En annan Jesus en annan ande leder till Rom

En annan Jesus en annan ande leder till Rom

Janne Ohlin sände mig några länkar kring ett arbete han gjorde 2015 som man kan sammanfatta med: En annan Jesus en annan ande leder till Rom. Jag har gjort det till en bloggpost här på min blogg. Jag ger också där egna kommentarer. Sätter också in länkar kring avfallet i dag och avslutar med Teddys Donobauers länk som jag kommenterat tidigare på FB:

Inlägg 1 Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

Innan jag återger från Janne Ohlins sida så citerar jag från Bibeln 2 Kor. 11: ”Men jag fruktar att såsom ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så skola till äventyrs också edra sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus.

Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller om I undfån ett annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett annat slags evangelium, än det I förut haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl.”

”Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus”… (2 Kor. 11:4). ”Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium… och vill förvränga Kristi evangelium” (Gal. 1:6).

Varningen från Gud är helt tydlig: Falska profeter finns i överflöd som predikar en annan Jesus, ett annat evangelium, ett förvrängt evangelium som inte är något evangelium alls (Matt. 7:13-14).

Vi underskattar kraftigt vår själafiende. Vi kan till fullo förvänta oss, att han har en falsk frälsningsplan som han framställer för bibeltroende människor. Den kommer att vara en kopia av den äkta varan och ändå förfela sanningen precis tillräckligt, för att man ska gå miste om frälsningen.
——–
Först de länkar som Janne Ohlin sände mig.

http://www.truereformation.net/2015/10/16/en-annan-jesus-del-1/

http://www.truereformation.net/2015/10/17/en-annan-jesus-del-2-den-eukaristiske-kristus/

http://www.truereformation.net/2015/10/18/en-annan-ande-del-1/

http://www.truereformation.net/2015/10/19/en-annan-ande-del-2/

http://www.truereformation.net/2015/10/21/alla-vagar-leder-till-rom/
—————-

EN ANNAN JESUS DEL 1

De sista dagarna skall en världsreligion komma samman, för att i namnet Kristus bereda fred på jorden. Detta kommer att bereda vägen för Antikrist…..

Upp 17:1 ”En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade: Kom, jag skall visa dig domen över den stora skökan som tronar på många vatten. Jordens kungar har bedrivit otukt med henne och dess invånare har blivit berusade av hennes otukts vin.

I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn.

Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden.”

Hon sitter alltså på samma vilddjur som Irwin Baxter beskriver vara följande länder USA – RYSSLAND – TYSKLAND (EU) + FN och som möttes nu i New York i September. Och det skedde under en supermåne i den sista av de här märkliga solförmörkelserna på av Gud bestämda tider.

Han som nu mötte vilddjuret representerar också en Jesus som han talar sig varm över. Det är en Jesus som absolut inte är densamme som bibelns Jesus. Den här Jesus kallas nämligen för den Eukaristiske Kristus. Härefter förkortar vi det med E.K.

Klicka för att komma åt faithundone.pdf

Forts. Inlägg Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

Om HaFos funderingar

Mitt hjärta är gripet av en sådan nöd, över vad jag upplever, nästlar sig in, förlamar och vilseför kristenheten. Guds församling. Det är här i själva kärnan av Evangeliet som förvanskningen sker i trosförkunnelsen. Samma språkbruk, men med en ny innebörd bakom orden, som omintetgör vem Jesus är som Kristus och vad som gäller i försoningen. Där upplöses enheten av Gud och människa i Kristi person och säras den Gudomliga enheten mellan Fadern och Sonen. Det blir inte längre offret av Kristi kropp och blod som är det tillräckliga och giltiga offret i försoningen, utan en andlig död av Jesus krävs också. Människan har i trosförkunnelsen en ställföreträdare som misslyckas lika mycket som Adam och dör den andliga döden och lämnar därmed människan kvar i sin andliga död, medan hon genom en snedvriden människosyn och ande, själ och kroppslära, förleds tro att hon i sig själv är såsom en Gud redan här i tiden och börjar praktisera en "troslära" som har sina rötter från ockulta sammanhang kring skaparekraften i Dina uttalade ord.
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

25 kommentarer till En annan Jesus en annan ande leder till Rom

 1. Inlägg 2 Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  2 Kor 11:3: ”Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.

  Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.”

  Paulus varnade församlingen för den villfarelsen som var på väg på den här tiden. På samma sätt är de här orden relevanta för oss i den här tiden också. Idag kan vi se hur villfarelsen har ökat kraftigt och en annan Jesus presenteras för oss. Det är en Kristus som kommit till genom att man har förvridit skriften.

  Och det är precis en sån Jesus som skall presenteras i den sista tiden säger bibeln, en som till och med världen vill ha. 1 Joh 4:5: ”De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem”.

  Den här Kristus kommer att attrahera många människor, så det är ju inte alls säkert att mängden som följer denna Jesus skulle bevisa att det evangeliet är sant. Satan har alltså en strategisk listig plan att bedra de troende:

  DET FINNS EN ANNAN ANDE – DET FINNS ETT ANNAT EVANGELIUM – DET FINNS EN ANNAN JESUS.

  Mat 24:3: ”När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?

  Jesus svarade dem: Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.”

  Mat 24:24: ”Ty falska messiasgestalter (alltså omformade evangelier med en annan Jesus som predikas) och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.”

  Lägg märke till att profeterna pekar ju på de här Kristusarna som de format genom att förvrida skriften. Det kommer även att ske under och tecken som kommer att tas som tecken på att de här gjutna avgudarna skulle vara sanna.

  Jag tycker mig se i skriften att hyperkarismatiken som finns förebildad i Mt 7:19-23 och Mystiken och RKK:s E.K som finns förebildad i MT 24:26 kommer samman. Det finns nämligen ett intressant bibelställe som förenar Latter Rain/Nar och RKK och New Age.

  Det är en Jesus som inte längre stämmer med bibelns Jesus när det gäller hans död och hans uppståndelse och hans tillkommelse. Vi kan se det.

  1 Joh 2:18: ”Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.

  Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss.

  2 Joh 1:7: ”Ty många bedragare har gått ut (FRÅN OSS I KRISTUS) i världen, och de bekänner (HOMOLOGOS) inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.

  De bekänner inte längre i enlighet med ordet (Homologos) att Jesus Kristus är Gud kommen i köttet (blev 100% Gud och 100% människa) från sin födelse genom sin död på korset och genom sin uppståndelse och skall förbli så även vid sin tillkommelse.

  New Age Kristus stämmer in på det här – Latter Rain/Nar Kristus stämmer in på det här – RKK:s Kristus stämmer in på det här.

  Forts. Inlägg Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  Gilla

 2. Inlägg 3 Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  Läs detta inlägg jag skrivit om en falsk Jesu tillkommelse:

  http://www.truereformation.net/2015/10/14/drar-det-ihop-sig-for-en-falsk-jesu-tillkommelse/

  DET DRAR IHOP SIG FÖR EN FALSK JESU TILLKOMMELSE

  Vi har länge varnat för att det drar ihop sig till en falsk Jesu Tillkommelse. Både New Age – Latter Rain/Nar – Katolska Kyrkan har en teologi som säger att Jesu Parousia är ett osynligt kommande en “Närvaro” i sin kropp. (EUKARISTIN)

  Står vi inför en ockult andeutgjutelse som kommer att bedra massorna att tro att Jesus redan har kommit?

  Latter Rain/Nar profeten Kim Clement: Profeterar: Kim Clement says Pope Francis is God’s Chosen Läs denna hemsidan http://www.honorofkings.org/kim-clement-pope-francis/ Missa inte videon där!

  I 2 Tess 2 står det att “Den laglöse” skall komma till sitt folk först (Parousia) Innan Herren kommer till sitt folk (Parousia) Satan kommer att skicka sina änglar för att dra sin brud till sitt hus (Babylon).

  Herren kommer att skicka sina änglar för att hämta sin brud till sitt hus (Nya Jerusalem).

  Manifestationerna i New Age och i Latter Rain/Nar (Toronto och senare) är exakt de samma. Det är denna falska väckelse Kim Clement menar nu skall sprida sig till Katolska Kyrkan i videon. http://www.honorofkings.org/elijah-list-supports-kim-clements-pope-francis-prophecy/

  2 Tess 2:11: ”Därför sänder Gud en kraftig villfarelse (FALSK VÄCKELSE MED SKAKNINGAR m.m) över dem så att de tror på lögnen (ATT EUKARISTIN ÄR JESUS?) och blir dömda (AVSKILJDA) alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

  1Joh 4:1: ”Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.”

  2 Joh 1:7: ”Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.”

  I den grekiska grundtexten står det att antikrists ande är den driven av som inte tror att Jesus Kristus kom hit i Kroppslig form. Men också de som inte tror att han kommer tillbaka i kroppslig form. Precis som änglarna meddelade lärjungarna att Han skulle komma i kroppslig form.

  Apg 1:10: ”Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade: ‘Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen’.”

  Alla de här 3 tidigare nämnda har en Kristus som reducerats till att bara vara en “kraft och en närvaro”. Och hans tillkommelsen skall vara “kraft och en närvaro”

  Forts. Inlägg Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  Gilla

 3. Inlägg 4 Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  EN ANNAN JESUS DEL 2 DEN EUKARISTISKE KRISTUS

  “De laglösa” är de som har format sig en annan Jesus än den skriften beskriver i det sanna evangeliet. Ordet laglöshet på hebreiska beskriver just att förvrida något. Det är precis vad bibeln säger att man skall göra i ändens tid man skall då ha format sig en Kristus som alla vill följa ja en som till och med världen vill ha.

  Joh 4:5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

  Petrus säger att det kommer en rörelse som är så stor i ändens tid att vi riskerar att dras med i det han kallar den för “De laglösas villfarelse” 2 Petrus 3:17. Den kommer att ha sin attraktionskraft av en Kristus som är formad av “förvridna” tolkningar av skriften 2 Petr 3:15-16 (alltså det hebreiska ordet för laglöshet)

  Om vi gör om evangeliets mening så får vi helt automatiskt en annan Jesus, och den processen drivs framåt av annan ande.

  Man har alltså skapat en avgud – en gud med litet g som kan betyda kanal eller medlare för någon. Det kan vi se i den här versen där Mose skulle agera som en kanal där Gud kunde tala igenom.

  Exo 7:1: ”And the LORD said unto Moses, See, I have made thee a god to Pharaoh: and Aaron thy brother shall be thy prophet.”

  Bibeln säger att det finns bara en medlare mellan människan och Gud nämligen Jesus Kristus. Med andra ord vi kan inte forma eller skapa någon avgud (kanal) för att nå Gud.

  När jag såg det här fick avgudar en helt annan betydelse för mig jag tänkte på Helgon, Maria , Ikoner, Sakrament osv…. eller Kraftdjur formler tekniker m.m i New Age.

  1 Johannes brev handlar mycket om att vi riskerar att bedras om vi inte förstår att bibelns Jesus är 100 % människa och 100 % Gud han kommer att förbli så också när han kommer tillbaka igen.

  Därför skriver aposteln att de tog på honom 1 Joh brev 1:1 Apostlarna såg honom även äta efter sin uppståndelse…. Thomas såg hålen efter spikarna Joh 2:27 Änglarna sa att det är samme Jesus som for upp som kommer tillbaka på samma sätt Apg 1:11

  1 Johannes brev avslutas med orden 1 Joh 5:21 Kära barn, var på er vakt mot avgudarna. Och vi tar lite repetition från del 1

  2 Joh 1:7 Ty många bedragare har gått ut (FRÅN OSS I KRISTUS) i världen, och de bekänner (HOMOLOGOS) inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.

  De bekänner inte längre i enlighet med ordet (Homologos) att Jesus Kristus är Gud kommen i köttet (blev 100% Gud och 100% människa) från sin födelse genom sin död på korset och genom sin uppståndelse och skall förbli så även vid sin tillkommelse.

  1/ New Age Kristus stämmer in på det här – 2/ Latter Rain/Nar Kristus stämmer in på det här – 3/ RKK:s Kristus stämmer in på det här. Alla de här 3 har en Kristus som reducerats till att bara vara en “kraft och en närvaro”.

  Forts. Inlägg Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  Gilla

 4. Inlägg 5 Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  Men framför allt tänkte jag nu presentera den Jesus som Katolska kyrkan står för, den som genom en prästs makt och kraft förvandlas på nytt och på nytt till ett offer i Mässan söndag efter söndag.

  Man säger att den Eukaristiske Jesus är frälsande och att den ger dig kontakt med Gud. Då står vi inför en mycket allvarlig fråga: ÄR DETTA EN AVGUD? ÄR DET EXAKT SAMMA SAK SOM ISRAELS BARN GJORDE I ÖKNEN?

  2 MOS 32:4: ”Han tog emot guldet och gjorde av det en gjuten kalv, som han formade med en mejsel. Och de sade: ‘Detta är din gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land’.”

  Lägg märke till gud med litet g alltså medlare, de trodde alltså att Guldkalven (Förvriden kunskap om Gud) var en medlare eller en slags portal med vars hjälp man kunde nå “Guds närvaro” = Alltså en opersonlig kraft!

  Lägg nu märke till bilden ovan med Guldkalven så tittar vi på den här bilden av Monstrancen (Behållaren) där den Eukaristiske Jesus läggs. (på hornen = på månen) den lyftes sedan upp för att tillbes som gud.

  Klicka för att komma åt faithundone.pdf

  RKK säger att hon är den enda rätta kyrkan och att du kan inte bli frälst om du inte är med där och tror på hennes Eukaristiske Jesus. En utvald präst talar ut speciella ord som förvandlar våfflan till Kristus och den tas sedan emot av folket (Mässan) sätts i en Monstrance (BILD OVAN) sedan i ett tabernakel för att tillbes. (Kallas för Eucharistic Adoration

  http://www.therealpresence.org/eucharst/pea/a2.html

  Den nya evangelisationen som är Roms vision handlar om att nu skall alla de separerade bröderna hem till Rom igen. Men inte bara det utan nu skall alla religioner också tillbaka dit så att det blir en global religion och målet är en världsfred.

  Det innebär även att RKK_Kyrkan tror att de skall sätta upp Guds Rike här på Jorden och det innan den riktige Jesus kommer tillbaka igen. (Precis som Latter Rain /Nar + New Age)

  Du måste tro att våfflan efter prästens ceremoni är närvaron av Kristus själv. Annars kan du inte bli frälst enligt Rom utan du är förbannad av dem. = ANATHEMA

  Den kontemplative Kristus man får kontakt med i Mystiken (= New Age Kristus) säger man är den samma man får kontakt med i sin fullhet genom Eukaristin/Mässan. Och i New Age och Mystiken så är han en “opersonlig kraft” precis som bibeln varnade för

  Den brödbit som tas emot av prästen i den här mässan säger man är samma sak som om Jesu nu kommer in i dig. Med andra ord du blir född på nytt enligt dem. (EC – Eucharist Christ) RKK:s “new evangelisation” handlar alltså om att få hem de separerade bröderna. Och sedan alla religionerna för att förena dem och för fredens skull i namnet Eukarist Christ.

  Rom har nu rest upp en global guldkalv (gud med litet g) och format fram en Kristus som skall passa alla religioner i världen. Det var de här lögnerna reformatörerna såg och många fick betala med sina liv för att bevara sanningen. Idag har många som borde förstå bättre närmat sig Rom istället för att försvara evangeliet.

  Jag tror det mycket har med att göra att mystiken och upplevelserna har ersatt Anden och Ordet. Det har nu mer och mer rapporterats om olika mirakel där Maria haft en central roll. Trycket är stort att ändra läran i Rkk för att hon skall få platsen som med återlöserska.

  Forts. Inlägg Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  Gilla

 5. Inlägg 6 Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  Något stort är i görningen. Mariauppenbarelserna ökar i omfång och bilder på Jesus på Eukaristin dyker upp över hela jorden.Vad säger bibeln? Mat 24:23 Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte.

  Mat 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, (TAMEION /MONSTRANCEN/TABERNAKLET) så tro det inte. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. SE FALSK TILLKOMMELSE http://www.truereformation.net/prophecy-2/

  En “mystisk” kvinna uppenbarar sig och kallar sig för Maria, verkar som en budbärare som pekar på den här Eukaristiske Kristus. Eftersom hon är död så är det här en demon som talar, och de skall dyka upp i ändens tid.

  1 Tim 4:1: ”Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils (GK: Instruktion från Demoner = Som denna falska Maria)

  Här kommer några budskap till från denna orena ande som kallar sig Maria.

  RKK tror att alla religioner ska till dem och de skall sätta upp Guds Rike på jorden synligen. Den dagen kallas “The triumph of the Euchkarist” Nya evangelisationsprogrammet handlar om att kunna sätta upp riket på jorden så att segern blir synlig. Påvarna som varit och är och denna “Mystiska Maria” skall vara de som ser till att detta sker.

  Det här med att sätta upp riket synligen på jorden är alltså exakt samma lära som Latter Rain/Nar arbetar för. Se Karin Janssons nyhetsbrev om NAR/7 Bergen

  http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karins%20Info-sida.html

  Något säger oss att allt håller på att flyta samman till en stor flod som drar med det mesta i dess väg: “De laglösas Villfarelse” – En falsk brud dras mot en falsk brudgum! 2 Petr 3:15-17.

  Den här Påven är: Mariacentrerad, Ekumenikcentrerad, Eukaristicentrerad. Kommer nu världen att ta emot den Eukaristiske Kristus? Skulle många fler acceptera denne om det skedde mer mirakler?

  Skulle det till och med vara så att hela Ekumeniken skulle göra det? Är detta scenario ens tänkbart eller finns det skriftställen som antyder detta? Ja Mt 24:23 + Mt 24:26

  Är nu denne RKK:s Eukaristiske Kristus samma som Bibelns Jesus? Svar: Absolut inte!

  Vad är det då som gör att så många dras dit då? Vad är det som gör att om någon står upp för att varna för det här så anses man som splittrare eller idiot, och fryses ofta ut ur olika sammanhang? Det är starka krafter igång när det gäller ändens tids villfarelse, Jesus sa själv: Se till att ingen bedrar er!

  Herren sa en gång till Elvor och mig: De ni minst anar kommer att falla av!

  Forts. Inlägg Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  Gilla

 6. Inlägg 7 Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  EN ANNAN ANDE DEL 1

  Om vi tittar oss omkring just nu så har vi flera kända kristna ledare som helt oförklarligt börjar att dra sig mot Rom. Alltså emot denna Eukaristiske Jesus som vi tidigare talat om. Kan man förklara det här fenomenet på annat sätt än att det är en villfarelsens ande som verkar och bedrar?

  Vi som äskar sanningen måste våga se, samtala och ta ställning i de här sakerna. De här Kristna ledarna som nu konverterar till Katolicismen gör ju det helt öppet och risken är stor att de kommer att påverka andra i den riktningen om inga vågar träda upp för sanningen. Men för Herrens skull och för andras skull måste nu alla tillsammans som står för sanningen börja göra det tydligare.

  Hes 22:30: ”Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen.”

  Herren visade en gång att det var så stora sprickor i muren att mörkret kunde komma in. Men mörker kan ju ha olika former, kan det vara så att Satan kan kopiera Anden? Målet för den anden måste i så fall vara det här.

  Då ska vi titta på några grupper som påstår att en stor andeutgjutelse skall komma i ändens tid. 1. RKK:s karismatiska gren 2. Latter Rain/Nar Karismatiken 3. New Age

  Lägg märke till att idag är det fler än någonsin som har gjort en massa olika andliga upplevelser som är direkt obibliska. Det har fått många till att tro på en opersonlig kraft istället för en personlig frälsare.

  Många i New Age och Mystiken gör upplevelser av att de är ett med världsalltet. Tankesättet blir ju därefter också Panenteistiskt: Gud är i allt! Tänk efter en liten stund är det inte Panenteistiskt: Gud är i Rkk:s våffla vid mässan? Det här är väl något som New Age till och med kan acceptera?

  New Age rörelsen tror att det skall komma en stor andeutgjutelse för det har deras “Kristus” sagt genom olika medium och skrifter. Den kommer att förändra hela världen och föra in fred och en total harmoni av enhet bland alla religioner. Den enheten är skökan som bibeln talar om. (Sak 5)

  Vi tror att det är samma villfarelsens ande i alla de här 3 grenarna och att de nu samlas tillsammans under en enda global religion (Upp 13) styrt från Rom.

  GRUPP (1) RKK – KARISMATISKA GREN

  RKK skall alltså förändras för att nå en modern tid. Är inte det här skrämmande likt Emerging Church tankesätt att nå ett post modernt samhälle? https://sv.wikipedia.org/wiki/Emerging_Church Wikipedia /

  Citat: Det är inte fråga om ett samfund eller en kyrka i traditionell mening utan snarare om ett ekumeninskt ( https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekumenik ) samtal och en reformrörelse som diskuterar vad kristen tro är och hur det kristna livet kan levas ut i en postmodern ( https://sv.wikipedia.org/wiki/Postmodernism ) miljö. (Tillbaka igen till Katolicismen)

  R Oakland: Det som skedde nu 1965 var att man började tala och undervisa om anden. (Vilken?) I April 2013 sa Påven Francis att vi kan inte förneka andens verk i Vatikankonciliet 2 för det är anden som berör oss och för oss framåt.

