Författararkiv: HaFos funderingar

Om HaFos funderingar

Mitt hjärta är gripet av en sådan nöd, över vad jag upplever, nästlar sig in, förlamar och vilseför kristenheten. Guds församling. Det är här i själva kärnan av Evangeliet som förvanskningen sker i trosförkunnelsen. Samma språkbruk, men med en ny innebörd bakom orden, som omintetgör vem Jesus är som Kristus och vad som gäller i försoningen. Där upplöses enheten av Gud och människa i Kristi person och säras den Gudomliga enheten mellan Fadern och Sonen. Det blir inte längre offret av Kristi kropp och blod som är det tillräckliga och giltiga offret i försoningen, utan en andlig död av Jesus krävs också. Människan har i trosförkunnelsen en ställföreträdare som misslyckas lika mycket som Adam och dör den andliga döden och lämnar därmed människan kvar i sin andliga död, medan hon genom en snedvriden människosyn och ande, själ och kroppslära, förleds tro att hon i sig själv är såsom en Gud redan här i tiden och börjar praktisera en "troslära" som har sina rötter från ockulta sammanhang kring skaparekraften i Dina uttalade ord.

Om dop och nattvard i samtal med en katolik

Om dop och nattvard i samtal med en katolik Inlägg 1 ”Då sade hovmannen: ’se här finnes vatten. Vad hindrar att jag döpes?’ Filippus sade till honom: ’Om du tror av hela ditt hjärta, så kan det ske.’ Han svarade … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | 7 kommentarer

Meningsutbyte med en Katolik

Meningsutbyte med en Katolik En falsk mening i Katolicismen ”Med denna titel vill vi tacka Maria för att hon har gett oss Messias, Guds Son. Det är ju hennes blod som flyter i Sonens ådror”. HaFo: Det är inte Maria … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | 18 kommentarer

Vad har vi framför

Vad har vi framför Närtid: Falskt ljus med en falska världsfrälsare. Sedan mörk med vedermödan och antikrists sataniska världsstyre. Så ljus tid för de troende med uppståndelsekroppar och ”regera med Kristus för Tusen år” vid Han tillkommelse. Sen ännu ljusare … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Lagen och Bergspredikan

Lagen och Bergspredikan Inlägg 1 Jesus är slutet på lagen som frälsningsväg. Men det är en annan sak än att lagen inte längre gäller de troende. Jesus säger aldrig att Han gjort slut på lagen. Att lagen inte är en … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | 4 kommentarer

Avfallet innan antikrist kan träda fram sker nu framför våra ögon.

Avfallet innan antikrist kan träda fram sker nu framför våra ögon. https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/18/bara-en-liten-skumning-av-allt-elande-av-avfall-som-idag-drar-fram-pa-den-andliga-arenan/ Ett avfall där man luras att tro och kalla vad antikrists ande verkar och manifesterar att det skulle vara ett verk av Guds Ande. Då är man redo … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ekmans konvertering till katolicismen

På annan plats tog man upp Ekmans konvertering till katolicismen. Något som jag kommenterade: Nu är steget inte så långt mellan trosförkunnelsen och katolicismen som man kan tro. Det är i grunden samma ”andas barn”. Med t.ex. samma ”vi är … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

bemötte en adventist

På annan plats bemötte jag ett Inlägg av en adventist som skrev följande: Adventister tror att uppmaningen att älska Gud av hela förståndet, hjärtat och kraften helt naturligt leder till en kärlek som är engagerad i medmänniskan genom kärleksfulla gärningar … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

de Ortodoas trosbekännelse

Man behöver bara läsa en mening av de Ortodoas trosbekännelse för att veta att med Ortodoxa kyrkan står det inte rätt till: ”Guds nåd, mottagen i dopet som en pant eller som ett frö, kommer att växa inom personen och … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

Tror man får vara försiktig i sammanhang där de talar om andlig krigföring.

Tror man får vara försiktig i sammanhang där de talar om andlig krigföring. Det uttrycket finns inte i Bibeln vad jag vet. Det kommer från sammanhang där trosförkunnelsen har lärt människor att Gud gett dem en egen auktoritet i sin … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

HaFo kommentarer till underliggande Bloggpost av Jon-Are Pedersen

HaFo kommentarer till underliggande Bloggpost av Jon-Are Pedersen HaFo kommentar 1 Skrämmande ta del av några saker från Jon-Ares bloggpost: 1. Att man har en utstuderad medveten taktik för att tysta de som ifrågasätter Noahidlagarn och Kabbalahn: Shulamit Aloni: ”Det … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar