna. Det är olika namn för en person.

Denna fantastiska kungörelsen sände chockvågor genom hela den civiliserade världen, men de som läste och förstod sina biblar visste att Maitreya inte var den sanna Kristus. Ändå var en sak säkert – Maitreyas följare var väldigt seriösa i vad de gjorde.

De drev den världsomspännande organisationen Share International för att främja Maitreyas undervisning, med huvudkontor i London, Tokyo, Amsterdam och Los Angeles. Idag, sådär trettiofem år efter tidningsannonserna i 1982, vidhåller Share International fortfarande att Maitreya befinner sig i världen.

Denne falska New Age-Kristus har aldrig försvunnit medan han påstås vänta på att en belägrad mänsklighet ska kalla fram honom från sin nuvarande anonymitet.

Dock med tanke på hans decennium-gamla, envisa hävdande att han är ”Kristus”, och med tanke på hans hängivna följare, finns det en oförklarlig tystnad hos den kristna församlingen angående ämnet Maitreya. Av vilken orsak det nu än kan bero på, så har kristna ledare aldrig tagit Maitreya eller hans New Age-lära på allvar.

Medan pastorer och församlingsledare är fokuserade på nästan allting annat än att skydda flocken, förblir de obekymrade eller helt enkelt okunniga om Maitreya och New Age över lag.

För dem så är Maitreya och New Age passé – helt enkelt en modefluga som kom och försvann. Därför har kristna idag ingen aning om hur världen metodiskt förbereds att acceptera den falska New Age-Kristus – kanske någon som i mycket liknar Maitreya.

Forts

Publicerat i Okategoriserade | 17 kommentarer

Långsam tillvänjning

Återger en artikel av Lennart Jareteg på BibelFokus.se och ger sedvanligt kommentarer efteråt.

Den långsamma tillvänjningens strategi snärjer allt fler!

https://www.bibelfokus.se/koka_grodor2

Inlägg 1

För några år sedan skrev jag en text med rubriken ”Den långsamma tillvänjningens strategi”. Där beskrev jag utvecklingen i kristenheten vad gäller ett ständigt ökande accepterande av olika villfarelser och hur den tillvänjningen går till. Då beskrev jag ett nytt tillstånd i kristenheten så här, vilket stämmer minst lika bra idag:

”Helt klart har det infunnit sig ett helt nytt normaltillstånd i kristenheten. Borta är tiden då den bibelförankrade evangeliska tron kännetecknade de fria församlingarna. Då var fokus på människors omvändelse, frälsning, helgelse, lärjungaskap, missionsbefallningen och på Jesus återkomst.

Det var en förkunnelse som Gud då och då bekräftade genom att låta bibelförankrade tecken och under ske. Idag ligger istället fokus på JAGETs välbefinnande, på framgång, på upplevelser, på manifestationer av österländsk kundalini-typ, allt mixat med diverse villoläror – eller brist på sunda läror!

Den som idag ställer sig upp för evangelisk bibelförankrad tro blir hånad och kallad dogmatisk, fundamentalist, kärlekslös och dömande. De som ofta hyllas är de som sprattlar på golvet, skryter med framgångar eller är ”toleranta” mot allt och alla – förutom mot dem som man pekat ut som intoleranta.”

Idag, några år senare, ser jag det som nödvändigt att återigen lyfta fram detta ämne och att reflektera över vad som hänt sedan sist och se på dagens normaltillstånd i kristenheten.

Utvecklingen sedan 1950-talet

Om jag först – lite fritt tolkat – skulle beskriva förvillelsen i kristenheten i en graf, så skulle jag säga att det mellan ca. 1950-1980 ökade svagt linjärt.

Från början av 1980-talet, då Trosrörelsen (Livets Ord m.fl.) fick fäste i vårt land, började grafen stiga uppåt ordentligt, men fortfarande linjärt.

Men från 2008 då den s.k. ”väckelsen” i Lakeland ägde rum och fram till 2017 så skulle jag säga att förvillelsen skenat iväg och nu sker enligt en exponentiell kurva, där kurvan drar i väg allt brantare uppåt.