  Nu började man plötsligt att närma sig protestanterna och sa att reformationen är något vi måste lämna bakom oss. Men sanningen är den att om inte deras Jesus är den samme som bibelns Jesus så kan inte heller anden vara det.

  Forts. Inlägg Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  Gilla

 7. Inlägg 8 Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  RKK:S KARISMATISKA HISTORIA

  Ja det här låter väl som om det startade en riktig väckelse? (Planerad sådan?) Men vi fortsätter och läser så får vi se hur äkta det här är. Vi kommer att se att den är knuten till en viss “Maria” som är i centrum.

  En ny våg av denna ande? Man kallar det också för en ny pingst! Är inte det här exakt samma språk som används av Latter Rain/Nar när de talar om väckelse? Kan det vara samma ande? Ja frågar du oss så tror vi faktiskt det, så när du nu ser en massa folk från den här grenen Latter Rain/ Nar i Rom gullandes med Påven så är inte det alls förvånande.

  R Oakland: RKK:s kyrkofäder kallade Maria för den helige andes partner eller fru. Så de menade alltså att de var på samma nivå och ett. Så Mariauppenbarelser blir då samma sak som Andeuppenbarelser! Så Andeutgjutelser är Mariautgjutelser för dem, Joels profetia får ju då en helt annan innebörd.

  Joel 2:28: ” Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.”

  Anden/Maria skall alltså se till att Rkk:s Kristus går segertåg över denna världen. (Upp 6 Ryttaren på Vita Hästen?)

  Mer fakta i frågan finner vi hos Cutting Edge http://www.cuttingedge.org/articles/rc126.htm /The Song of Solomon is not the only book of the Bible where scripture would be misappropriated to Mary by popes, bishops and Catholic authors throughout the ages. Mary would come to be known as:

  “Ark of the Covenant, Seat of wisdom, Morning star, The burning bush, Jacob’s ladder, Benefactress, Advocate, Helper, Guide, Foundation of the church, Sign of hope, Restorer of life,Majestic cloud that led Israel, The rainbow, Co-mediatrix, Co-redemptress, etc.”

  Så det kanske inte är så underligt att det under den falska Latter Rain/ Nar väckelsen i Lakeland i Todd Bentleys andevärld dyker upp en kvinna (Emma)

  https://battle4truth.wordpress.com/2008/05/26/todd-bentley%E2%80%99s-%E2%80%98emma%E2%80%99-angel-or-demon/

  Det här hör nämligen ihop och i en sista stark manifestation av den här falska anden så kommer de att falla av helt och hållet och dras i armarna på Antikrist (GK: En annan Kristus)

  UTGJUTELSE AV VILKEN ANDE?

  2 Tess 2:1: ”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.

  Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

  Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. (HaFo kommentar: Sanningen om vem Jesus ÄR och oförvanskat om offret av Kristi persons – Gud och människa förende – krop och blod på korset ).

  Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. (HaFo kommentar: ORDET, Sanningen om vem Jesus ÄR och oförvanskat om offret av Kristi persons – Gud och människa förende – kropp och blod på korset måste först skaffas undan vilket nu sker i det avfall som pågår mitt fram för våra ögon ).

  Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade,

  eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten (lögnen).

  Forts. Inlägg Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  Gilla

 8. Inlägg 9 Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  EN ANNAN ANDE DEL 2

  latter rainloggan Latter Rains officiella hemsida http://latter-rain.com/ / Den här läran kom första gången från Kanada 1948, den var så extrem att den då förkastades av hela den evangelikala kristenheten på den tiden. Den orsakade som idag stora splittringar där den drog fram. Vad var det man lärde då? Jo följande:

  Se mer info om Latter Rain hos Tricia Tillin med massor av länkar till olika artiklar (Eng) http://www.banner.org.uk/summaries/sum_lr.html / Idag har den här läran mer eller mindre trängt in i alla karismatiska sammanhang och är nog den som härskar mest i Trosrörelsens alla grenar.

  Den har infekterat nästan alla karismatiska böcker som säljs idag på ett eller annat sätt. En sak som inte står uppräknat på bilden är att den lär att Kyrkan tagit över Israels roll.

  Så allt I GT tolkar man ofta allegoriskt på sig själva och givetvis kommer man då ganska snett. Särskilt med tillägg av nya uppenbarelser från Latter Rain Profeter och Apostlar som inte får prövas en gång. (Bra sida om detta http://www.banner.org.uk/tb/expercon.html )

  Den mest kände i den här rörelsen är en falsk profet vid namn William Branham. Han har en kult som följer hans läror än idag. När Branham dog i en bilolycka 1965 trodde de att han skulle uppstå på 3:e dagen. (Kolla in Videon https://www.youtube.com/watch?v=aw4tHTgQVt8 )

  Branham hade en lärjunge som följde Latter Rainlärorna som hette Paul Cain.

  När Torontoväckelsen kom sa han under ett möte där att det här som nu sker är den andeutgjutelsen som är profeterat om i Latter Rain. Cain avsattes från tjänst efter avslöjanden om homosexualitet och dryckenskap. https://deceptionfree.wordpress.com/tag/paul-cain-false-prophet/

  / Då kommer vi till nästa person i ordningen av Latter Rain lärare och förkunnare nämligen Bob Jones. Jones var mentor åt Todd Bentley och blev sedan avslöjad i sin omoral för olika kvinnoaffärer förknippat med den sk profetiska tjänsten. Vi kan redan nu se att hos de ledande i den här Latter Rain fåran saknas andens kraft att leva ett rent liv.

  Cains läror inspirerade även en annan man vid namn John Wimber som startade Vineyard rörelsen https://www.gotquestions.org/Vineyard-Movement.html / Wimber förespråkade att mer under och tecken måste ske och trodde det skulle få folk att strömma till Kristus.

  Under denna tid kom en Hippie in och började ha möten och så mycket “konstigt” började ske runt den här mannen som hette Loni Frisbee att Wimber kallade dessa konstiga manifestationer för “The stuff.

  Loni Frisbee slutade aldrig egentligen att ta droger och även den mannen levde ett liv som homo. Återigen kan vi se att den här kraften och smörjelsen som de kallar för “glory” egentligen totalt saknar kraften att förvandla liv.

  Nästa Latter Rain representant blir Rodney Howard Brown som kom från Syd Afrika till Randy Clarks församling. Nu skedde märkliga saker, han bara “viftade” och pekade på människor och dessa började med okontrollerbara spasmer och skratt.

  Efter detta kom Rodney HB till Toronto Airport Vinyard och nu började samma manifestationer i denna sk Torontoväckelsen och pastor där var John Arnott.

  Så vi kan här spåra väldigt orena kanaler och abnorma manifestationer som inte finns i bibeln överhuvudtaget.

  Forts. Inlägg Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  Gilla

 9. Inlägg 10 Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  Här är en viktig man i Latter Rain historien Rick Joyner, som är författare till böcker med väldigt konstiga obibliska uppenbarelser. Han profeterar om en andlig Tsunami och om nya strukturer (Cellgrupper) för att sprida Latter Rain läran vidare.

  LÄS KUNDALINIVARNING http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/kundalinivarning.pdf

  Här ser vi en Latter Rain predikant hos Påven i Rom – Kenneth Copeland

  C . Peter Wager Latter Rain/ NAR profeterar om den 3:e vågen alltså en stor andeutgjutelse som Latter Rain. Han introducerade Cellgrupps strukturer och obiblisk andlig krigföring.

  Latter Rain predikant Benny Hinn drar kraften från gravar

  Latter Rain predikant Steve Hill – Pensacola – utgjutelsen

  http://www.believersingrace.com/mypeopleloveitso.html

  Bentley profeterar också om en Latter Rain andeutgjutelse, ja och hans orena liv blev ju också känt och avslöjat. Lögner och omoral, så det är inte mycket till fruktbärande i de här andeutgjutelserna a`la Latter Rain/Nar / Här är en mycket bra sammanfattning (Eng) om Todd Bentleys Florida Outpouring http://www.inplainsite.org/html/todd_bentley.html / Caryl Matrisciana on Todd Bentley video https://www.youtube.com/watch?v=3QivoVREEqI

  I den här boken nämns ovanstående grupper som The Convergence Movements alltså grupper som nu dras tillsammans. Och det här är precis vad vi ser ske framför våra ögon just nu. / Se även Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Convergence_Movement

  / OAS rörelsen en Svensk variant http://katolsktfonster.se/forum/blogs/bengts_blogg/archive/2012/03/23/v-229-r-oas-p-229-197-h-stiftsg-229-rd.aspx (Obs! Katolikinspirerad sida /

  Här är en stor konferens i USA sponsrat av ett Jesuit universitet. Talare här från Latter Rain/Nar var John Arnott (Toronto Blessing) Pat Robertson (Kingdom Now – Dominionist) Steve Hill (Pensacola) Steve Strang (Charisma – Magazine) och Katoliken Fader Tom Forrest.

  Vad Fader Tom Forrest har för Jesus är väl ganska uppenbart i ovanstående uttalande från år 1990. http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/FAITHUNDONE8.html/

  Det är alltså en klar agenda färdig och den är att få varenda en in i Katolska Kyrkan till denne “Eukaristiske Jesus” och in under Påve – ämbetet är vad den här konferensen egentligen handlar om då enligt Tom Forrest.

  Maria kallas av en del katolska profeter och författare för “The Ark of the Covenant”.

  Tony Palmer besökte Kenneth Copelands årliga konferens för pastorer 2014. Vad som hände där har det samtalats om på många profetiska forum världen över. Tonya Palmer sa där att reformationen egentligen är över och att alla är katoliker. Dvs tillbedjare av Eucharist Christ i så fall? (Bland Copeland gänget kan ju det egentligen vara sant)

  Video: Palmers tal https://www.youtube.com/watch?v=2LNJ6Jb3DOc /Fler videos om detta https://www.youtube.com/watch?v=8AIYOJPjz3w / Påven hade ett videosänt budskap till alla Karismatiker på mötet https://www.youtube.com/watch?v=pkEFODS-L0Y / Strax efter detta meddelar Ulf Ekman att han konverterat https://www.youtube.com/watch?v=R7Z0EBPPmLk /

  Lägg märke till John Arnott (Toronto andeutgjutelsen) på fotot ovan /Den här posten visar att det inte var någon tillfällighet utan han fortsätter på sin ekumeniska bana/ Detta är på väg att fånga även Hillsong.

  https://hillsongchurchwatch.com/2014/07/07/hillsong-embracing-roman-catholicism-and-the-false-social-gospel-part-3//

  Forts. Inlägg Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  Gilla

 10. Inlägg 11 Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  Sen kom en stor Latter Rain / NAR konferens kallad Empowered 21 2010 http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_10-4-10.html (Agenda 21 FN = Rick Warrens Peace -plan)

  / Nu kom det en i Maj 2015 och när vi nu följt den här linjen Latter Rain/ NAR så undrar man ju vad det är för andeutgjutelse man talar om skall beröra alla världens innevånare till Pingst 2033, Jag tror att det kommer att vara den villfarelsens ande som 2 Tess 2 talar om.

