Meningsutbyte med Ingvar Zagerholm

Meningsutbyte med Ingvar Zagerholm

Har på annan plats

https://www.facebook.com/groups/kristnavillolaror/permalink/2458366917613199/
där det ventilerats kring Torben och Bentley så även hamnat i ett meningsutbyte med Ingvar Zagerholm där vi hamnat i ventilering kring trosförkunnelsen.

Tänkte avsluta samtalet där men han gav mig ett svar som jag ändå bemötte. Tycker det kan vara även av intrese här. Det går alltså att först ta del av hela meningsutbytet på den länk som jag angav.
_________________________________
Måste ändå Ingvar göra ännu en kommentar när jag läser Ditt svar. Får kanske vara försiktig med att avsluta ett samtal för tidigt. Ditt svar väckte så många tankar så jag får göra svaret till 5 inlägg så blir det lättare att ta del av innehållet.

HaFo Inlägg 1

Jag ber om ursäkt att jag använde en del onödiga ord. fel av mig. Men när det gäller hur Du glider med sanningen så gör Du det igen när Du säger: ”Det är däremot inte rättfärdigt att du i din länk inte visar vad jag skrev, utan bara ditt svar”.

På denna länk som jag angav återfinns både vad Du skrivit och hur jag besvarat det.

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/04/10/ingvar-zagerholms-jds-lara/

Du skriver så: ”Vad gäller tecknen i Mark 16, var det JESUS som sa att de skulle följa en smm tror. Jag ser det som något mycket positivt, du ser det som att de (tecknen) bara tjänar som förförelse. Dumt av Jesus att dra fram det då.”

HaFo: Även jag ser det som positivt när det är Guds Ande som står bakom. Men visade även på att dessa tecken inte med nödvändighet behöver betyda att de alltid kommer från Gud utan att liknande händer både inom satanism, New Age, vid Maria – uppenbarelser etc.

Och att fienden precis som när trollkarlarna på Mose tid kopierade Guds verk ”förvillar jämväl de troende genom tecken och under”. Att det sker övernaturliga ting är alltså ingen garanti för att det är Guds Ande bakom.

Varför tillåter då Gud liknande falskverk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under. (Vem ska han bedra och lura om inte de troende? Vilket också står att han ”ska bedra jämväl de troende genom tecken och under”). 5 Mos. 13:1. Matt. 24:24. Joh. 8:41. 2 Kor. 4:4. Ef. 2:2. Upp. 13:13.

Och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som går förlorade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta. 2 Kor. 4:3. Upp. 9:4, 13:8.

Och på grund av detta ska Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de ska tro lögnen, Rom. 1:24.12. för att de ska bli dömda, alla de som inte har trott sanningen…”

Gud utnyttjar alltså förförelsen till att det ska bli uppenbart vilka som älskar Jesus för den Han är och inte bara söker välsignelse och upplevelser utan att bry sig om källan bakom.

Forts HaFo inlägg

Om HaFos funderingar

Mitt hjärta är gripet av en sådan nöd, över vad jag upplever, nästlar sig in, förlamar och vilseför kristenheten. Guds församling. Det är här i själva kärnan av Evangeliet som förvanskningen sker i trosförkunnelsen. Samma språkbruk, men med en ny innebörd bakom orden, som omintetgör vem Jesus är som Kristus och vad som gäller i försoningen. Där upplöses enheten av Gud och människa i Kristi person och säras den Gudomliga enheten mellan Fadern och Sonen. Det blir inte längre offret av Kristi kropp och blod som är det tillräckliga och giltiga offret i försoningen, utan en andlig död av Jesus krävs också. Människan har i trosförkunnelsen en ställföreträdare som misslyckas lika mycket som Adam och dör den andliga döden och lämnar därmed människan kvar i sin andliga död, medan hon genom en snedvriden människosyn och ande, själ och kroppslära, förleds tro att hon i sig själv är såsom en Gud redan här i tiden och börjar praktisera en "troslära" som har sina rötter från ockulta sammanhang kring skaparekraften i Dina uttalade ord.
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till Meningsutbyte med Ingvar Zagerholm

 1. HaFo Inlägg 2

  Du Ingvar slirar igen på sanningen när Du hävdar att jag inte besvarat med Bibelord och vederlägger Dina tolkningar om att Jesus skulle ha dött andligen. Alltså att Han åtskildes från Gud.