Förvillelsen sker nu på en mycket bredare front, och det bidrar också till att utvecklingen rusar i höjden. En syster i tron skrev och berättade för mig att hon sett denna utveckling framför sig på detta grafiska sätt, och det är precis så som jag själv upplever det. Så här skulle en sådan graf kunna se ut – lite fritt ritat:

Forts

Publicerat i Okategoriserade | 19 kommentarer

Sammanfattning av budskap av Bob Kirkland och David Dombrowski angående Kalvinismen

Har sammanfattat det mest centrala från dessa båda länkar av Av Bob Kirkland och David Dombrowski:

https://fyrhusstigen.blogspot.com/2022/09/kalvinism-kontra-skapad-for-att-valja.html?fbclid=IwAR3vBJ_nBpOlKQBpL2ndSXOgCUEeZP_VaKIuL4B-iPE688Fe8ux5V7Zf7RQ

https://fyrhusstigen.blogspot.com/2022/09/kalvinism-katolicism-eller-valsignad.html?fbclid=IwAR1rDRvlPSbJIoWb7IukhJkMTF5lj4ShtM3J9PrfEZGMkGSLAdCJE6aWW2Q

Inlägg 1 med sammanfattning av Bob Kirklands budskap

Kalvinism kontra skapad för att välja och resonera

”Det skulle vara fel att förminska människan till något hon inte är genom att frånta henne de förmågor och egenskaper som Gud har gett henne. Så även om Adam föll har människan fortfarande en själ. Och människan har fortfarande förmågan att välja och att resonera…

I Skriften befaller Gud syndaren att resonera, att välja och att omvända sig. Guds nåd verkar i våra liv på ett livskraftigt aktivt sätt (inte ett passivt sätt).

Men i kalvinismen förminskas nåden, och Gud görs liten genom att säga att det enda sättet som Gud kan vara suverän på är genom att inte tillåta någon fri vilja alls (d.v.s. inga val, inget resonemang). Den kalvinistiska uppfattningen håller sig till att Gud verkar på ett sätt som strider mot hans ursprungliga och oföränderliga plan…

I A. W. Pinks bok ”The Sovereignty of God = Guds suveränitet” säger han att människan är ”fullständigt oförmögen att vilja någonting”

Vad säger Bibeln? Det står: ”Gud befallde mannen.” Om människan skapades utan en fri vilja och förmåga att få saker att hända, skulle det inte behövas detta bud eller något annat bud som finns i Skriften.

I 1 Mos 3:6 ser vi att Satan frestar Eva att vara olydig mot Gud. Det står: Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och att det var en lust för ögonen, och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man därav fick förstånd, och hon tog av dess frukt och åt; och hon gav jämväl åt sin man, som var med henne, och han åt…

Både Adam och Eva fattade ett beslut, var och en av sin egen fria vilja, att vara olydiga mot Gud. För att antyda, som kalvinisterna gör, att Gud tvingade dem att synda, skulle vi behöva ändra versen ovan från ”Du ska inte äta av det” till ”Jag ska låta dig äta av det.” Detta är dåraktigt och gör Gud till syndens upphovsman. Det är inte bara kätteri, det är hädelse!…

Gud utvisade Adam och Eva från trädgården eftersom de kunde ha använt sin fria vilja att äta av livets träd och leva i sitt syndiga tillstånd för evigt. Det var just av den anledningen att människan hade fri vilja som Gud var tvungen att blockera vägen för Adam att komma tillbaka in till livets träd!

Forts

Publicerat i Okategoriserade | 9 kommentarer

Trosrörelsens teologi i sagoform

Återger en artikel från BibelFokus.se och ger därefter utförliga kommentarer till innehållet.

Trosrörelsens teologi i sagoform

https://www.bibelfokus.se/trosrorelsens_teologi

Kristenhet i kris

Inlägg 1

Boken ”Christianity in Crisis” (Kristenhet i kris) av Hank Hanegraaf behandlar på ett djupgående sätt trosrörelsens teologi och konsekvenserna av denna.

Boken inleds med en berättelse om trosrörelsens hela teologi i sagoform. Sagan kan i flera stycken tyckas banal, men den är en sammansättning av vad trosförkunnarna i USA lär ut, och bygger på ordagranna citat av Benny Hinn, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin och många andra.

Så det banala i sagan återger bara det banala i trosrörelsens teologi. Översättningen till svenska har gjorts av Anita Jareteg. Det engelska originalet är fullt av källhänvisningar till ovanstående förkunnares böcker och undervisning vilka inte återges här.

Trosrörelsens teologi utgör en mycket allvarlig, antikristlig villolära. Den hädar Gud, den upphöjer människan till gudomlig nivå, den angriper Jesus som Gud, som inte alltid varande ett med Fadern, och den angriper betydelsen av Jesu Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset som det fullkomliga försoningsoffret.

