Det blev så klart för mig vad de kristna och även det Judiska folket håller på med idag: Att försöka hjälpa Gud med att förverkliga löftet till Abraham beträffande Israel/Kanaans land.

Men att förverkliga det kommer varken kristna eller Judar att lyckas med. Det förverkligas först när Jesus kommer tillbaka och de på en enda dag, som ett helt folk och en hel nation kommer till tro på Jesus.

Då kommer de in in i det nya förbundet i Kristi blod. Då kommer de in i ”Abrahams tro som räknades honom till rättfärdighet”. Därmed kommer de även in i löftet till Abraham om landet Israel/Kanaans land.

Där de ska (inte nu utan då) förbli för alltid i sitt utlovade land och kommer då först in i sin kallelse och uppgift till att bli ”till en välsignelse för en hel värld”. Därför är satan så angelägen att göra denna Guds plan med Israel om intet.

Detta skeende kan varken de Kristna eller Judarna själv åstadkomma idag när:

”Då skall de inse att jag är Herren, deras Gud, som förde dem bort i fångenskap bland hednafolken och sedan samlade dem till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där. Jag skall inte mer dölja mitt ansikte för dem, eftersom jag har utgjutit min Ande över Israels hus, säger Herren, Herren.”

En del menar att detta redan har hänt. Men det har det inte utan hör framtiden till när Jesus kommer tillbaka. Först då sker det att: ”jag har utgjutit min Ande över Israels hus”… ”När jag har renat er från alla era missgärningar, då skall jag låta städerna på nytt bli bebodda, och då skall ruinerna på nytt byggas upp…

”Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob. Och detta är mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder…

”Jag skall ge dem alla ett och samma hjärta och lära dem en och samma väg så att de alltid fruktar mig…Jag skall sluta ett evigt förbund med dem…jag skall lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av från mig…

”Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud.”

Detta är inte för handen idag utan blir verklighet först när Jesus kommer tillbaka!

En del säger att Judarna redan har varit förföljda och förskingrade och att det inte ska ske igen. Men detta är inte sant att det inte ska ske igen. Man pekar på att det skett år 70 vid Jerusalems förstöring och att flera ”förödelsens styggelse” trätt fram genom historien.

Men Jesus visar i Matt. kap. 24 att detta bara är ”begynnelsen av födslovåndorna”. Han visar på att den förförljelse som nu ligger framför är något helt utöver det vanliga och kommer att ske innan Hans tillkommelse:

”När ni ser ’förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om, stå på helig plats… (antikrist när han sätter sig i Templet och föreger sig vara Gud – 2 Tess. 2)…

då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas/troendes skull kommer den tiden att förkortas/avbrytas…

För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer…Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas….

Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda/troende från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.”

Då får de troende möta Jesus i skyn för att få sina uppståndelsekroppar för att ”regera med Kristus för Tusen år”

Det är även i samband med detta skeende som Judarna kommer till tro på Jesus och når fram till detta: ”Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob. Och detta är mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder…

Så både Kristna och Judar borde mindre tro sig om att kunna fixa för Gud och mer syssla med att forska i Skriften efter skeenden framför än att försöka hjälpa Gud med ett skeende som Han ordnar när Jesus kommer tillbaka.

Vilken avslappning för alla!! Och samtidigt vilken nådastöt mot villfarelsen att församlingen för alltid intagit det Judiska folkets och Israels roll.

Men säger någon då. Ska vi inte då evangelisera det Judiska folket? Jo, det är livsviktigt att göra både nu och under vedermödan för att de ska komma till tro på Jesus. Inte bara nu för enskilda Judar.

Utan även under vedermödan så att de när Jesus kommer tillbaka kommer till tro på den ”som de genomborrat” och inser att det är ju faktiskt Jesus som är deras Messias, Frälsare och Herre!!

Om HaFos funderingar

Mitt hjärta är gripet av en sådan nöd, över vad jag upplever, nästlar sig in, förlamar och vilseför kristenheten. Guds församling. Det är här i själva kärnan av Evangeliet som förvanskningen sker i trosförkunnelsen. Samma språkbruk, men med en ny innebörd bakom orden, som omintetgör vem Jesus är som Kristus och vad som gäller i försoningen. Där upplöses enheten av Gud och människa i Kristi person och säras den Gudomliga enheten mellan Fadern och Sonen. Det blir inte längre offret av Kristi kropp och blod som är det tillräckliga och giltiga offret i försoningen, utan en andlig död av Jesus krävs också. Människan har i trosförkunnelsen en ställföreträdare som misslyckas lika mycket som Adam och dör den andliga döden och lämnar därmed människan kvar i sin andliga död, medan hon genom en snedvriden människosyn och ande, själ och kroppslära, förleds tro att hon i sig själv är såsom en Gud redan här i tiden och börjar praktisera en "troslära" som har sina rötter från ockulta sammanhang kring skaparekraften i Dina uttalade ord.
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s