  Du kan igen läsa igenom vårt meningsutbyte på länken jag angav så finner Du att vad Du säger inte är sant. Du kan vidare ta del av vad jag skrev på den andra länken som jag angav så blir det helt uppenbart att Jesus aldrig var skild från Gud.

  Kort här några exempel: När Han blir behandlad som syndaren som ska sona sitt brott, så åberopar Jesus Ps. 22. Där vet han fortsättningen att där framgår det att mitt i Jesu nödrop är Gud och människa dock förenade i tro:

  ”Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom, när han ropade lyssnade han till honom” (Ps. 22:25). Eller som Jesaja uttrycker det enligt Folkbibelns fotnot i 53 vers 11:

  ”Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se ljus och bli tillfreds. GENOM MESSIAS SYNDFRIA GEMENSKAP MED GUD förklarar min rättfärdige tjänare alla människor rättfärdiga (segern över människans andliga död) och deras skulder är det som han bär (han är inte skulden utan bär den och betalar priset för den: offret av Kristi kropp och blod)

  Lite mer om Jesus: ”Du ska inte låta din Helige se förgängelsen… Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen.” Alltså står det att Jesus aldrig varit skild från Gud. Det stod vidare: ”det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er. Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom”.

  Dessa ord: ”Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen…Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom” Är analoga med Orden från Ps.: ”GENOM MESSIAS SYNDFRIA GEMENSKAP MED GUD FÖRKLARAR MIN RÄTTFÄRDIGE TJÄNARE ALLA MÄNNISKOR RÄTTFÄRDIGA…”

  Märk orden om Jesu gemenskap med Gud då med detta resultat: ”förklaras alla människor rättfärdiga.” Det är alltså att Jesus är förenad med Gud som är människans räddning. Det här med om Jesus var skild från Gud eller inte är skiljelinjen mellan sann och falsk kristen tro:

  ”Var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet han är av Gud men var och en ande som inte så bekänner Jesus är antikrists ande”. 1 Joh. 2: 22: ”Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus”.

  Är Jesus skild från Gud så är Han inte längre ”Kristus kommen i köttet”. Att Han är ”Kristus kommen i köttet” innebär att Han är ”Ordet som var hos Gud och som var Gud …som vart kött” Joh. 1: 1 – 14. Att Jesus i någon fas av skeendet skulle vara skild från Gud är en antikristlig lära om Jesus som leder till fördärvet.

  Forts HaFo inlägg

  Gilla

 2. HaFo Inlägg 3

  Du Ingvar säger angående Hagin: ”Vad gäller Hagins undervisning om den nya skapelsen, måste man förstå att han talar om den pånyttfödda andliga människan i Kristus.

  Hagin är alltid noga med att underbygga sin undervisning med bibelord. Om man VILL så ser man att det inte är antikristligt utan pekar på den härlighet som finns i den nya skapelsen.”

  HaFo: ”den härlighet som finns i den nya skapelsen” som Hagin här menar är att man då: ”blev skapad för att vara Gud lik. Gud gjorde oss till väsen av samma klass som han själv.”

  Vad de inledande amerikanska trosförkunnarna menade (Bl.a Kenyon som var Hagins lärofader och vars arbete Hagin i det närmaste kopierade av) med av ”samma klass som Gud” ser vi om vi tar del av några andra vänner till Hagins uttalanden:

  Kenyon: Du är lika mycket en inkarnation av Gud som Jesus Kristus var det. Varje människa som blivit född på nytt, är en inkarnation. Den troende är lika mycket en inkarnation som Jesus av Nasaret var det. (The Father and his family – sid. 100 och Hagins Word of faith – sid. 14.)

  Copeland: Gud och Adam såg verkligen lika ut. Om du låter Jesus och Adam stå vid sidan av varandra, skulle de se, handla och höras likadana ut. Likheten ligger i att de handlar lika och är lika. Alla Guds attribut, hela Guds auktoritet, allt av Guds tro, alla Guds egenskaper blev nedlagda i den människan …

  På precis samma sätt som Jesus då han kom till jorden sa Adam: Om du har sett mig, har du sett Fadern”. Adam i Edens lustgård var Gud manifesterad i köttet … Du har samma kreativa tro och egenskaper på insidan av dig, som Gud brukade då han skapade himmel och jord … varje kristen är en gud. Du har inte en Gud inne i dig, du är en!