Om nu trosförkunnarna i Sverige inte längre står för denna teologi, så måste vi få höra att de tar avstånd från den och sin egen historia, samt att de fullständigt avbryter samarbetet med trosrörelsens apostlar.

Detta inbegriper medverkan i t.ex. GodTV. Vi gräsrötter måste också sluta att låta oss matas av denna undervisning från t.ex. GodTV och istället hänge oss åt Bibeln, utan några vilseledande uttolkare som mellanled.

Många av oss har tagit emot åtminstone delar av denna lära, eftersom den spridit sig långt utanför trosrörelsen. Vi behöver be Gud om förlåtelse för det vi anammat, då följden av denna teologi är hädelse mot Gud. Läs och begrunda följderna av denna undervisning. Sagan är något förkortad i förhållande till det engelska originalet.

Forts

Publicerat i Okategoriserade | 15 kommentarer

Bemötande av Jehovas Vittnen

Behovet av att bemöta Jehovas vittnens läror uppstod åter på annan plats.

Jag lägger därför in några inlägg som bemöter hur de förnekar den sammansatta enheten/treenigheten av Fader Son och Ande, hur de förnekar att Jesus är Gud, hur de tror att de som går förlorade förintas och hur de menar att vi inte ska be till Jesus.

Inlägg 1

Angående vad som händer de som går förlorade:

Luk. 13: 27 – 28: ”Men han ska svara er: Jag vet inte varifrån ni är. GÅ BORT IFRÅN MIG…DÄR SKA NI GRÅTA OCH GNISSLA TÄNDER, när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike medan NI SJÄLVA HAMNAR UTANFÖR”.

De är alltså inte alls utplånade utan ser uppfattar och erfar ovan angivna saker och får ingen hälsning om senare möjligheter till räddning!

Mark. 9: 47: ”Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre att du går in i Guds rike enögd än att du har båda ögonen kvar och kastas i Gehenna, DÄR DERAS MASK INTE DÖR OCH ELDEN INTE SLÄCKS.” Ett tillstånd som alltså inte förändras eller upphör!

”..och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt och KASTA DEM I DEN BRINNANDE UGNEN: DÄR SKA MAN GRÅTA OCH GNISSLA TÄNDER…

22: 2 – 14: ”…Då sade kungen till tjänarna: Bind honom till händer och fötter och KASTA UT HONOM I MÖRKRET HÄR UTANFÖR! DÄR SKA MAN GRÅTA OCH GNISSLA TÄNDER.

”..Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: GÅ BORT IFRÅN MIG NI FÖRBANNADE TILL DEN EVIGA ELDEN SOM ÄR BEREDD ÅT DJÄVULEN OCH HANS ÄNGLAR.”

”..Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. RÖKEN FRÅN DERAS PLÅGA STIGER I EVIGHETERNAS EVIGHET. De har ingen ro vare sig dag eller natt,

”..Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och därigenom förlett dem som tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. BÅDA KASTADES LEVANDE I ELDSJÖN SOM BRINNER AV SVAVEL…”

”Och DJÄVULEN SOM HADE FÖRLETT DEM KASTADES I SJÖN AV ELD OCH SVAVEL, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och DE SKA PLÅGAS DAG OCH NATT I EVIGHETERS EVIGHET…”

Och om någon INTE FANNS SKRIVEN I LIVETS BOK KASTADES HAN I ELDSJÖN…

Där det alltså handlar om en evighet i ordets sanna betydelse utan upphörande eller möjlighet till förändring. DÄR ”DE SKA PLÅGAS DAG OCH NATT I EVIGHETERS EVIGHET…”

Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.

De ska STRAFFAS MED EVIGT FÖRDÄRV, skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, när han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror.” (2 Thess 1:6–10)

Att det finns en evig tillvaro utanför Guds gemenskap för de som går förlorade förvanskas alltmer. Jag har bemött det här:

Forts

Publicerat i Okategoriserade | 4 kommentarer

Kalvinismen på tal igen

På annan plats har Kalvinismen kommit på tal igen. En del menar att Paul Washer och John Macarthur har så bra undervisning.

Inlägg 1

En del menar att Washer inte är Kalvinist. Men så här står det på Wikipedia: Paul David Washer är en amerikansk protestantisk kristen evangelist med en KALVINISTISK TEOLOGI ansluten till södra baptistkonventionen.

Så här skriver Lennart Jareteg på BibelFokus.se: ”Washer är Kalvinist, med den dubbelhet det ger.

