NAR

NAR

Jag fick mig tillsänd denna länk för att ge en kommentar.

Som av en händelse fick jag senare info från denna länk:

http://michaelsenministries.com/2018/04/what-your-church-needs-to-know-about-the-nar/

Därför så gör jag min kommentar till flera inlägg. Inlägg 1 kommentar till vad som på länken visade sig ha koppling till NAR. (Återkommer senare till vad NAR är för något.)

Det går ju inte att definitivt avgöra utifrån innehållet på den första länken vad vi här har att göra med utan att veta vilken undervisning som de har om vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

Inte var det Jesus utan helande som kom i centrum härunder som här kom i centrum. Den frälsningsbön som bads säger egentligen ingenting om vilken Jesus, vilken ande och vilket evangelium som här är förhärskande.

Att bli för upptagen av helande kan bedra oss till att fala för när fienden ska ”bedra de troende genom tecken och under” I mina öron lät detta nästan mer som kundalinimanifestationer – eller? Och erfar ingen sanktion över att det är Guds Ande som ligger bakom innehållet på angivna länk

Vi lever sannerligen i en tid där vi behöver ”pröva andarna” och vilken Jesus som man företräder:

”Också åt eder har han nu SKAFFAT FÖRSONING I HANS JORDISKA KROPP, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga” (Kol. 1:22) ”Och det bröd som jag skall giva, ÄR MITT KÖTT , och jag giver det, FÖR ATT VÄRLDEN SKA LEVA.”(Joh. 6:51)

”Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära i och GENOM KRISTI BLOD. Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ned den skiljemur, som stod emellan oss, nämligen ovänskapen.

Ty I SITT KÖTT gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid och för att han skulle åt dem båda FÖRENADE I EN ENDA KROPP SKAFFA FÖRSONING MED GUD SEDAN HA GENOM KORSET HADE I SIN PERSON DÖDAT OVÄNSKAPEN .” (Ef. 2: 13 – 16) ”genom att JESU KRISTI KROPP BLEV OFFRAD en gång för alla.” (Hebr. 10: 9 – 10)

Det är här uppenbart att det försonande offret är Kristi kropp och blod.

Det är här uppenbart att det är på korset som försoningen sker och ovänskapen med Gud – åtskillnaden från Gud är löst för att världen/människorna ”ska leva” i Guds gemenskap.

Det är här uppenbart att där på korset är alltså segern över den andliga döden – åtskillnaden från Gud vunnen och avslutad.

Då återstår segern över den kroppsliga döden att vinna. Vilket sker i Kristi (människa och Gud förenade) kroppsliga uppståndelse.

Den kroppsliga döden kan inte behålla Jesus som i sin syndfria rättfärdighet är förenad med Guds eviga liv. Han blir så ”Uppståndelsen och Livet”.

Något som Han själv förmedlar till oss genom sin Ande när vi kommer till tro på vem Han ÄR – Gud själv kommen i kroppslig gestalt – ”Guds fullhet lekamligen – Kristus kommen i köttet”.

Vi behöver komma till tro på Hans försoning på korset. Komma till tro på Hans kroppsliga uppståndelse.

Medan bl.a. trosförkunnelsen vill bedra oss till att komma till tro på ”en annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium”.

Forts Inlägg kommentar till vad som på länken visade sig ha koppling till NAR.

Om HaFos funderingar

Mitt hjärta är gripet av en sådan nöd, över vad jag upplever, nästlar sig in, förlamar och vilseför kristenheten. Guds församling. Det är här i själva kärnan av Evangeliet som förvanskningen sker i trosförkunnelsen. Samma språkbruk, men med en ny innebörd bakom orden, som omintetgör vem Jesus är som Kristus och vad som gäller i försoningen. Där upplöses enheten av Gud och människa i Kristi person och säras den Gudomliga enheten mellan Fadern och Sonen. Det blir inte längre offret av Kristi kropp och blod som är det tillräckliga och giltiga offret i försoningen, utan en andlig död av Jesus krävs också. Människan har i trosförkunnelsen en ställföreträdare som misslyckas lika mycket som Adam och dör den andliga döden och lämnar därmed människan kvar i sin andliga död, medan hon genom en snedvriden människosyn och ande, själ och kroppslära, förleds tro att hon i sig själv är såsom en Gud redan här i tiden och börjar praktisera en "troslära" som har sina rötter från ockulta sammanhang kring skaparekraften i Dina uttalade ord.
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till NAR

 1. Inlägg 2 kommentar till vad som på länken visade sig ha koppling till NAR.

  Har så nåtts av en del info med anledning av innehållet på länken när jag kollat upp lite mer.

  Sid Roth är NAR och han bryr sig inte alls om urskiljning i anden utan så länge det är ”Supernatural” så presenterar han det. För att klia folk i öronen.

  NAR omfattar Kingdom Dominon teologin som hänger samman med Kansasprofeterna och Apostlarörelsen och då även med Todd Bantley och efterdyningarna av Floridaväckelsen.

  kingdom now/dominion = Pengar, makt, ”Jesus blev människa för att människan skulle bli gud.” Så det finns all anledning här att se för förförelse.

  Sen en allvarlig fråga. Hur kan man vara andedöpt och samtidigt be till Maria? Detta är den falska eld som har spridit sig under många år, ända sen slutet på 60-talet då den karismatiska katolska rörelsen kom.

  Jag är ganska övertygad om att RKK står bakom Livets Ord, Kenneth Copeland och Prosperity rörelsen, plus NAR, för i mångt och mycket liknar deras teologi varandras.

  Forts Inlägg kommentar till vad som på länken visade sig ha koppling till NAR.

  Gilla

 2. Inlägg 3 kommentar till vad som på länken visade sig ha koppling till NAR.

  Återkommer så till innehållet på denna länk som jag även nåddes av med info om NAR:

  ”Den nya apostoliska reformationen (NAR) är en dominionistisk rörelse som hävdar att Gud återställer de förlorade tjänsterna i kyrkans (läs kroppens) regi, nämligen Profetens och Apostlens tjänst.

  Ledande figurer i denna till synes löst organiserade rörelsen hävdar att dessa profeter och apostlar ensam har makten och auktoriteten att utföra Guds planer och syften på jorden. De tror att de lägger grunden för en global kyrka, styrd av dem.

  De lägger större tonvikt på drömmar, visioner och extrabibelsk uppenbarelse än vad de gör på Bibeln, och hävdar att deras uppenbarade läror och rapporterade erfarenheter (t.ex. resor till himlen, ansikte mot ansikte samtal med Jesus, änglabesök) inte kan motbevisas av den ”gamla” skriften.

  NAR, den nya apostoliska reformationen. … Det är som druvnötter – det är inte druvor och det är inte nötter. Det är som kristen vetenskap – det är inte kristen och det är inte vetenskapligt.

  Den nya apostoliska reformationen är inte ny, det är inte apostolisk, och det är inte en reformering. Men det är en snabbt växande rörelse som genereras av några av samma gamla falsklärare och falska ledare som har funnits bland de karismatiska i årtionden, alltid i uppror mot den Helige Ande, alltid i uppror mot Skriften, hävdar alltid mirakel tecken, underverk, visioner, drömmar.

  Snabba fakta: – Även känd som Dominionism = herravälde, Third Wave =tredje vågen, Latter Rain = senare regn, Kingdom Now = kungariket nu, Joel’s Army = Joels arme, Gods Manifest Sons = Guds manifesterade söner, Charismatic renewal = Karismatisk Förnyelse, Charismania.

  – Dess grundare var C. Peter Wagner som hävdar att kyrkan av det 21: a århundradet kommer att styras av apostlar och profeter. Wagner har smörjt sig till NARs ”Sittande Apostel”.

  – Kansas City-profeterna, hävdar att en ”ny ras” av superprofeter börjat komma fram på planeten jorden som ska förändra världen för alltid; på samma sätt som Trosrörelsen och Pingströrelsen gjorde. Och nu leds av påstådda apostlar och profeter.

  – Lär att de nya apostlarna och profeterna ska vara regeringen för den framväxande ”Nya Order” -kyrkan.

  – Påstår att det kommer att bli en reformering som är större än den protestantiska reformationen.

  – Hävdar direkt uppenbarelse från Gud och många hävdar att Jesus och änglar besöker dem personligen. Några av dem förklarar att de har besökt himlen många gånger och haft konversationer med Jesus samt profeterna och apostlarna.

  – NAR: s omfattande uppdrag inom hela världen har orsakat den häpnadsväckande kyrkans tillväxt som sker i Afrika, Asien och Latinamerika. (Läs omfattande uppdrag att skapa avfall!)

  – Bortfall av Bibeln och Sola Scriptura = skriften allena, – Erfarenhetsinriktad teologi och baserad på känslostormar – Grundad i mystik.