  Benny Hinn: Kristna är små gudar. Vi är små messiaser. Vi är allt som Jesus någonsin var. Gud kom från himmelen, blev en människa, gjorde människor till små gudar, gick tillbaka till himmelen som en människa. Jesus står över Fadern som en människa. Jag står över demoner som Guds son. Är du hans avkomma? Är ni hans barn? Då kan ni inte vara människor! Det kan ni inte. Gud föder inte kött. (Our position in Christ, The word made flesh – videoband – 255.)

  Earl Paulk: Precis som hundar föder valpar, så föder Gud små gudar. Innan vi förstår att vi är små gudar och börjar att handla som små gudar, kan vi inte ge uttryck för Guds rike. (Satan unmasked–sid. 96 – 97)

  John Avanzini: Guds Ande kungör på jorden idag vad som varit hans avsikt genom tiderna .. att han kopierar sig själv på jorden. (The end time manifestations of the sons of God, band 1)

  Paul Crouch: Gud gör ingen skillnad mellan sig själv och oss. Han öppnar upp själva treenigheten och tar oss in i den. (TBN, nov. 1990)

  Casey Treat: Jag är en verklig kopia av Gud. När Gud ser i spegeln, ser han mig. När jag ser i spegeln, ser jag Gud. Eftersom jag är en verklig kopia av Gud, kommer jag att uppföra mig och handla som en Gud. (Believing in Yourself, band.)

  Forts HaFo inlägg

  Gilla

 3. HaFo Inlägg 4

  C – G Severin på Livets Ord hade följande undervisning:

  Sådan Han är äro också vi. Summering: Sådan som Jesus är i himmelen, sådana är vi i den här världen. Vi ska inte bli det. Vi är det nu i den här världen. Arvet träder i full funktion när Jesus dog. Han plockar ur oss vår synd.

  Gud har lagt sin skapelse i Dig. Gud på insidan. Vi är precis som Gud. Ser Du in i min ande ser Du ingen skillnad på mig och Gud. Han har utplånat synden i mitt liv.

  Du är en ny skapelse i Din ande. Du är vad Gud är. Jag är Gud. Sådan Han är äro också vi i den här världen. Detta är uppenbarelsekunskap. Att Din egen ande – Du själv – är helt uppfylld med gudomlig natur. Du är som en stålman på insidan. Där Du går, där går Gud. Sådan Han är äro också vi i den här världen.

  Severin tar här alltså en mening i en Bibelvers och gör den till en hel lära. Utan att pussla in det i ett helhetssammanhang och helhetsperspektiv. Ser vi till hela Bibelns budskap, så säger denna mening, just detta, att vi blivit delaktiga av Guds natur.

  Därigenom Guds tillhörighet och räddade och kan vara frimodiga inför domens dag. Något som når sin fulla konsekvens i evighetens värld. Severin gör på bandet lite spe av denna Bibliska helhetssyn och förmedlar en känsla av att det är otro och ”lägre stående” som ser det så.

  Summan i undervisningen är att människan genom pånyttfödelsen är såsom en gud. Trosförkunnelsen lär att det i pånyttfödelsen är en helt ny människa, som aldrig funnits förut, som blir till.

  Människan får en helt ny och helt egen Gudomlig ande, som aldrig har funnits förut. Så att de i sin sanna, hela och rätta identitet och personlighet – sin egen ande – är helt Gudomliga och syndfria. Så att de i sig själva är såsom Gud redan här i tiden.

  De menar alltså inte att Guds egen Ande lierar sig med människan genom att bosätta sig i henne. De menar att de i sig själva, får en egen helt Gudomlig ande, så att de utan inblandning av Guds egen Ande, i sig själva är såsom en Gud. (”Du har inte en Gud inne i Dig. Du är en” Copeland.)

  Detta sker genom att Jesus dog andligen – förlorade sin Gudastatus och föddes på nytt med en ny Gudomlig Ande, som aldrig funnits förut. En helt ny Jesus. En annan Jesus än den Jesus som hänger på korset. En Jesus som aldrig har funnits förut. Blir till efter att Jesus dött i sin ande och blir född på nytt av Gud. Samma händer med den troende i pånyttfödelsen.

  Det var till denna punkt djävulen skulle förvilla människan fram till. Att hon skulle lockas tro att hon skulle bli såsom en Gud fullt ut. Detta lockar satan med i trosförkunnelsens förförelse, med en falsk syn på Adams positon och konstitutionen, med en falsk beskrivning av människoranden som hela och egentliga identiteten och personligheten och i motpolsställning till själ och kropp.