Kalvinister tror att Gud har utvalt (predestinerat) en skara människor till att bli frälsta, resten struntar han i och låter gå förlorade i helvetet. Denna lära kallas för predestinationsläran. Dessa utvalda har alltså inte själva valt Gud utan har blivit utvalda till frälsning, och deras framtid i himlen är därmed säkrad.

Att människan har en fri vilja ställs alltså åt sidan inom kalvinismen. Kalvinisterna menar att Gud gör så här för att bevisa sin stora makt och gränslösa nåd. Så här tror också Washer, som är EN RENLÄRIG KALVINIST.”

Det finns säkert mycket riktigt i vad Paul Washer förmedlar. Men vad som är allvarligt är att han förmedlar även Calvins falska läror.

Kalvinisternas teologi härstammar i huvudsak från den katolske lärofadern Augustinus som ligger bakom och sysematiserade läran Amillennialismen som blev den dominerande eskatologin under medeltiden och reformationstiderna. Kort om Amillennialismen som alltså ligger i botten på Kalvinismen genom deras koppling till Augustinus:

 • Amillennialism är synen i kristen eskatologi som säger att Kristus för närvarande regerar genom kyrkan.
 • Amillennialism hävdar a) att ”1000 år” i Uppenbarelseboken 20: 1-6 är en metaforisk hänvisning till nutiden kyrkans tidsålder som kulminerar i Kristi återkomst.
 • Amillennialism hävdar att Kristi regeringstid under årtusendet är andlig till sin natur.
 • Amillennialismen undervisar att Satans bindning i Uppenbarelseboken 20: 1-3 redan har inträffat.
 • Amillennialismen undervisar att Kyrkan är arvtagaren till löftena i Skriften – kort sagt, att precis som Israel var Guds folk i Gamla testamentet, så är kyrkan Guds folk i Nya testamentet.

Forts

Publicerat i Okategoriserade | 6 kommentarer

Vem kan pröva

Återger en artikel av Lennart Jareteg på BibelFokus.se

Vem kan pröva?

https://www.bibelfokus.se/vem_kan_prova

Ett bibelstudium om prövandets förutsättningar. Är jag själv på rätt väg? Har jag undgått att bli bedragen? Hur undgår jag att bli bedragen?

Inlägg 1

Innehållsförteckning
Inledning
Fyra allvarliga områden för tron
Bibeln är Guds ofelbara Ord
Jesus är Gud
Avfallets tidsålder
Den karismatiska förblindelsen
Judarnas förblindelse
De kristnas förblindelse
Summering

1.0 Inledning

Jag tänkte att vi i denna del skulle resonera kring det här med att pröva utifrån en lite annorlunda infallsvinkel. För det finns en förutsättning för vårt prövande som jag tycker står över alla, och det är: att man själv är på rätt kurs.

Att man själv är frälst, att man omfattas av den sanna och sunda läran, och att man har ett gott förhållande till Gud. Att man har frid med Gud. Så det är ju inte fel att börja prövandet med att pröva sig själv.

Och då skall jag dela några tankar som jag hoppas kan vara till vägledning när det gäller att rannsaka oss själva, men även när det gäller att pröva annat än oss själva. Vi skall börja med det här bibelordet från Matt 7:1-6:

”Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas uppåt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder:

Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga. Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er.”

Detta bibelord tolkar nog de flesta kristna så, att vi inte skall döma andra människor för då kommer Gud att döma oss. Och så vågar man inte ens ha åsikter i en del frågor. Men helheten i det här bibelordet hör man inte lika ofta.

För det första säger ju inte detta bibelord rakt ut att Gud dömer oss om vi dömer andra människor. Kanske det här bibelordet handlar om att, om jag uttalar mig om brister i andra människors liv och tro, ja, då kan jag kallt räkna med att andra kommer att nagelfara mitt liv.

Därför råder han oss att först gå tillrätta med oss själva, och sedan faktiskt gå vidare med att pröva andra. Vi tänker alltså inte så ofta på fortsättningen:

”Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga”. Lever vi efter det här bibelordet till fullo, så kan det ju faktiskt innebära att vi påpekar att någon har brister i sin tro, t.ex. Men detta kan vi alltså bara göra om vi först gått till rätta med oss själva, enligt Jesus. Annars ser vi inte klart.

På samma sätt är det med vers 6. Om vi inte skall kasta våra pärlor åt svinen, så måste vi ju avgöra vilka som är svin och vilka som inte är det. Hur kan man annars leva efter det bibelordet? Och det är ju en dom, eller hur?