  Forts Inlägg kommentar till vad som på länken visade sig ha koppling till NAR.

  Gilla

 3. Inlägg 4 kommentar till vad som på länken visade sig ha koppling till NAR.

  Här är 6 egenskaper, övertygelser och några av det gemensamma språkbruket som används av anhängarna i NAR:

  1. ”APOSTLAR” Vi är i en ”andra apostolisk tid”. Det finns nya apostlar på jorden idag, smorde genom handpåläggning för att representera och prata för Gud här på jorden.

  Dessa ”super apostlar” är lika med de ursprungliga apostlarna – de som bevittnade Jesu liv, död och uppståndelse och utsågs av Kristus själv till tjänst. Eftersom dessa nya apostlar är på uppdrag av Gud, får deras auktoritet inte ifrågasättas.

  2. ”KUNGARIKET” I stället för att predika korsets evangelium arbetar apostoliska ledare för att föra evangeliet om himmelriket till till jorden. Detta gör de genom att ta herravälde över de jordiska kungarikena eller ”bergen” av ¨-regering, -media, -underhållning,

  -utbildning, -företag, -familj och -religion. Ledare talar ofta om stadsbyggnad och organiserar bönevandringar för att be mot demoniska högborgar, fästen. De talar ofta om att vara uppdragsfokuserade snarare än att vara Kristuscentrerade.

  3. ”ÖDE” ”NÄRVARO” ”ÄRA/HÄRLIGHET” Även om medlemmar inte alltid är karismatiska, betonar de ofta en manifestation av ”Ära” och ”Guds närvaro” och har ofta en speciell smörjelse för att få direkta uppenbarelse från Gud, utföra helande och andra tecken och underverk. De lär oss att vårt syfte är att uppnå vår dröm, vårt öde, så att vi kan förändra världen.

  4. ”VÄCKELSE” Väckelse i stor skala är nyckeln till denna rörelse. Det finns en stark tonvikt på en ”sluttids-skörd” genom en stor uppvaknande som vi kan inleda. Ofta hålls dessa väckelser i stadiums och når miljontals världen över via direktsändnings-teknik.

  De marknadsförs och produceras som rockkoncerter. Alla skriftversioner om ett avfall i sista tiden ignoreras och ersätts med uppschåsade påståenden om nästa stora sak som alltid ligger precis runt hörnet.

  5. ”ENHET” Enhet (på bekostnad av den bibliska doktrinen) används nästan alltid som både hur och varför i denna rörelse. Enighet för att bringa Himmel till jorden leder till utsuddning av doktrinära och religiösa linjer, som ofta sammanfogar kända ledare av karismatiska, reformerade, trosord, sökande-framväxande, progressiva och romersk-katolska kyrkor, alla under ett paraply .

  6. NAR FÖRNEKAR SKRIFTENS GILTIGHET. NAR-anhängare kan tro på Bibelns ofelbarhet och auktoritet, men Guds utandade ord är inte bara tillräckligt för dem. Jesu offerdöd för våra synder är inte tillräckligt bra; Löfte om evigt liv i himlen är inte tillräckligt bra.

  ledare: Grundaren av den nya apostoliska reformationen är kyrkans tillväxtspecialist C. Peter Wagner. Wagner tjänstgjorde som professor i kyrkans tillväxt vid Fuller Theological Seminary’s School of World Missions tills han gick i pension.

  Tills nyligen var han ordförande för Global Harvest Ministries och är för närvarande kansler emeritus från Wagner Leadership Institute. Framträdande medlem av det internationella apostlarnas råd Chuck Pierce var hans efterträdare.

  NAR ”Apostlar” och ”Profeter”: Peter Wagner, Chuck Pierce, Bob Jones, Paul Cain, Cindy Jacobs, Mike Bickle, Rick Joyner, Bill Johnson, Todd Bentley, Lou Engle, Becky Fischer.

  Vad bibeln säger: ”Men det fanns också falska profeter bland folket, så som det kommer att finnas falska lärare bland er, som i sin helhet skall föra fördömliga kätterier, även förneka Herren, som köpt dem, och förvisa sig snabb förödelse.” 2 Peter 2: 1

  Vad kan du göra: Först be! Om din kyrka har någon del av dessa sex egenskaper, bör du ödmjukt varna dina ledare.”

  Gilla

 4. Ping: Bethel Church | HaFos funderingar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s