  Empowered 21 aims to help shape the future of the global Spirit-empowered movement throughout the world by focusing on crucial issues facing the movement and connecting generations for intergenerational blessing and impartation.

  Their vision is that every person on Earth would have an authentic encounter with Jesus Christ through the power and presence of the Holy Spirit by Pentecost 2033. Get more information at http://www.empowered21.com.

  Empowered21 is a Kingdom initiative served by Oral Roberts University, http://www.oru.edu. / Livets Ords undervisning är knutet hit https://sv.wikipedia.org/wiki/Livets_Ord /källa Wikipedia

  Som sagt var vi står inför en falsk jesu tillkommelse har vi sagt http://www.truereformation.net/2015/10/14/drar-det-ihop-sig-for-en-falsk-jesu-tillkommelse/

  /Lägg märke till ordet “presence” som RKK:s profeter menar handlar om den närvaron som kommer i den Eukaristiska “Jesu tillkommelse”

  http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/FAITHUNDONE8.html

  http://herescope.blogspot.se/2014/01/the-passion-of-presence.html/

  Visste du att Påven även kallar sig, inte bara “Fader” inte bara Kristi ställföreträdare (Sonen) utan även för Andens ställföreträdare? (se Charisma Magazine)

  Roger Oakland: Petruskyrkan i Rom och vi ser anden över den eukaristiske Kristus, vi ser svärdet genom hjärtat = Maria /Låt oss nu titta på Charisma Magazine från 1999.

  Titta noga på bilden det är ju talande det är ju Latter Rain/NAR budskapet – en global andeutgjutelse/närvaro så hela städer kommer till Kristus. Frågan är ju bara vilken kristus? Vi har ju nyss lärt oss att det finns en annan Jesus del 1 / del 2 /

  Varför är dörren in i riket symboliskt där ingången till Petruskyrkan ligger? De lär ju att komma in i riket kan du bara göra genom att komma in i RKK och ta emot denne Eucharist Christ och du vet ju vem de lär har himmelrikets nycklar? Påven http://www.cuttingedge.org/articles/rc129.htm /

  Latter Rain/NAR tror alltså på en jättelik andeutgjutelse de kallar för en andra Pingst eller en ny Pingst / Det är ju exakt vad Katolikerna tror på, men de tror att den kommer ifrån Maria.

  Då har vi kommit fram till den tredje gruppen som väntar på en stor andeutgjutelse som Hubbard (Medium för den Kosmiske Kristus) kallar för en Planetary Pentecoast http://www.letusreason.org/Current66.htm

  / Det verkar vara en och samma andemakt bakom alla 3 grupperna och alla har de en Kristus som inte stämmer med bibeln. (Antikrist = Istället för Kristus)

  New Age har precis som Latter Rain en Darwinistiskt “andligt” tankesätt. Mycket likt Latter Rain/NAR. Vi skall utvecklas till supermänniskor precis som Latter Rain/NAR – Manifested sons of God. / Båda talar om ett paradigm skifte https://vimeo.com/70942108

  Mycket av New Age handlar om att väcka Kundalini genom olika metoder, man gör upplevelser av att vara ett med världsalltet mm / Det här har spridit sig in i Kyrkorna med rasande hastighet http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/kundalinivarning.pdf

  Är det inte märkligt?/ Latter Rain/ Nar har en Kristus som är en opersonlig kraft genom Hagin/Kenyons läror (Gnosticism) De väntar på en andra Pingst en andeutgjutelse en “närvaro” som de ofta kallar “the glory”

  /De skall sätta upp riket för sin Kristus synligen / RKK väntar också på en utgjutelse “en närvaro” som de kallar för “The Reign of the Eucharist Christ” / New Age väntar också på “en närvaro” som de kallar för “Planetary Pentecost” /Hit kan vi också nog räkna alla mystiker/

  Alla de här grupperna “avfallna” väntar på att en speciell händelse skall ske. Det hela verkar laddas upp ytterligare nu. Bibeln säger att något märkligt och andligt kommer att ske vid en speciell tidpunkt, när Guds tid är inne….

  2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.

  Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

  Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.

  Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft,

  med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen.

  Det börjar dra ihop sig för de laglösas avfall och om vi inte är vakna så riskerar vi att dras med för det kommer att se ut som en väckelse. Herren har varnat förut dra er undan allt vi nu har varnat för innan det är för sent.

  2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning.

  Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger

  (= Laglöshet på Hebreiska) till sitt eget fördärv något som också sker med de övriga Skrifterna. Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste.

  Latter Rain – IHOP med Mark Bickle

  1/ IHOP and the “Presence” http://herescope.blogspot.se/2014/01/the-passion-of-presence.html /

  2/ Presence Eschatology https://standupforthetruth.com/2014/03/ihops-scary-presence-doctrine-part-ii/

  /3 Bridal Eschatology https://standupforthetruth.com/2014/03/ihops-scary-bridal-presence-doctrine-part-iii/

  Nu finns en IHOP kyrka i Örebro http://www.ihop.pro/ Och En Toronto – inspirerad The River Malmö /

  Forts. Inlägg Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  Gilla

 11. Inlägg 12 Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  ALLA VÄGAR LEDER TILL ROM

  2 Tim 3:1: ”Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.” I grundtexten så kan det här översättas med att en del (grenar) kommer att tömmas på kraft (= De som faller av) Det är alltså som grenarna Jesus berättade om i liknelsen om vinträdet i Joh 15.

  Observera att det är en process som leder fram till slutet för grenarna i eldsjön.

  Joh 15:5: ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.”

  1/ Ej förbli i honom 2/ Tappar kontakt med honom (Livet) och torkar ut 3/ De samlas ihop (Falska profeter – Villoandar) 4/ Slutlig dom (Eldsjön)

  Profeten Sefanja profeterar om det här samlandet av torra grenar:

  Sef 2:1: ”Församla er, ja, kom samman, du folk (Heb: GOY = Hedningar) utan blygsel, 2 innan ännu beslutet genomförs som agnar far den dagen fram – innan HERRENS vredesglöd kommer över er, ja, innan HERRENS vredes dag kommer över er.”

  Ordet församla betyder på Hebreiska – Grenar som tappar saven och torkar ut (Tömmas på kraft med andra ord) Hedningar står ju för fiendeskap till förbundet. Det kommer att ske innan Herrens dag (Elden) Det här mönstret stämmer exakt med det Paulus säger sedan i 2 Tim 3: 2-5:” De skall vara fientliga (som hedningar) mot de Goda (förbundsfolket)”.

  Du kan se det i Sef 3:11-13 också, så man förstår att det var här Herren visade Paulus att avfallet (eller upproret) MÅSTE komma först (2 Tess 2:3) Av Mt 7 och Mt 24 förstår vi att de här fortfarande kommer att ta Jesu namn i sin mun, så de är bedragna av “en annan Jesus” och “en annan ande”.

  http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/faithundone.pdf / Vägen mot Rom genom Emerging Church

  Ord 16:25 En väg kan synas rätt för en människa, men dess slut kan leda till döden. När det står döden kan det även symboliskt stå för mörkrets furste det vet vi av NT. Låt oss därför titta på ett annan intressant bibelställe.

  Herren gav mig en dröm en gång som exakt beskrev detta. För människor såg vägen god och bra ut men den ledde till demonerna (Svinen och en grym Svinherde) I en predikan (mp3) i Parousia Mission 26/4 – 15 / Predikan heter: Den urgamla vägen!

  http://www.truereformation.net/wp-content/uploads/2015/10/51_andeutgjutelse_maria.jpg2:12

  Visheten (FRÅN OVAN) skall rädda dig från det ondas väg, från män som talar det som är förvänt (DE LAGLÖSA) från dem som överger det rättas stigar för att färdas på mörkrets vägar från dem som gläds åt att göra det onda och fröjdar sig åt ondskans förvrängningar (LAGLÖSHET = 2 PET3 :12-17) från dem som går på krokiga stigar och vandrar på villovägar.

  (DE LAGLÖSA) Visheten (FRÅN OVAN) skall rädda dig från den främmande kvinnan, från din nästas hustru som talar hala ord, från henne som har övergivit sin ungdoms vän och glömt sin Guds förbund.

  (SKÖKAN PREDIKAREN 7:27) Hennes hus sjunker ner i döden, till skuggornas boning leder hennes stigar.

  (TILL DE ONDA ANDARNA) De som går in till henne (GÖR SIG TILL ETT MED SKÖKAN SEXUELLT) vänder aldrig tillbaka, de finner inte livets stigar. Därför skall du vandra på de godas väg och hålla dig på de rättfärdigas stigar.

  Ty de redbara skall bo i landet (I KRISTUS I LÖFTENA) de ostraffliga får stanna kvar där. Men de ogudaktiga (LAGLÖSA) skall utrotas ur landet, de trolösa ryckas bort därifrån. (AVHUGGAS + FÖRSTÖRAS AV ELDEN)

  FLODEN TIBERN OCH VATIKANSTATEN

  Herren har visat oss att nu kommer det en villfarelse att utgjutas som är så stark att om vi inte håller oss kvar i sanningen genom Anden nu så dras vi iväg i floden. Vi tror att det här bara har börjat och kommer att öka i kraft. Ingen absolut ingen som bygger sin egen lilla pyramid för ära kommer att bestå nu när den här floden drar fram.

  Vi har ju nyss skrivit om den här villfarelsens ande som nu bara på några år har som Noas flod översvämmat hela jorden. Många har redan dragits med i vattenvirvlarna men nivån och styrkan fortsätter stiga. Jesus säger något intressant om sin tillkommelse….

  Luk 18:8 Jag säger eder: Han skall snart skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?” (1917)

  Den sanna tron är baserat på hans sanna ord och utgör också basen för en lära, det är precis det som Judas brev talar till oss om.

  Jud 1:3: ”Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

  Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar (hebreiska= laglöshet) de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus. Även om ni redan vet allt vill jag påminna er om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde.