Så antingen får man kasta ut sina pärlor till både folk och fä, och då lever man inte efter Bibeln, eller så måste man göra en bedömning av mottagarna, och inte kasta ut pärlor i onödan. Men det här kräver också att man själv ser klart.

På samma sätt är det med Johannes uppmaning om att pröva andarna. Det står i 1 Joh. 4. Det innebär också att man fäller en dom över både personer, läror och sammanhang, inte utifrån vad man själv tycker utan utifrån vad Bibeln säger om Jesus. Vi skall se mer på det bibelordet strax.

Paulus säger så här i Rom 16:17: ”Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem.”

Det här innebär också att vi fäller en dom över personer, läror och sammanhang när vi granskar läran och vänder ryggen åt det som är galet. Och självklart väljer man då också att varna sina syskon i tron! Dessutom säger Paulus följande om att döma:

1 Kor 5: 12-13: ”Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte dem som står innanför ni skall döma? Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond!”

Så det är både tillåtet och tillrådligt – utifrån Bibelns horisont – att pröva både läror, förkunnare och sammanhang. Men den stora poängen då, med Jesu ord i Matt 7 är att vi först måste gå till rätta med oss själva om vi skall kunna pröva på ett framgångsrikt sätt.

Forts

Publicerat i Okategoriserade | 27 kommentarer

Villolärare

Återger en artikel av Lennart Jareteg på BibelFokus.se och ger efteråt mina kommentarer

Vem är en villolärare?

https://www.bibelfokus.se/villolarare

Innehåll

 • Inledning
 • Bedömningsgrunden
 • Det helt avgörande
 • Vad kännetecknar en villolärare?
 • Hur skall villolärare hanteras?
 • Vad är en villfarelse?
 • ”Förvirrare”
 • Förvirrade kristna = lättmanövrerade kristna
 • Pröva allt?
 • Var vaksam, Bibeln varnar för avfall!

Inlägg 1

 1. Inledning

Var går gränsen för att en person i kristenheten kan stämplas som villolärare? På vilken grund kan någon förklaras vara villolärare? Vem är en falsk profet? Är det någon skillnad på villolära och villfarelse?

Det här är frågor som många ställer sig när man läser i BibelFokus och på andra webbplatser som varnar för olika villolärare. Särskilt utmanande blir det om ens egen favoritförkunnare är utpekad som villolärare/falsk profet.

Jag har här i BibelFokus tidigare gått igenom bibliska kännetecken på villolärare. I denna text skall vi resonera kring ämnet utifrån lite andra infallsvinklar.

Detta gör jag väl medveten om att jag själv kan bli kallad villolärare när man yttrar sig i frågan, men jag får ta den risken. En del begrepp använder jag utifrån min egen definition, och det må väl så vara eftersom det är svårt att hitta exakt ”rätt” definition för dessa.

Vi använder nog orden lite olika ibland. Kanske det blir något litet nytt begrepp också. Hur som helst skall jag försöka knyta ihop resonemanget med Bibelns undervisning så gott jag förmår.

Låt mig för enkelhetens skull i denna text kalla alla människor som i kristenheten på något sätt förmedlar budskap/undervisning för ”förkunnare”.

 1. Bedömningsgrunden

Självklart kan man inte i en sådan här bedömning av förkunnare utgå från eget tyckande och smak. Denna bedömning har nämligen inget att göra med hur trevlig, vältalig, bildad, generös, populär, stilig, rik eller fattig en förkunnare är eller inte är.

Det hela avgörs utifrån vad förkunnaren i fråga FÖRMEDLAR om kristen tro. Man måste då kolla upp vad en förkunnare förmedlar i skrift, tal, bilder eller på annat sätt. Och Bibelns undervisning skall i det fallet vara utgångspunkten för hela den bedömningen. Sunt förnuft och logik är också en gåva från Gud som man får lov att använda i denna process.

En del kanske tänker på nådegåvan ”att skilja mellan andar” i det här sammanhanget (se 1 Kor 12:10), men här måste man vara försiktig av flera anledningar.

Dels ges ingen instruktion i Bibeln om hur denna gåva exakt fungerar, och dels kan detta missbrukas av personer som vill styra andra eller ett sammanhang efter eget tycke – för ”vem kan säga emot den Helige Ande”!

Jag tror inte vi kan förvänta oss att denna gåva skall hjälpa oss med att göra en förteckning över villolärare runtomkring oss. Istället fungerar nog denna gåva som en väckarklocka som kan ljuda spontant när det är fara å färde.