  Den falska läran från satan fortsätter med en falsk syn på Jesus som Sann Gud och sann människa och med en falsk lära om att Fadern och Sonen skildes åt och att människa och Gud skildes åt i kristi person, där Jesus dör andligen och blir född på nytt.

  ”Grädden på moset” i förförelsen är att också människan i sin pånyttfödelse – i sin egen ande ”sin hela och rätta identitet” (som det falskt heter – alltså i sig själv blir såsom en Gud. Detta genom att hon säges bli ”skapad till likhet med Gud i sin egen ande”.

  Har delvis bemött detta här http://tre-skrivare.se/hf/H4Bok.htm#Kap6

  Vill man djupare sätta sig in i spörsmålen så läs: http://tre-skrivare.se/hf/H4Bok.htm

  Forts HaFo inlägg

  Gilla

 4. HaFo Inlägg 5

  Vill ange minst sju himmelsvida skillnader mellan den troende och Jesus i sin jordiska tillvaro och även skillnad i den eviga världen:

  1. Den troende lever i det tillräknade verk som Jesus utförde. Medan Jesus utförde verket. Jesus var helt rättfärdig och syndade aldrig, Medan den troende lever i den tillräknade rättfärdigheten från Jesus där vi inte tillräknas våra synder (2 Kor. 5: 17 – 21; Rom. Kap. 3 – 4).

  2. Jesus hade full väsensenhet med Gud från evighet i den oupplösliga sammansatta enheten av Fader Son och Ande i den ende Gudens person av ”Jag ÄR Herren, Herren ÄR en”.

  Medan den troende blivit delaktig av Gudomlig natur och når en evighetsnatur som i evighetens värld passar in i gemenskapen med Gud.

  3. Jesus var inkarnerad in i den naturliga människans gestalt (Hebr. 2:14-18). Rom. 8:3: ”Född i syndigt kötts gestalt” (i arvet från Maria), men eftersom Han aldrig levde i liering med syndanaturen, så ”fördömde han synden i köttet” i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet ( Rom. 8: 3)

  Medan den troende har synden kvar som en integrerad del av sitt väsen (”om vi säger att vi inte har någon synd så bedrar vi oss själva och sanningen är inte i oss…” (1 Joh. 1: 5 – 9)

  4. Jesus behövde ingen nåd, förlåtelse och räddning för sin egen del, utan räddade människan.

  Medan människan inte kan rädda sig själv eller någon annan. Hon är hela tiden beroende av den nåd och förlåtelse som Jesus vunnit åt henne (Av nåd är ni frälsta och det inte av er själva en Guds gåva är det Ef. 2: 8)

  Vi kan inte rädda någon människa, men vi kan peka på vem Jesus ÄR och har gjort, så att människor kan upptäcka att de I HONOM, sin ställföreträdare är räddade.

  5. Jesus gav ett offer som ingen människa kan ge: offret av Kristi persons kropp och blod på korset: försoningsoffret:

  ”Också åt eder har han nu SKAFFAT FÖRSONING I HANS JORDISKA KROPP, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga” (Kol. 1:22)

  ”Och det bröd som jag skall giva, är mitt kött, och jag giver det, för att världen skall leva. (Joh. 6:51)

  ”Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära i och genom Kristi blod…Ty I SITT KÖTT gjorde han om intet budens stadgelag… för att han i en enda KROPP skulle skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen.” (Ef. 2: 13 – 16)

  ”genom att Jesu Kristi KROPP blev offrad en gång för alla.” (Hebr. 10: 9 – 10)

  6. Jesus var underställd den kroppsliga döden, men besegrade den i sin uppståndelse i människans ställe.

  Medan den troende inte själv kan besegra den kroppsliga döden, utan i uppståndelsen kommer att uppstå till odödlighet som en förhärligad/förverkligad människa, där syndfri och rättfärdig, på grund av Jesu seger över den kroppsliga döden (Rom. 4:24 – 25).

  7. Jesus ingår för evigt i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande.

  Medan vi blir förhärligade/förverkligade människor som passar in i gemenskapen/umgängelsen med Kristus i den eviga världen. Där kommer vi att befolka ”en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor” (2 Petr. 3: 13).

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s