  Forts. Inlägg Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  Gilla

 12. Inlägg 13 Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  ORMEN ÄR VACKER ATT SKÅDA MEN LIVSFARLIG

  Alltså i Kristenheten har det smugit sig in personer som förvrider skriften så att meningen blir en helt annan en det Gud menat. Vi får lite hjälp att förstå i vilken riktning de skall tolka skriften. Vad säger Paulus till Korintierna? I Vilket tankeätt ville Ormen bedra dem?

  2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.

  Vad sa då ormen till Eva – som gjorde att hon åt (inspirerades av) frukten från trädet? Anomia på grekiska = Laglöshet / Betyder att äta förbjuden mat! Gud har sagt! Ormen: Skulle väl då Gud ha sagt? Gud sa ni kommer att dö! Ormen: Ingalunda skall ni dö (= det blir ingen dom)

  Intressant att just det här med evig dom kommit upp på en del forum på senaste tiden. Det här som ormen står för och säger är exakt vad Emerging Church står för och säger!

  / Emergent Church leaders’ distaste for absolute truth and their desire for embracing everyone have led many of them into the heresy of universalism https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_universalism

  / Emerging Church Concerns https://emergingchurchconcerns.wordpress.com/part-i-the-emerging-church-movement/

  / Quotes By Prominent Authors & Speakers in the Emerging Church Movement

  Det här innebär ju att om du står upp för sanningen, hur tror du då kommer att bli bemött av de här människorna som har detta tankesätt som ormen? Ja hur bemötte Jesus de här människorna som han kallade huggormsyngel (barn till en orm) alltså inspirerade av ormen.

  Här har du huvudanledningen till varför de inte stod upp för sanningen, Jesus vågade peka på kärnan till problemet. Joh 5:44 Hur skall ni kunna tro (STÅ FÖR SANNINGEN) ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?

  Av samma anledning låter många av de kända pastorerna idag villfarelsen flöda fram, de låter ingenting hindra dem om det kan ge dem ära. Det finns bara en sak som räknas idag bland pastorer och det är tillväxt då blir du både ärad och kallad.

  I Judasbrev som vi nyss läste står det följande som är intressant i sammanhanget. Jud 1:11 Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under.

  Det börjar med Kains väg och det slutar med Koras uppror som troligen är en bild av det stora avfallet eller upproret. Roten till ordet Kain (heb) beskriver exakt just de här pastorernas husbyggande för ära.

  1/ Grundlägga (Plantera) 2/ Få att växa upp (Bygga upp) 3/ För egen ära

  Abel stod ju för evangeliet (Lammet) och sanningen och allt sådant är ju bara till en stötesten för den som vill bygga upp ett hus för att samla ära åt sig själv. På samma sätt var Jesus en stötesten för Fariseerna. I det här bibelstället får vi en ytterligare dimension på vad tro är, nämligen sluta upp att vara en Kain och bli en Abel istället.

  1 Pet 2:4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje.

  Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall.

  De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

  1/ Kom till honom som är grunden 2/ Låt er uppbyggas till ett andligt hus 3/ Ära Gud inte oss själva.

  Här ser vi att den som är i mörkret gör som Kain, vad var det nu Paulus sa om dem? De skulle inte förstå när Herrens dag kom.

  Forts. Inlägg Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  Gilla

 13. Inlägg 14 Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  1 Tess 5:2: ”Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ‘Fred och trygghet’, då drabbas de (SOM SÖKER SIN EGEN ÄRA) av undergång (EN PLÖTSLIG KATASTOF) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

  Men ni, bröder, lever inte i mörker, (SÖKER INTE MAKT OCH EGEN ÄRA) så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. (KAINARNA) Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.

  Det är ju förunderligt vad skriften är exakt! Kolla in detta då så ofta feltolkat av alla Pre – tribbare. https://bannerministries.wordpress.com/2015/09/30/nailing-my-rapture-colours-to-the-mast/ / Kainarna skall plockas bort innan Herrens Dag kommer skrev jag ju i början.

  1 Tess 4:14: ”Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar (VI SOM ÖVERLEVER KATASTROFEN) till Herrens ankomst (PAROUSIA) skall alls inte komma före de insomnade.

  Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är (ÖVERLEVER KATASTROFEN) kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.”

  Men det kommer en andlig katastrof för Kainarna när den laglöses Parousia kommer säger Paulus i 2 Tess 2. När alla de som sökt sitt egen vinning får betala priset för sin laglöshet. Jag skrev om det här i en annan ande (del 1 – del 2) / “Den laglöses” Parousia kommer nämligen före Herrens Parousia och samlar “de laglösa”.

  Paulus har mer att säga i den här frågan, kom ihåg nu när vi läser det här att Herrens Dag är en tidsperiod annars missar vi innebörden. När den börjar skall de som lever i mörkret (SÖKER SIN EGEN ÄRA) ej kunna se och förstå. Guds vrede börjar alltså innan hans tillkommelse….

  Rom 2:4: ”Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? (SÅ JAG SÖKER HANS ÄRA) Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras.

  Han skall ge var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, (SÖKER HANS ÄRA) men vrede och dom åt dem som söker sitt eget (SIN EGEN ÄRA) och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, (SÖKER SIN EGEN ÄRA) främst över juden och även över greken”

  När kommer Nöd och Ångest ? När Herrens Dag börjar är väl helt klart! När skall Laoicea spys ut ur Herrens mun om de inte omvänder sig? Jo alldeles innan Herrens Dag startar!

  Upp 1:10 På Herrens dag kom jag i Anden och hörde bakom mig en stark röst, lik ljudet av en basun, och den sade: Sedan sänds varningarna till Kyrkorna för att Herrens dag är en dag av dom. Och vem kommer domen först över?

  1 Pet 4:16: ”Men om någon får lida för att han är kristen, skall han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. (GE GUD ÄRAN) Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus.

  Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? (GER GUD ÄRAN) Och om den rättfärdige (DEN SOM GER GUD ÄRAN) med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? (DEN SOM SÖKER SIN EGEN ÄRA) Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott. (GE GUD ÄRAN)”

  Forts. Inlägg Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  Gilla

 14. Inlägg 15 Janne Ohlin En annan Jesus en annan ande leder till Rom

  Sef 1:14: ”HERRENS stora dag är nära, ja, nära, och den kommer med hast. Hör, det är HERRENS dag! Då ropar hjältarna i ångest. En vredens dag är den dagen, en dag av ångest och nöd,

  en dag av ödeläggelse och förödelse, (KATASTROF) en dag av mörker och dimma, en dag av moln och dis, en dag då ljud av horn och härskri höjs mot de befästa städerna och de höga murtornen. (ALLA MÄNSKLIGA BABELSBYGGEN)

  Då skall jag ge människorna (DE SOM SÖKER SIN EGEN ÄRA) en sådan ångest att de går omkring som blinda, därför att de har syndat mot HERREN. (INTE GETT HONOM ÄRAN)

  Deras blod skall spridas som stoft och deras kroppar som orenlighet. Varken deras silver eller deras guld skall kunna rädda dem på HERRENS vredes dag. Av hans nitälskans eld skall hela jorden förtäras. Ty fullständigt och med hast skall han göra slut på alla dem som bor på jorden. (= BYGGER FASTA HUS PÅ JORDEN I UPPBOKEN)”

  Sef 1:14 är samma ord som Petrus använder om Herrens Dag. Det är samma ordval som Upp 1:1: ”Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare (DE SOM LEVER I LJUSET OCH GER HONOM ÄRA) vad som snart måste ske. (GK: SNABBT MÅSTE SKE) Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes”

  När församlandet av de torra grenarna äger rum så kommer också Herrens folk som förhärligar honom samlas tillsammans.

  Mal 3:15: ”Nu prisar vi de högmodiga lyckliga. De som handlar ogudaktigt uppmuntras, de sätter Gud på prov och slipper ändå undan. Men då talade de som fruktar HERREN med varandra, och HERREN gav akt och lyssnade.

  En minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar HERREN och ärar hans namn. De skall vara mina, säger HERREN Sebaot, min egendom på den dag då jag utför mitt verk.

  Jag skall visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. Då skall ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.”

  Skall vårt namn stå i den här boken? Då är det hög tid att dra ut ur Babylon.

  Upp 18:1: ”Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. Och han ropade med stark röst och sade:

  ‘Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.’

  Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ‘Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott.”

  Gilla

 15. HAFO KOMMENTAR:

  Det är ett oerhört avfall som nu drar fram. Det kommer att samordnas in under en global enhetlig sammanlänkning av all sort av avfall under sken och namn om sig att vara Guds Andes verk.

  Medan det egentligen är ett verk av antikrists ande, som ska förbereda människors sinnen och hjärtan till att hälsa antikrist välkommen som Kristus. Den falske profeten kommer att vara ”överhuvud” över detta avfall.

  Mycket talar för att detta avfall (skökan) synkroniseras in under Katolska Kyrkan som ju anser sig vara den enda sanna Moderkyrkan som alla ska samlas in under. Sätter här in länkar som visar Katolicismens förförelse. Sätter också in länkar som visar på Trosförkunnelsens förförelse.

  Dessa företeelser möts nu i sin antikristliga förening. Tillsammans med en rad andra avfallets företeelser. Varav jag även sätter in några länkar kring. Gör ibland en del kommentarer i anslutning till länkarna.