Så har jag själv sett detta fungera. När klockan ljudit och väckt till vaksamhet kan man sedan göra en bedömning för att förstå vad som är galet.

Forts

Publicerat i Okategoriserade | 22 kommentarer

Tro bara som ett senapskorn

Matt. 17: 20: ”Om ni har tro, bara som ett senapskorn, ska ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig.”

Handlar detta likt i Trosförkunnelsen om att människan genom tron delegerats en egen auktoritet till att göra underverk som Ekman påstår:

KRAFTEN I DEN NYA SKAPELSEN: ”Jesus har omskapat Din invärtes människa så att Du i anden har blivit lik honom själv” sid 8 ” All den kraft som Gud själv äger har blivit deponerad i Din egen ande.” sid 9

TRO SOM ÖVERVINNER VÄRLDEN: ”Den tro som åstadkom allt detta ( skapade universum ), ger han åt den troende.. När Du använder tron blir den verksam… tron kommer från Din egen ande. sid 39

Man behöver se detta Bibelord i ett helhetsljus kring vad Bibeln säger. Först grundläggande: 2 KOR. 4:7: ”Men denna skatt hava vi i lerkärl, för att den översvinnliga kraften skall befinnas vara Guds och icke något som kommer från oss.”

Och Jesus säger i Joh. 15:5 …. ”Utan mig kan ni INGENTING göra.” Vad betyder ordet INGENTING för mig i mitt liv? Finns det nånting som INTE omfattas av ordet ”ingenting”? Eller är det som Jesus säger, att vi inte kan göra nånting utan honom?

När Jesus talar om gärningar så är det gärningar gjorda i Gud. Och även om vi så gärna vill vara perfekta, så klarar vi det inte utan Honom. Om vi kommer till insikt att ingenting omfattar ALLTING, så förstår vi också att vi är fullständigt hjälplösa utan Honom.

Jesus talar alltså inte här om en tro som kommer från oss själva, med en kraft som skulle komma från oss själva och utföra detta. Jesus talar om att tron på Honom, för den Han är och har gjort, inte behöver vara större än ett senapskorn, om det är riktat till Honom som ”har all makt i himmel och på jord” för att det kan göra underverk.

Tron är alltid kopplad till Jesus. Tron är inte en tro på våra upplevelser. Tron är inte en tro på Guds kraft. Tron är inte en tro på tecken och under. Tron är inte en tro på tron. Tron är alltid kopplad till Jesus, vars person, är föremålet för vår tro.

Inget tal om tro, får föra fokuseringen bort från Jesu person, vem Han är (Gud själv i mänsklig gestalt) och har gjort vid blodsoffret på Korset.

Där i umgängelsen med och fokuseringen på Jesu person och verk, finns upplevelserna, Guds kraft, tecken och under. På rätt sätt och på Guds tid och inga falska plagiat där fienden ”ska bedra jämväl de troende genom tecken och under”.

Matt. 24:24: ”Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.”

2 Tess. 2: 9 – 11: ”… Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen.”

Tro och bekännelse är ett slags fungerande mantra i Trosförkunnelsen. Men tro och bekännelse är ingen magisk formel, för att åstadkomma stordåd. När vår tro är riktad till Jesus på korset och Jesus på tronen, kan Han, när det är Hans rätta tid och på Hans rätta sätt, manifestera sin närvaro, genom att göra stordåd.

Det är då inte vår stora tro, som åstadkommit detta. Utan att vår tro/förtröstan, hur liten den än är, om än bara som ett senapskorn, var riktad till Honom, som har all makt i himmel och på jord. För Honom finns inga begränsningar. Han är Herre.

Den troslära i ordets rätta benämning, som det heter i Trosrörelsen, sätter mer fokus på en auktoritet hos människan själv än att det fokuserar Jesus som ”har all makt i himmel och på jord”.

”HONOM FÖRUTAN KAN VI INGENTING GÖRA”!!

Se trosläran i Trosförkunnelsen och dess härkomst från New Thougt i en jämförande studie över de metoder Ulf Ekman från trosrörelsen och Annastina Vrethammar från New Age-rörelsen, använder sig av för att få alla sina mål uppfyllda, samt en studie över hur centrala tankar hos P.P. Quimby och Charles Fillmore från New Thought-rörelsen har inspirerat dessa:

https://tre-skrivare.se/hf/NewAge.htm

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar