Något om den falska ersättningsteologin om att församlingen för all tid övertagit det Judiska folkets och Israels kallelse och uppgift

Inlägg 1 Något om den falska ersättningsteologin om att församlingen för all tid övertagit det Judiska folkets och Israels kallelse och uppgift.

De som anammar denna lära kan då grunda sig på liknande ord som Rom 2: 28 – 29; 3: 29 – 30; Kap. 4; Kap. 9: ”Jude är man ju inte till det yttre, inte heller är omskärelsen något yttre på kroppen. Jude är man i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven…

Eller är Gud bara judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas, lika sant som att Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tron…

Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet… den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet…

Saliga är de som fått sina brott förlåtna, sina synder övertäckta. Salig är den som Herren inte tillräknar synd. Gäller den saligprisningen bara de omskurna eller även de oomskurna?…

Han fick omskärelsens tecken som bekräftelse på trons rättfärdighet, och den hade han redan som oomskuren. Så skulle han bli far till alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem…

Det var inte genom lagen som Abraham och hans avkomlingar fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro… Därför heter det ”av tro”, för att det ska vara av nåd och löftet stå fast för alla hans avkomlingar… som har Abrahams tro…

Men dessa ord räknades honom till rättfärdighet skrevs inte bara för hans skull, utan även för vår skull. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som uppväckte vår Herre Jesus från de döda, han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull…

Alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel, och alla Abrahams avkomlingar är inte hans barn. Nej, det är genom Isak din avkomma ska räknas. Det vill säga:

det är inte de köttsliga barnen som är Guds barn, utan löftets barn räknas som hans avkomlingar… Till att vara sådana har han kallat oss, inte bara från judarna utan också från hednafolken…

De som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk, och den oälskade ska jag kalla min älskade.Och på platsen där det sades till dem: Ni är inte mitt folk, ska de kallas den levande Gudens barn…

Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdighet, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter en lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen.

Varför? För att de inte sökte rättfärdigheten genom tro, utan genom gärningar. De snubblade på stötestenen, så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam.

Forts Inlägg Något om den falska ersättningsteologin om att församlingen för all tid övertagit det Judiska folkets och Israels kallelse och uppgift.

Om HaFos funderingar

Mitt hjärta är gripet av en sådan nöd, över vad jag upplever, nästlar sig in, förlamar och vilseför kristenheten. Guds församling. Det är här i själva kärnan av Evangeliet som förvanskningen sker i trosförkunnelsen. Samma språkbruk, men med en ny innebörd bakom orden, som omintetgör vem Jesus är som Kristus och vad som gäller i försoningen. Där upplöses enheten av Gud och människa i Kristi person och säras den Gudomliga enheten mellan Fadern och Sonen. Det blir inte längre offret av Kristi kropp och blod som är det tillräckliga och giltiga offret i försoningen, utan en andlig död av Jesus krävs också. Människan har i trosförkunnelsen en ställföreträdare som misslyckas lika mycket som Adam och dör den andliga döden och lämnar därmed människan kvar i sin andliga död, medan hon genom en snedvriden människosyn och ande, själ och kroppslära, förleds tro att hon i sig själv är såsom en Gud redan här i tiden och börjar praktisera en "troslära" som har sina rötter från ockulta sammanhang kring skaparekraften i Dina uttalade ord.
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

9 kommentarer till Något om den falska ersättningsteologin om att församlingen för all tid övertagit det Judiska folkets och Israels kallelse och uppgift

 1. Inlägg 2 Något om den falska ersättningsteologin om att församlingen för all tid övertagit det Judiska folkets och Israels kallelse och uppgift.

  Därför att man ensidigt förlitar sig på dessa texter så kan de börja kalla sig för ”de sanna Israeliterna” och att de för alltid har övertagit Judarnas och Israels kallelse och funktion.

  Därtill samlar de in både sanna och osanna konspirationsteorier om Det Judiska folket och Israel. Sant är att dagens Israel och Judendom inrymmer mycket av farliga falsarier som sprids.

  Men falskt blir det när man hamnar i samma hatkör som från före andra världkriget att Judarna är orsaken till ont i världen och ska ta över i ett världsherravälde och därför ”Judeplågan” behöver lösas. Det spelar antikrist fullständigt i händerna.

  Liksom lögnen att satan hade samlag med Eva och fick en satans son Kain vars DNA idag återfinns i ”de Judar som idag säger sig vara Judar men som inte är det utan utgör en satans synagoga av satans barn som är ute efter världsherravälde”.

  Satan – en fallen ängel kan inte ha samlag med en människa och föra sitt DNA vidare! Människor kan besättas av onda andemakter och antikrist kommer att helt vara besatt av satans ande. Men det handlar inte om DNA!!

  Det är klart att man kan skapa ett hat mot det Judiska folket och vilja utplåna dem om man lyckas bedraga människor med att de är satans barn!

  Har bemött detta falsarium: http://tre-skrivare.se/hf/ormen.html

  Forts Inlägg Något om den falska ersättningsteologin om att församlingen för all tid övertagit det Judiska folkets och Israels kallelse och uppgift.

  Gilla

 2. Inlägg 3 Något om den falska ersättningsteologin om att församlingen för all tid övertagit det Judiska folkets och Israels kallelse och uppgift.

  De som läst ensidigt och yvs över att ”de tagit Judarnas och Israels plats” bör begrunda dessa ord av Paulus:

  ”Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är en vild olivkvist har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.

  Nu invänder du kanske: ”Grenarna bröts bort för att jag skulle ympas in.” Det stämmer, de bröts bort på grund av otro, men du är kvar genom tron. Var inte högmodig, utan bäva.

  För om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet: stränghet mot dem som föll, Guds godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du bortskuren.”.

  Det går inte att läsa så ensidigt som de som hävdar att församlingen för alltid övertagit det Judiska folket och Israels kallelse och uppgift. Det mäste vägas emot följande ifrån Paulus.

  Rom. 3: 1- 3: Kap. 4: ”Vilken fördel har då juden? Eller vilken nytta ger omskärelsen? Stor nytta på alla sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts dem. För vad betyder det om några inte trodde? Kan deras otro upphäva Guds trofasthet?…

  Han (Abraham) skulle också bli far till de omskurna, de som inte bara tillhör de omskurna utan också vandrar i spåren av den tro som vår far Abraham hade redan som oomskuren. ”

  (det kommer inte enbart att som nu gälla enskilda Judar som kommer till tro på Jesus utan som en hel nation och folk när Jesus kommer tillbaka och de kommer till tro på Jesus , kommer in i ”det nya förbundet i Kristi blod” och kommer in i sin kallelse och uppgift för att ”bli till välsignelse för en hel värld” under Tusenårsriket.)

  Rom Kap.9: Paulus: ….”mina landsmän efter köttet. De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, välsignad i evighet. Amen…

  Men Jesaja utropar om Israel: Även om Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst. Snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla räkenskap på jorden. (Detta handlar om när Jesus kommer tillbaka och hur det Judiska folket och Israel som en hel nation blir frälst – se senare Bibelcitat och länkar)

  Forts Inlägg Något om den falska ersättningsteologin om att församlingen för all tid övertagit det Judiska folkets och Israels kallelse och uppgift.

  Gilla

 3. Inlägg 4 Något om den falska ersättningsteologin om att församlingen för all tid övertagit det Judiska folkets och Israels kallelse och uppgift.

  Ord av Paulus Rom. kap. 11 där vad han säger om det Judiska folket kullkastar varje tanke om att församlingen tagit över det Judiska folkets roll för alltid. Dessa ord kan inte appliceras på församlingen eller hednakristna, utan enbart på det Judiska folket:

  ”Jag frågar nu: Har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte!…Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt… Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att väcka deras avund. Och om deras fall innebar rikedom för världen och deras fåtalighet rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte DERAS FULLA ANTAL BLI DET? …eras fulla antal bli det?…

  ….För om deras förkastelse innebar världens försoning, vad ska då DERAS UPPTAGANDE INNEBÄRA eras upptagande innebära om inte liv från de döda?…För om du blev bortskuren från vild oliven som du av naturen tillhörde och mot naturen inympad i ett äkta olivträd, HUR MYCKET LÄTTARE SKA DÅ INTE DE NATURLIGA GRENARNA INYMPAS I SITT ÄKTA OLIVTRÄD?…

  …förhärdelse har drabbat en del av Israel , och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och TA BORT OGUDAKTIGHET FRÅN JAKOB. Och detta är mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder

  (Förbundet i Kristi blod när Jesus kommer tillbaka och de som en hel nation kommer till tro på Jesus)…

  ….När det gäller evangeliet är de fiender för er skull, men NÄR DET GÄLLER UTKORELSEN SÅ ÄR DE ÄLSKADE FÖR FÄDERNAS SKULL; FÖR GUD ÅNGRAR INTE SINA GÅVOR OCH SIN KALLELSEär det gäller utkorelsen är de älskade för fädernas skull, för Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse…

  Förr var ni (hednaförsamlingen) olydiga mot Gud, men nu har ni fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har nu också de varit olydiga (Judarna), FÖR ATT SEDAN FÅ BARMHÄRTIGHET genom den barmhärtighet som ni (Hednaförsamlingen) har fått…”

  Forts Inlägg Något om den falska ersättningsteologin om att församlingen för all tid övertagit det Judiska folkets och Israels kallelse och uppgift.

  Gilla

 4. Inlägg 5 Något om den falska ersättningsteologin om att församlingen för all tid övertagit det Judiska folkets och Israels kallelse och uppgift.

  Det går inte att läsa så ensidigt som de som hävdar att församlingen har övertagit det Judiska folket och Israels kallelse och uppgift. Det måste även vägas emot följande ifrån GT som var riktat till det Judiska folket och vars fullbordan inte gäller församlingen eller kan appliceras på de hednakristna utan enbart kan handla just om det Judiska folket och Israel och som kommer att gå i fullbordan:

  Sak. 13: 8 – 9: ”Det skall ske i hela landet, säger Herren, att två tredjedelar skall utrotas och gå under, men en tredjedel skall lämnas kvar. Den tredjedelen skall jag låta gå genom eld. Jag skall luttra dem som man luttrar silver, pröva dem som man prövar guld. De skall åkalla mitt namn och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: ‘Detta är mitt folk.’ Och folket skall svara: ‘Herren är min Gud’.”

  Hesekiel 20: 34 – 35; 22: 19 – 22; 38: 2 – 9: ”Med stark hand och uträckt arm och utgjuten vrede skall jag föra er ut från folken och samla er från de länder där ni är kringspridda. Jag skall föra er in i folkens öken, och där skall jag gå till rätta med er, ansikte mot ansikte….

  Jes. 63: 18: ”En liten tid ägde ditt heliga folk sitt land.” Ord som syftar på det nuvarande läget i Israel, men som kommer till en dramatisk förändring vid den senare delen av vedermödan, när antikrist efter sin charmoffensiv förvandlats till en av satan besatt person, som vanhelgar det återuppbyggda templet, varom vi kan läsa i Dan. 11: 31, 40 – 41; 12: 1 – 2:

  ”Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse…

  Dan. 9: 27: ”Förödelse är fast besluten. Han (antikrist) skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.”

  Sak. 12: 2 – 3; Ps. 83: 3 – 5: ”Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk.

  Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne…Se, dina fiender larmar och de som hatar dig höjer sina huvuden. De smider listiga planer mot ditt folk, de rådslår mot dem du beskyddar, de säger: ‘Kom, vi utrotar dem som folk så att ingen mer minns Israels namn’!”

  Jer. 30: 7 och Sak. 14: 1 – 4: ”En tid av nöd är detta för Jakob, men han skall bli räddad ur den.”…”Se, Herrens dag kommer!…Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap.

  Forts Inlägg Något om den falska ersättningsteologin om att församlingen för all tid övertagit det Judiska folkets och Israels kallelse och uppgift.

  Gilla

 5. Inlägg 6 Något om den falska ersättningsteologin om att församlingen för all tid övertagit det Judiska folkets och Israels kallelse och uppgift.

  Detta kan inte handla om annat än det Judiska folket och Isreal. Det kan absolut inte appliceras på de hednakristna:

  Men återstoden/kvarlevan skall inte bli utrotad. Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk…På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder… Då skall Herren , min Gud, komma och alla heliga med dig.”

  Jag skall göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De skall bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem… Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren, din Gud.”

  Jes. 10: 20 – 23: ”På den dagen skall kvarlevan av Israel och de räddade av Jakobs hus inte längre stödja sig vid honom som slog dem. I trohet skall de stödja sig på Herren, Israels Helige. En kvarleva skall vända om, en kvarleva av Jakob, till Gud, den Mäktige.

  Ty om än ditt folk, Israel, vore som havets sand, så skall bara en kvarleva av det vända om. Förödelse är beslutad, flödande av rättfärdighet. Ty förödelse och beslutad straffdom skall Herren, Herren Sebaot låta komma över hela landet.”

  Hes. 36: 33 – 35: ”Så säger Herren, Herren : När jag har renat er från alla era missgärningar, då skall jag låta städerna på nytt bli bebodda, och då skall ruinerna på nytt byggas upp. Det ödelagda landet skall åter bli brukat i stället för att ha legat som en ödemark inför var och en som gått fram där.

  Då skall man säga: Det landet som var så ödelagt har nu blivit som Edens lustgård, och städerna som var så ödelagda, skövlade och förstörda, de är nu bebodda och befästa.”

  ”Öknen och ödemarken skall glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja…De skall få se Herrens härlighet, vår Guds majestät…Se, er Gud kommer…Han kommer själv och frälser er. Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas…

  En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas ‘den heliga vägen’. Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse…de återlösta skall färdas på den. Herrens friköpta skall vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje skall kröna deras huvuden.”

  Jes. 6: 11 – 13: Därför säger Herren, Herren : Nu skall jag göra slut på Jakobs fångenskap och förbarma mig över hela Israels folk och brinna av iver för mitt heliga namn.

  De skall glömma sin skam och all den trolöshet som de har begått mot mig, då de nu bor i trygghet i sitt land, utan att någon förskräcker dem. När jag för dem tillbaka från folken och samlar dem från deras fienders länder, bevisar jag min helighet genom dem inför många hednafolks ögon.

  Då skall de inse att jag är Herren, deras Gud, som förde dem bort i fångenskap bland hednafolken och sedan samlade dem till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där. Jag skall inte mer dölja mitt ansikte för dem, eftersom jag har utgjutit min Ande över Israels hus, säger Herren, Herren .”

  Forts Inlägg Något om den falska ersättningsteologin om att församlingen för all tid övertagit det Judiska folkets och Israels kallelse och uppgift.

  Gilla

 6. Inlägg 7 Något om den falska ersättningsteologin om att församlingen för all tid övertagit det Judiska folkets och Israels kallelse och uppgift.

  Åter till Rom. 11: 1, 11 – 15, 25 – 30 som egentligen återgivits i GT: s texter kring vad som gäller Israel:

  ”Jag frågar nu: Har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte!…Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt…Jag frågar nu: De har väl inte snubblat för att de skulle falla? Verkligen inte! Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att väcka deras avund.

  Och om deras fall innebar rikedom för världen och deras fåtalighet rikedom för hedningarna, HUR MYCKET MER SKA DÅ INTE DERAS FULLA ANTAL BLI DET? …För om deras förkastelse innebar världens försoning, vad ska då deras upptagande innebära om inte liv från de döda?

  Läs gärna med fördel alla länkar kring hur jag utifrån Guds Ord ser skeendet för det Judiska folket och Israel som nation:

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/08/uppror-mot-guds-lofte-om-det-judiska-folkets-upprattelse/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/06/israel-och-det-judiska-folket-ar-valsignade-av-gud-och-kommer-att-bli-till-valsignelse-inlagg/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/10/13/nar-kommer-israel-in-i-sin-kallelse-och-uppgift-och-nar-ska-forsamlingen-uppryckas/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/30/infor-ankomsten-av-antikrist/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/03/ska-de-troende-vara-med-igenom-vedermodan/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/12/vrede-vredesdom-vedermoda-bedrovelse/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/08/israel-under-vedermodan-och-efter-vedermodan/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/10/27/vad-vantar-de-troende-och-det-judiska-folket-under-vedermodan/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/09/hur-ska-de-troende-motabemota-vedermodan-tillsammans-med-och-finnas-for-det-judiska-folket/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/10/det-judiska-folkets-fralsning/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/11/det-slutliga-eviga-aterupprattandet-av-det-judiska-folkets-stat-israel/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/01/31/tva-jesu-ankomster-tva-vedermodor-tva-forodelsens-styggelse-fyra-tempel/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/04/har-gud-tva-folk-dispensationalismen/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/07/har-israel-och-de-hednakristna-olika-vagar-till-gud/

  Gilla

 7. Det är inte så konstigt att Judarna idag slår krokben på sig själva för att förhindra Guds plan med dem i det absoluta slutskedet med Tusenårsriket och skeendet därefter.

  De kommer att reta upp en hel värld emot sig där de egentligen biter sig själva i svansen. Allt för att själva medverka till att göra Guds plan med dem om intet.

  Dagens Israel är vare sig geografiskt eller andligt framme vid sin bestämmelse. De som menar att dagens Israel är uppfyllelsen av profetiorna och ”dagens Jude och Israel vänlighet” kommer i fel tid och på fel sätt och blir i själva verket orsak till förberedelsen av deras kommande förföljelse.

  Judendomen är falsk utifrån att följandet av lagen skulle kunna ge ett evigt liv i Guds gemenskap. Företeelser där förmedlar också farliga och t.om sataniska influenser. Men det föranleder inte höjda röster om att de är det största hotet mot världen med ett övertagande med en ny världsordning. Det är falska konspirationsteorier i likhet med inför andra världskriget för att spela antikrist i händerna med ett hat mot det Judiska folket.

  Den nya världsordningen står antikrist för, främst förberett med ett kristet avfall där vad som är antikrists andes verksamhet kallas för att vara ett verk av Guds Ande.

  Det är inte Judarna eller andra konspirationsteorier om allehanda förberedelser för en ny världsordning som förbereder antikrist. Sådan info har som uppgift att skapa dimridåer inför vad vi nu har framför:

  Och det är vedermödan och antikrist som nu ska varnas för och inte det Judiska folket eller annan falsk info om skapandet av ny världsordning. Och då sövs kristenheten ned med ord om väckelse, Kristi snara ankomst och ett uppryckande undan vedermödan och antikrist.

  Det föranleder inte röster som väller upp att ”det finns Judar som säger sig vara Judar men som inte är det utan som utgör en satans synagoga med satans söner med satans DNA efter att satan haft samlag med Eva och fött satans son Kain med ett DNA som förts vidare till dagens Juda”

  Har bemött detta falsarie här:

  http://tre-skrivare.se/hf/ormen.html

  Detta är röster som just kommer från fienden för att uppvigla till ett Judehat som spelar antikrist i händerna och som ska legalisera antikrists försök till Judarnas utplåning, efter att han först kört med en charmoffensiv och gått i förbund med dem. Här finns då alltså även röster om att församlingen för alltid ersatt det Judiska folket och Israels nations uppgift.

  Allt spelar det antikrist i händerna samtidigt som alla bara säger sig grunda sig på Guds Ord. Se denna länk:

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/11/14/nagot-om-den-falska-ersattningsteologin-om-att-forsamlingen-for-all-tid-overtagit-det-judiska-folkets-och-israels-kallelse-och-uppgift/

  Gilla

 8. Det känns inte som att jag riktigt kunna uttrycka på ett bra sätt vad jag vill peka på. Gör ett nytt försök.

  Det finns idag en mängd synpunkter på det Judiska folket och Israels nation. Något som bara kommer att öka och då speciellt konspirationer om hur de söker ta världsherravälde och är ”satans barn med satans DNA” och hur de inte längre finns med i Guds plan utan att den har hednaförsamlingen tagit över för all tid.

  Allt detta sker för att uppvigla till ett hat mot Judarna som spelar antikrist i händerna och som ska legalisera antikrists försök till Judarnas utplåning, efter att han först kört med en charmoffensiv och gått i förbund med dem. Det finns så mycket av antingen eller här där jag vill se ett slags både och.

  1. Det finns högerkristna som anser att Judarna och Israel nu är hemma i sitt slutliga land. Att profetiorna på dem därmed är uppfyllda och i allt ska bejakas och de kommer att missioneras och där och nu ska de nå Guds uppfyllelse med sitt utvalda folk.

  Men dagens Israel är vare sig geografiskt eller andligt framme vid sin bestämmelse. De som menar att dagens Israel är uppfyllelsen av profetiorna och ”dagens Jude och Israel vänlighet” kommer i fel tid och på fel sätt och blir i själva verket en förberedelse av antikrists förbund med dem och därmed därefter orsak till förberedelsen av deras kommande förföljelse.

  2. Det finns så röster som delvis är sanna men som mynnar ut i ett förkastande av Judarna och Israels nation som hatade av Gud för alltid och mynnar ut i en fullständig lögn, att den hednakristna församlingen därför för alltid har övertagit Judarnas kallelse och uppgift.

  Judendomen är falsk utifrån att följandet av lagen skulle kunna ge ett evigt liv i Guds gemenskap. Företeelser där förmedlar också farliga och t.om sataniska influenser.

  Men detta föranleder inte höjda röster om att de är det största hotet mot världen med ett övertagande med en ny världsordning. Det är falska konspirationsteorier i likhet med inför andra världskriget för att spela antikrist i händerna med ett hat mot det Judiska folket.

  3. Enbart enskilda Judar har idag kommit till tro på Jesus. En del av dem är falskt lurade av t.ex. ett missionerande av trosrörelsen till tro på en annan Jesus och en annan ande. Och framför allt så är de inte idag som en hel nation och folk på Jesus troende som är Guds plan med dem.

  Men det är något som Bibeln beskriver att de ska bli vid Jesu tillkommelse och som alltså är Guds plan för dem. Det är också därför att det finns så mycket angrepp mot att denna plan ska ske. I alla möjliga och omöjliga former av människor som säger sig älska sanningen men som faktiskt inte gör det vid bejakande av angrepp gentemot Israel.

  De är idag inte alls framme vid denna Guds plan med dem förvekligat. I dagens situation utanför Guds vilja och ledning så kommer de i en slags tro på att de är i Guds vilja fast de inte är det ännu, så kommer de att reta upp en hel värld emot sig med allehanda ageranden, där de egentligen biter sig själva i svansen och utan att själva förstå det själva medverkar till att göra Guds plan med dem om intet.

  Men det kommer ändå inte att lyckas. För Gud ”ångrar inte sin kallelse” till dem hur mycket som de än själva och andra försöker sabba Guds plan. Och hur mycket olika sammanhang än försöker göra om inte Guds plan med det Judiska folket och Israels nation så gäller följande som aldrig kan appliceras på den hednakristna församlingen utan enbart på det Judiska folket och Israels nation:

  ”Har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte!…Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt…Och om deras fall innebar rikedom för världen och deras fåtalighet rikedom för hedningarna, HUR MYCKET MER SKA DÅ INTE DERAS FULLA ANTAL BLI DET? …För om deras förkastelse innebar världens försoning, vad ska då deras upptagande innebära om inte liv från de döda?”

  Hes. kapitel 37 (Som en del menar skulle handla om dagens Israel, men som handlar om när de kommer till tro på Jesus vid Hans ankomst) leds Hesekiel i anden av Gud till en dal där han i en vision ser Israel liggande i form av torra ben.

  ”…och benen kom åter tillhopa, så att det ena benet fogades till det andra. Och jag såg hur senor och kött växte på dem och huru de övertäcktes med hud därovanpå; men ingen ande var ännu i dem (dagens Israel som ett helt folk och nation börjar samlas till sitt land men utan andligt liv som hel nation – inte bara enskilda Judar som kommit till tro på Jesus)…

  Och han sade till mig: ‘Du människobarn, dessa ben är alla Israels barn … Och jag skall låta min ande komma in i er, så att ni åter blir levande, och jag skall låta er få bo i ert land; och ni ska förnimma att jag, HERREN, har talat det, och att jag också har fullbordat det, säger HERREN.

  Sak. 8: 1 – 8; Amos 9: 11 – 15 och Hes. 37: 22 – 28: ”Så säger Herren Sebaot: Jag nitälskar för Sion med stor iver…Jag skall vända åter till Sion för att bo mitt i Jerusalem, och Jerusalem skall kallas ‘sanningens stad’ och Herren Sebaots berg ‘det heliga berget’…

  Även om det kan te sig alltför underbart för KVARLEVAN AV DETTA FOLK…Jag skall låta dem komma och BO I JERUSALEM, de skall vara mitt folk och jag skall vara deras Gud i sanning och rättfärdighet….

  …På den dagen skall jag resa upp Davids fallna hydda…Jag skall göra slut på mitt folk Israels fångenskap. DE SKA BYGGA UPP SINA ÖDELAGDA STÄDER OCH FÅ BO I DEM…Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren, din Gud…

  …Jag skall göra dem till ett enda folk i landet, på Israels berg. En och samma kung skall de alla ha…Och de skall inte mer orena sig med sina avgudar och vidrigheter och med alla slags överträdelser…De skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud. Min tjänare David skall vara kung över dem, och de skall alla ha en och samma herde…

  …De skall leva efter mina föreskrifter och hålla mina stadgar och följa dem. De skall bo i det land som jag gav åt min tjänare Jakob, det land där era fäder bodde…och min tjänare David skall för evigt vara deras furste.

  Jag skall sluta ett fridsförbund med dem. Det skall vara ett evigt förbund med dem…Min boning skall vara hos dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Och FOLKEN SKA INSE ATT JAG ÄR HERREN SOM HELGAR ISRAEL skall inse att jag är Herren som helgar Israel, när min helgedom är mitt ibland dem för evigt.”

  Gilla

 9. Ping: Fick mig tillsänd något som skulle vara en uppenbarelse som jag läst igenom och kommenterat | HaFos funderingar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s