  Länkar inlägg 1

  Katolicismen och de gamla och nya mystikerna: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristen_mystik

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=975538&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=975509&cmd=show

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/03/31/mariadogmerna/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/06/03/femtekolonnare-inom-svensk-kristenhet/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/05/30/katolicismen-i-bibelns-och-historiens-ljus/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/05/26/om-katolska-kyrkan-och-katolicism/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/05/25/paven-och-bedragliga-reformations-jubileer-under-2016-2017/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/05/24/var-petrus-kristenhetens-forste-biskop-och-pave/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/05/23/nagra-synpunkter-pa-katolsk-maria-dyrkan-och-ekumenik/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/04/03/wilfrid-stinissen-och-mariadogmerna/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/04/04/avfallet-synkroniseras/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/04/02/kristen-enhet-i-en-forberedelse-av-antikrist-den-falske-varldsfralsaren-som-kristus/

  Wilfrid Stinissen: http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=954308&cmd=show

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/04/03/wilfrid-stinissen-och-mariadogmerna/

  Basilea Schlink: http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=989545&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=988864&cmd=show

  Peter Halldorf: http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=911769&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=868024&cmd=show

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/06/02/mystik-en-falsk-fralsningsvag/

  http://experimentlandet.blogg.se/2016/january/det-stora-avfallets-kandisapostlar.html

  New Age – Kristus Meytreia – Eukaristin i Katolicismen
  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/01/14/angaende-new-age-och-kristus-meytreia-och-eukaristin/

  Här finns vidare mycket om den falska läran i Katolicismen om ”eukaristin”:

  http://www.bibelfokus.se/node/101

  http://www.bibelfokus.se/babels_torn#Anchor-23522

  Forts. Länkar

  Gilla

 16. Länkar inlägg 2

  Brian Houston Hillsong: https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/12/12/hillsong/

  http://pulpitandpen.org/2016/03/17/why-hillsong-music-is-dangerous-for-your-church/

  http://www.diariocristianoweb.com/2016/12/28/verguenza-del-evangelio-iglesia-hillsong-realiza-baile-sensual-para-festejar-el-fin-de-ano/

  https://www.facebook.com/events/336055793576521/permalink/336055800243187/

  http://www.piratechristian.com/fightingforthefaith/2017/10/is-hillsong-a-part-of-the-nar-a-pirate-gang-conversation

  Har sett att en del menar att Hillsong bryter ny mark. Här något kring hur Hillsong bryter ny mark:

  https://emergentwatch.com/2018/02/15/hillsong-sponsoring-contemplative-alpha-allows-catholic-mass-at-conference/

  Sänder med anledning av innehållet på dessa länkar om närmandet mellan Hillsong och katolicismen och Katolska Kyrkan följande tänkvärt från Lennart Jareteg:

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/01/14/angaende-new-age-och-kristus-meytreia-och-eukaristin/

  Hillsongs koppling till Katolicismen:

  https://hillsongchurchwatch.com/2014/07/07/hillsong-embracing-roman-catholicism-and-the-false-social-gospel-part-3/

  Välgjord och saklig dokumentär om Rick Warren (Hillsong): https://www.youtube.com/watch?v=jJkVvFfZpbQ

  Mer om Rick Warren emerging church kingdom dominion en ny världsordning m.m.:

  http://bibelfokus.se/qa/q52

  http://bibelfokus.se/emerging_purpose

  http://bibelfokus.se/den_spirande_kyrkan

  http://bibelfokus.se/rick_warren_exposed

  http://bibelfokus.se/koka_grodor2

  Blev ombedd att göra ett uttalande kring Hillsong: https://hillsong.com/sv/sweden/podcast/2017/04/jesus-gjorde-allt/#.Wo8d0KjibIW

  Är det så att alla som utöver vår värld idag som varnar för Hillsong, går satans ärenden och går emot vad Gud gör idag? Eller är de väktare på muren gentemot en sentida förförelse, som ska med verksamhet som antikrists ande ligger bakom, bedra de troende till att förberedas till att hälsa antikrist välkommen som Kristus?

  De andliga ledare som försvarar detta, sviker de fåren eller lever de i Guds vilja med sina liv som andliga ledare?

  Citat Brian Houston, Hillsong: ”The muslim and you, we actually serve the same God, Allah to a muslim, to us the father of God.” 1:25 in i videon:

  I Hillsong och Bethel Redding så är dammluckorna från satans destinationsfäste av ondskans andemakter i himlarymderna fullständigt öppna. Knappt ens kamouflerade.

  Och de andliga ledare som redan blivit mörade till att bejaka antikrists ande via trosrörelsen och hela köret i släptåg efter Branhams förförelse sväljer nu och bejakar denna ännu med en högre växel av förförelse. Totalt vilse och fartblinda.

  Frukten känns igen av deras hala, lite aggressiva, nedlåtande sätt att bejaka Hillsong och anse de som ifrågasätter Hillsong för att vara illvilliga kritiker, som bör omvända sig och inte uttrycka sig så negativt om Hillsong, som man anser är ett verk av Gud.

  Att Pingst blivit manipulerade till att låta Hillsong ta över församlingar med sin verksamhet verkar bara passera med en klackspark.

  Avfallet som måste ske innan antikrist öppet ska träda fram kan inte nu vara långt borta. Då kommer de som nu bejakar Hillsong att bejaka honom som Kristus och världsfrälsare som utför Guds vilja. Nu går det med rasande fart mot det skeende som väktarna på muren länge varnat för. Medan de fartblinda ledarna talar om väckelse och Kristi snara akomst.

  Forts. Länkar

  Gilla

 17. Länkar inlägg 3

  Kansas – profeterna: En bra början att få grepp kring vilka krafter och läror som ligger bakom Kansas – profeterna kan det vara bra att läsa innehållet på denna länk: http://www.bibelfokus.se/joel

  En länk som visar på hur ”Världen idag” (trosrörelsen) bejakar Kansas – profeterna och dess koppling till Todd Bentley: http://www.varldenidag.se/nyheter/stod-fran/cbbhgp!MSNRv@B5iXaQl2YKVjlQZQ/

  Andra avslöjande länkar om Kansasprofeterna: http://sundsgruppen.se/?page_id=1161

  http://sundsgruppen.se/?page_id=1176

  http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/todd-bentley-lakelandvackelsen.htm

  http://gospel.jesuslever.eu/fakta-om-new-agevillolara/

  http://monalola62.blogspot.se/2017/04/t-white-kallar-til-enhet-med-paven.html

  http://www.ingahopplosa.com/bibelundervisning/falska-profeter-invaderar-sverige-avfallet-synkroniseras

  Apostlarörelsen – Bill Johnson ingår i Kansasprofeterna och Apostlarörelsen med ”skumma kompisar” som Heidi Baker – Paul Manwaring – Bill Johnson – Reinhard Bonnke – Reinhard Bonnke – Rodney Howard Browne – Ben Fitzgerald – Todd White – Kenneth Copeland – Benny Hinn – Joyce Meyer – Rick Joyner – Creflo Dollar

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/04/01/vakna-upp-efter-awakening-europe-scandinavia/

  http://bibelfokus.se/joel

  http://bibelfokus.se/synkning

  http://bibelfokus.se/qa/q51

  http://bibelfokus.se/villolaror

  http://bibelfokus.se/blogg/120822

  http://bibelfokus.se/blogg/120609

  Den riktigt vetgirige kan ta del av följande länkar kring Kansaprofeterna:

  http://sundsgruppen.se/?page_id=1161

  http://sundsgruppen.se/?page_id=1176

  http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/todd-bentley-lakelandvackelsen.htm

  http://gospel.jesuslever.eu/fakta-om-new-agevillolara/

  http://monalola62.blogspot.se/2017/04/t-white-kallar-til-enhet-med-paven.html

  http://www.ingahopplosa.com/bibelundervisning/falska-profeter-invaderar-sverige-avfallet-synkroniseras

  http://www.piratechristian.com/messedupchurch/2016/1/the-rick-joyner-cornucopia-of-heresy

  http://www.spiritoferror.org/category/modern-apostles-and-prophets/rick-joyner-false-apostles-and-prophets

  Bill Johnson: https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/05/12/varning-for-bill-johnson-i-sverige-foretradd-av-new-wine/

  http://bibelfokus.se/bill_johnson_new_age

  http://bibelfokus.se/bill_johnson3

  Stefan Swärd och New Wine: https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/12/04/new-wine/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/12/04/new-wine/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/11/08/barbro-erling/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/11/09/barbro-erling-komplettering/

  Oasrörelsen – Hans Weichbrodt: https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/11/26/oasrorelsen-hans-weichbrodt/

  Ytterligare några steg närmare New age: http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=950948&cmd=show

  Forts. Länkar

  Gilla

 18. Länkar inlägg 4

  Todd Bentley och Floridaväckelsen:
  Todd Bentley har lagt ut en video där han beskriver sin astral-resa, och hur han mötte motstånd från en skallig dalai lama, men fick hjälp från den avdöde ”profeten” Bob Jones. Videon är från 31 Januari 2018. DETTA ÄR INTE KRISTEN TRO!!!

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=985364&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=938290&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=947955&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=939154&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=939962&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=940059&cmd=show

  Kingdom Dominon teologin hänger samman med Kansasprofeterna och Apostlarörelsen och då även med Todd Bantley och efterdyningarna av Floridaväckelsen. Här finns ett antal länkar för den rikigt vetgirige:

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=937766&cmd=show

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/04/01/vakna-upp-efter-awakening-europe-scandinavia/

  http://sundsgruppen.se/?page_id=1161

  http://sundsgruppen.se/?page_id=1176

  http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/todd-bentley-lakelandvackelsen.htm

  http://gospel.jesuslever.eu/fakta-om-new-agevillolara/

  http://monalola62.blogspot.se/2017/04/t-white-kallar-til-enhet-med-paven.html

  http://www.ingahopplosa.com/bibelundervisning/falska-profeter-invaderar-sverige-avfallet-synkroniseras

  http://www.piratechristian.com/messedupchurch/2016/1/the-rick-joyner-cornucopia-of-heresy

  http://www.spiritoferror.org/category/modern-apostles-and-prophets/rick-joyner-false-apostles-and-prophets

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=985364&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=938290&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=947955&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=939154&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=939962&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=940059&cmd=show

  International House of Prayer – IHOP – NAR – New Apostolic Reformation: https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/11/27/international-house-of-prayer-ihop-nar-new-apostolic-reformation/

  fyra lögner i NAR – kyrkan: 1. Jesus lämnade sin gudomlighet i himlen. 2. Jesus var bara en man, så du kan göra samma mirakler som honom. 3. Jesus var tvungen att gå till helvetet för att frälsa dig.. 4. Gud förlorade herraväldet över jorden när Adam syndade.

  Detta är ju så otroligt vilset och sataniskt så man skulle inte kunna tänka sig att människor skulle gå på detta bedrägeri. Men tydligen är detta vad ”som kliar i öronen”, för slutresultatet är att Du själv blir som Gud som ska återerövra vad satan stulit.

  Något som Gud inte kan göra. Utan något som Hans återupprättade Gudar till barn ska åstadkomma. Gud kan bara hjälplöst titta på. På ”släpvagnen” finns då hela trosförkunnelse – köret fram till idag Kingdom Dominion.

  Den falske profeten kan ju knappast bli så mycket mer förberedd än vad läget är idag på den andliga arenan utan kan bara samla allt eländet in under samma tak för att fösa denna sköka in under antikrists regim.

  Vad fattas politiskt, ekonomiskt, världsläget, för att plattformen för antikrist ska vara fejad och klar?

  Angående att Jesus skulle ha gått till helvetet för att ordna försoning finns i oändligt många varianter (JDS) och det är inte konstigt för det är ett angrepp på det centrala i kristen tro kring vem Jesus ÄR och offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

  Först här Ord från Skriften som visar på vad som är det försonande offret. Sätter så in länkar som bemöter villfarelsen av att Fadern och Sonen – Gud och människa skulle ha varit åtskilda på korset.

  ”Också åt eder har han nu SKAFFAT FÖRSONING I HANS JORDISKA KROPP, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga” (Kol. 1:22)

  ”Och det bröd som jag skall giva, är mitt kött, och jag giver det, för att världen skall leva.” (Joh. 6:51)

  ”Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära i och GENOM KRISTI BLOD. Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ned den skiljemur, som stod emellan oss, nämligen ovänskapen.

  Ty I SITT KÖTT gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid och för att han skulle åt dem båda förenade i en enda KROPP skaffa försoning med Gud, sedan han GENOM KORSET I SIN PERSON dödat ovänskapen.” (Ef. 2: 13 – 16)

  ”genom att Jesu Kristi KROPP blev offrad en gång för alla.” (Hebr. 10: 9 – 10)

  Har skrivit om JDS på så många ställen. Sänder ett urval av länker där jag tror det mesta jag skrivit i ämnet vidrörs:

  http://tre-skrivare.se/hf/H5Bok.shtml#vds

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/02/15/villfarelsen-om-jesu-andliga-dod/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/02/23/jesus-ett-rent-felfritt-skuldoffer/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/02/24/segern-over-den-andliga-doden/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/02/25/segern-over-den-kroppsliga-doden/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/02/26/ar-identifikationstanken-sann/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/02/27/jesus-kristus-fore-under-och-efter-inkarnationen/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/02/29/var-jesus-den-forsta-aterlosta-manniskan/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/03/09/jesus-som-manniskans-stallforetradare/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/03/14/kristus-frikopte-oss-fran-lagens-forbannelse/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/03/14/dog-jesus-tillrackligt/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/03/21/var-adam-en-gud/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/01/25/vad-galler-i-forsoningen-och-vad-galler-for-den-troende-efter-rattfardiggorelsen-panyttfodelsen-och-gudsgemenskapen/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/02/24/forsoningen-enligt-bibeln/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/03/09/var-ar-kristi-person-i-mellantillstandet-fran-den-kroppsliga-doden-fram-till-den-kroppsliga-uppstandelsen/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/03/11/felvand-logik/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/03/27/olika-varianter-av-den-falska-jds-laran/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/04/11/doden-i-sitt-vald/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/01/den-oupplosliga-sammansatta-enheten-av-fader-son-och-ande-i-jag-ar-herren-herren-ar-en/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/04/jesu-preexistens-ar-av-allra-storsta-betydelse-otaliga-ar-de-villolaror-som-kringgar-detta-faktum/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/15/guds-och-kristi-person-kan-dar-ske-en-atskillnad-offret-kristi-person-gud-och-manniska-forenade-mellan-kroppens-dod-och-kroppens-uppstandelse/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/07/03/gudsbilden-kristusbilden-offret-pa-korset/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/08/26/skillnad-mellan-jesus-kristus-och-den-pa-jesus-kristus-troende/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/11/17/var-ande-och-panyttfodelsen/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/03/27/olika-varianter-av-den-falska-jds-laran/

  http://tre-skrivare.se/hf/H5Bok.shtml

  Forts. Länkar

  Gilla

 19. Länkar inlägg 5

  Mike Bickle och IHOP awakening: http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=975716&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=975739&cmd=show

  Emerging Church eller Emergent Church: (ungefär Den spirande kyrkan eller Den framväxande kyrkan), även kallat The Emerging Conversation, är ett samlande namn på vissa strömningar inom nutidens kristendom.

  Flera av företrädarna för Emerging Church, bl.a. Brian McLaren, är kristna ledare som börjat omtolka den traditionella kristendomen och bygga upp en kyrka som fungerar i det postmoderna sammanhanget.

  Emerging Church-samtalet påpekar att dagens västerlänningar lever i en post-kristen och post-metafysisk tid, i en kultur som mer eller mindre helt saknar kontakt med den kulturen inom kyrkan.

  Grunden för Emerging Church är en reaktion mot ett antal drag som företrädarna ser hos den moderna tidens kyrka. Bland dessa drag kan nämnas ett slags övermod som yttrar sig i en alltför självsäker attityd mot andra livsåskådningar, kyrkliga samfund och mot andra religioner.

  Emerging Church är därför en mycket ekumeniskt inriktad rörelse som kritiserar modernitetens kyrka för sin systematiska teologi. I postmoderna tänkares anda, som Jacques Derrida och Stanley Fish,

  ser företrädarna för Emerging Church Bibeltolkning som i något i hög grad beroende av läsarens kulturella kontext och som N.T. Wright, försöka se vad Bibelns budskap betydde för författarna och läsarna i den judiska och hellenistiska kultur där den skrevs.

  Generellt förespråkar Emerging Church nyskapande uttryck för tillbedjan, auteniska former som ligger nära den nutida kulturen och ger utlopp för individuell kreativitet. Ett medel för detta är bland annat så kallad ”guldålderstro”, d.v.s. att som pastorn Dan Kimball och hans församling Vintage Faith Church i Santa Cruz, Kalifornien i återanvända historiska uttryck som medeltida hymner och mysticistiska ritualer.

  Det kan handla om en exempelvis meditativ vandring genom en labyrint kombinerat med elektronisk musik och ljuseffekter. Inom den Emergent Church-strömning som kallas ”Alternative worship” (Alternativ tillbedjan) finns väldigt få kopplingar alls till de vanliga kyrkornas sätt att tillbe.

  https://www.youtube.com/channel/UCAri9RrT_EhHk6bfTlwHTAQ/videos

  http://www.bibelfokus.se/emergent_church

  http://bibelfokus.se/emerging_purpose

  http://www.understandthetimes.org/commentary/swed8.shtml

  http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/FAITHUNDONE10.html

  Tarotkort – Bethel Church i Redding, Kalifornien
  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/12/12/tarotkort-bethel-church-i-redding-kalifornien/

  Jon-Are Pedersen har delat denna följande länk och ger sin varning för denna företeelse som nu uppträder på den andliga arenan i samband med Bethel Church i Redding (och till dem accosierade) Kalifornien. Kolla ovanstående länk så får Du hela Jon – Ares inlägg

  http://pulpitandpen.org/2017/12/11/charismatics-now-using-christian-tarot-cards/

  Bethel, Christalignment och deras anhängare är inget annat än New Age gnosticism och vi måste ta avstånd från dem och deras villfarelse. Videon visar deras hyckleri och falskspel, plus hur dem försöker mörka sin villfarelse.

  Paula White – Cain

  http://www.828ministries.com/articles/Paula-White-and-the-Princi-by-Anthony-Wade-God_Tithing-180110-453.html

  Ditt liv är predikan, Ditt liv är det levande ordet! Vi är små gudar, följaktligen blir ju våra ord skapande, lika med att vi blir ordet som tagit kött.

  Forts. Länkar

  Gilla

 20. Länkar inlägg 6

  Skrattväckelsen o Helig fylla introducerad av Rodney Howard Brown: https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/05/18/villfarelsen-om-holy-drunkness-andlig-berusning/

  http://tre-skrivare.se/hf/HBok.htm#skratt

  Hagins heliga fylla: https://www.youtube.com/results?search_query=holy+drunkness+hagin

  Ekmans och andra trosförkunnares undervisning

  http://tre-skrivare.se/hf/HBok.htm#Kap4n4

  http://tre-skrivare.se/hf/Kursmaterial.htm

  Grunden till Trosförkunnelsens troslära

  http://tre-skrivare.se/hf/NewAge.htm

  Jag har bemött trosförkunnelsens förförelse: http://tre-skrivare.se/hf/rubrik_h.htm och http://tre-skrivare.se/hf/rubrik_art.htm

  Kundalini: http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/kundalinivarning.pdf

  Kundalini: https://www.facebook.com/BND2012/videos/1817791381578151/

  Kundalini: http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/kundalinivarning.pdf

  Martin Lönnebo Svenska Kyrkan FRIMURARE i 10:e graden, känd för frälsarkransen. Som alla andra frimurare är Martin Lönnebo underställd Illuminatiorden som är chef över alla världens frimurarordnar och Illuminatis mål är följande:

  1. Avskaffande av nationerna och allt ordnat styrelseskick. 2. Avskaffande av privat egendom.

  3. Avskaffande av arvsrätten. 4. Avskaffande av nationalismen/patriotismen. 5. Avskaffande av alla religioner, en världskyrka med Satans dyrkan 6. Man håller på att avskaffa familj, äktenskap och god fostran. 7. Skapande av en världsregering.

  I sin bok “Det visa hjärtat” förespråkar Lönnebo öppet religionsblandning (synkretism) samt drömmer om en kyrka som samlar sig i en allt synligare enhet, i en katolsk, ortodox, evangelisk kyrka med Petrus, västerlandets patriark, som den främsta bland apostlarna och han bekräftar i “världen idag” att det är påven (en jesuit som svurit den vederstyggliga jesuiteden) han syftar på. Han avfärdar vidare i sin bok att Jesus skulle vara det enda sanna ljuset.

  http://gospel.jesuslever.eu/avfallet-fralsarkransen-m-lonnebofrimurare-m-m/

  Frimurarna: https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/11/27/frimurarna/

  Ordensväsendet: https://www.youtube.com/watch?v=CZUPYLcBhu8

  http://www.bibelfokus.se/fi/node/43

  http://www.bibelfokus.se/fi/node/490

  http://www.bibelfokus.se/fi/temadag_2009

  http://www.bibelfokus.se/fi/tecken5

  http://www.bibelfokus.se/fi/node/422

  http://www.bibelfokus.se/fi/ytterligare_steg

  Alphakursen: https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/02/15/alphakursen/

  Österländska religioner smyger sig in: https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/05/17/varning-for-osterlandska-andliga-metoder-pa-arkens-bibelskola/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/05/15/varning-for-new-age/

  http://www.midnattsropet.se/2016/09/lever-vi-i-de-yttersta-dagarna-del-2.html?m=1

  Hypernåd: http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_25-1-11.html

  http://bibelfokus.se/blogg/170716

  http://monalola62.blogspot.se/2017/05/hypernad-skrackhistorier.html

  Hyernåd ala Prince – Håkon – Åge
  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/12/12/hypernad-prince-hakon-age/

  Forts. Länkar

  Gilla

 21. Länkar inlägg 7

  Lars Enarson, Elias bönearme, TWI, Amkoff och Hebreiska rörelsen, NyJudianismen:

  Enligt Paulus så är vi inte som hednakristna förpliktigade till att följa Judarnas seder, riter, högtider eller tideräkning. Men en del Mesianska rörelser menar att vi kan påskynda Kristi tillkommelse genom att just hålla de Judiska sederna, riterna, högtiderna och deras tideräkning.

  De är vilset ute! För att liksom markera att ”de står på ett litet högre plan av insikt”, så brukar de använda Jeschua om Jesus istället för att säga Jesu namn på sitt eget språk. De liksom vill markera att de är verkligen för det Judiska folket och Israels nation.

  Sätter in några länkar om vilsenheten bland en del ”Messianska” företeelser.

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=968502&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=992495&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=978401&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=977556&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=977065&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=973270&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=968349&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=911901&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=936263&cmd=show

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/06/13/nyjudaism/

  Kring det Judiska folket och Israels nation som jag ser det:

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/04/ersattningsteologin/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/06/israel-och-det-judiska-folket-ar-valsignade-av-gud-och-kommer-att-bli-till-valsignelse-inlagg/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/09/hur-ska-de-troende-motabemota-vedermodan-tillsammans-med-och-finnas-for-det-judiska-folket/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/08/israel-under-vedermodan-och-efter-vedermodan/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/06/09/till-vilken-tid-och-vilka-manniskor-handlar-den-slutliga-uppfyllelsen-av-dessa-texter/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/08/uppror-mot-guds-lofte-om-det-judiska-folkets-upprattelse/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/10/det-judiska-folkets-fralsning/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/11/det-slutliga-eviga-aterupprattandet-av-det-judiska-folkets-stat-israel/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/07/har-de-troende-och-det-judiska-folket-samma-uppgift-under-tusenarsriket/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/10/27/vad-vantar-de-troende-och-det-judiska-folket-under-vedermodan/

  Kristen enhet: https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/04/angaende-jesu-bon-i-joh-17-21-23/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/03/28/var-finns-guds-forsamling/

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=957699&cmd=show

  http://monalola62.blogspot.se/2018/01/vackelse-i-sista-tiden-sant-eller.html

  Avfallets ekumenik: http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=936690&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=931191&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=926796&cmd=show

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/06/15/ett-bibliskt-forhallningssatt-till-kristen-enhet-och-ekumenik/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/05/20/i-standby-lage-infor-nasta-antikrist/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/05/19/akta-eller-falsk-vackelse/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/04/18/se-upp-med-det-falska-i-den-avfallna-kristenheten-1/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/04/19/se-upp-med-det-falska-i-den-avfallna-kristenheten-2/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/04/20/se-upp-med-det-falska-i-den-avfallna-kristenheten-3/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/04/21/se-upp-med-det-falska-i-den-avfallna-kristenheten-4/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/04/22/se-upp-med-det-falska-i-den-avfallna-kristenheten-5/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/04/27/se-upp-med-det-falska-i-den-avfallna-kristenheten-6/

  Sveriges Kristna råd: http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=936681&cmd=show

  Vilka läror och dess företrädare drar fram mot avfallet?:
  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=927233&cmd=show

  http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=872133&cmd=show

  http://bibelfokus.se/synkning

  http://bibelfokus.se/babels_torn

  http://bibelfokus.se/vem_kan_prova

  http://bibelfokus.se/avfallet2_text

  http://bibelfokus.se/azusa_street

  Falska lärare: https://www.youtube.com/watch?v=08Vvt4zMglc

  Gilla

 22. GÖR SÅ TILL SIST på denna bloggpost just nu (Det kommer säkert mera som det heter), ett uttdrag från ett innehåll på en länk av Teddy Donobauer som är närbesläktat med detta ämne: http://teddydonobauer.blogspot.se/2018/04/sanningens-ande-och-lognens-andar.html

  Sanningens Ande och lögnens andar

  Citerar med citatecken från Teddy Donobauer och gör en del kommenterar inlägg 1

  ”Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen”.

  HaFo kommentar: Den undervisning om Jesu andliga död som man svart på vitt haft på LO och i Trosröerelsen http://tre-skrivare.se/hf/HBok.htm#Kap4n4, men som man nu förljuget säger att man aldrig haft, är just ett verk av antikrist ande.

  För då är inte Jesus Kristi person (Gud och människa förenade – fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt – Guds fullhet lekamligen) Kristus kommen i köttet, vilket här var kriteriet för vad som kommer från Guds Ande.

  LO:s antikristliga ande lärde enligt Johnny Foglander (Livets ord): ”Adams andliga natur förändrade sig och han blev andligt död. Satan blev hans andlige far. Andlig död är alltså en natur som har satan till far.

  Du har blivit andligt död genom synd som du personligen har begått, precis som Adam … Jesus var verkligen död – inte bara fysiskt, men också andligt. Det betyder att Jesus på några dagar behövde sona det som skulle varit vårt eviga straff i helvetet för dig och mig.” (Rättfärdighet – nåd eller förtjänst? – sid. 19 – 25.)

  Så länge man inte tar avstånd ifrån och varnar för denna antikristliga ande som man proklamerat så är det naturligtvis antikrists ande som där manifesterar sig med plagiat av att vara ett verk av Guds Ande.

  ”Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.”

  Kommentar: De som nu redan tidigare är påverkade av antikrists ande, kommer inte att lyssna till varningen. De är redan avtrubbade och inövade till att kalla antikrists andes verk för att vara ett verk av Guds Ande.

  ”Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.”

  Kommentar: Här har man nu en undervisning om Anden utan att ta avstånd från sin tidigare falska undervisning om vem Jesus ÄR och ett förvanskat budskap om offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

  Och inte heller någon ny oförvanskad undervisning om vem Jesus ÄR och blodsoffret på korset. Så vilken ande är det då som faller som nu hävdas ske på LO? En Ande som är frikopplad från Kristi person?

  Naturligtvis så handlar det om en annan, en falsk, en antikristlig ande, som har till uppgift att plagiera Guds verk och ”bedra jämväl de troende genom tecken och under”. Och på så sätt påverka människors sinnen och hjärtan till att hälsa antikrist välkommen som Kristus i slutsumeringen av det avfall som nu drar fram mitt framför våra ögon.

  ”Det samlade vittnesbördet om Den Helige Ande från hela skriften är att där Guds Ande är verksam där finns alltid ett flertal samtida effekter av denna närvaro. Förhärligande av Jesus Kristus, Helighet och sanning.”

  Kommentar: Förhärligandet av Kristus verkar saknas och vara underordnat ”förhärligandet av Anden” i det som idag påstås vara ett verk av Anden. Heligheten verkar mer bestå av en slags ysterhet och ett desparat jagande efter härliga upplevelser.

  ”Där kriterierna för vad som är av Guds Ande är okända kan heller ingen meningsfull ‘urskiljning’ äga rum. Och det kommer inte som en överraskning att det är det som mest liknar sanningen som samtidigt är den största lögnen. ‘Det är inget att förvånas över, Satan själv förkläder sig till en ljusets ängel, så inte är det underligt att även hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare.’ 2 Kor 11:14-15”

  Kommentar: Eftersom här idag oftast i ”väckelse – sammanhang”, saknas en djupgående undervisning om Kristi person. Och det saknas oförvanskat vem Han ÄR med en oförvanskad betydelse av blodsoffret på korset, så föreligger ju inte kriterierna för urskiljning av vilken ande som är å färde i företeelserna idag på den andliga arenan.

  Forts. Citerar från Teddy Donobauer och gör en del kommenterar

  Gilla

 23. Citerar från Teddy Donobauer och gör en del kommenterar inlägg 2

  ”Det finns alltså alla skäl i världen att ifrågasätta deras anspråk som kallar sig ljusbärare och rättfärdighetsapostlar i vår tid. Det första gensvar man får när man väcker frågan är en raffinerad dimridå: ‘Om du ifrågasätter Herrens smorde så är du fiende till Gud själv! Alternativt: Du är gensträvig mot Guds Ande när du ifrågasätter Herrens sändebud i vår tid’.”

  Kommentar: Det är märkligt att åse, att när någon enligt Bibliskt maner prövar och ifrågasätter vad som kommer från t.ex. LO eller andra sammanhang som t.ex. Hillsong, så dyker ett helt gäng av försvarare upp till försvar för det falska.

  Att ifrågasätta LO eller andra vilsna företeelser idag, är som att kasta fram ett köttben till glupska otyglade hundar som genast slänger sig över både budskapet och budbärana med aggressiva och brutala illasinnade okvädningsord. Det säger något om frukten bland de som går i försvar för den antikristliga verksamheten. Där personangreppen är fler och mer påtagliga än argumenten i sak.

  Här bekräftas då orden av Teddy: ”Om det är de slag som omnämns i Galaterbrevet under benämningen ‘köttets gärningar’ är det sedan ingen tvekan om vilken andas barn de är.”

  ”Den som tycker sig vara något, fast han ingenting är, han bedrar sig själv.” Gal 6:3 Den nutida andlighetens främsta kännetecken är en synnerligen framträdande egofixering. Det är detta ego som ges en ‘andlig’ kåpa, men inget kan hindra att egot läcker ur alla sömmar…

  Var någonstans hos bibelns profeter, apostlar och evangelister står det att vissa känsloyttringar och av massan upplevda känslor har någonting med den Helige Ande att göra? När Anden utgjöts på pingstdagen var det en enda pik hjärtana rördes av: insikten om att vara förlorade och i behov av frälsning…

  Det som hör Anden till är inte en del av känslolivets upplevelseapparat alls. Det behöver inte alls förnimmas känslomässigt. ”

  Kommentar: Är det Jesus som här blir stor, märklig och förhärligad i det som idag kallas för att vara väckelse och ett verk av Gud där Anden faller? Är det inte LO och andra ”väckelsens sammanhang”, deras predikanter och den Ande som de förmedlar som blir så stora att folk vallfärdar dit. Inte för att möta Jesus, utan för att få uppleva Andens manifestationer.

  Jesus sade: ”Ni söker mig inte för att få liv, utan därför att ni blev välsignade”. Så verkar det också vara här. Man jagar efter välsignelser och härliga upplevelser. Det kan nog fienden tillgodose med om han samtidigt lyckas binda upp människor till en falsk ande – antikrists ande.

  ” Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd: de tror inte på mig. Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Om dom: denna världens furste är dömd…

  Den Helige Ande 2018 har ingen annan uppgift än den han fick från Fadern och Sonen före världens begynnelse. Att förhärliga Kristus! Därför ber ingen av alla de heliga i Skrifterna till den Helige Ande…”

  Kommentar: Här har man alltså en undervisning om Anden, utan att överhuvudtaget beröra vad som är Andens huvudsakliga uppgift. Och man tillber Anden som det inte finns något exempel på i Bibeln att man ska göra.

  Att be till Fadern eller Anden säger inget om vilken ande som man kommer i kontakt med. Vi ska som Stefanus när han stenades åberopade Jesu namn. Inte som ett mantra som att det är något magiskt i själva ljuden av namnet. Utan för den person som Jesus ÄR bekräftat i Hans blodsoffer på korset och kroppsliga uppståndelse.

  Han behövde aldrig någon pånyttfödelse. Han hade i sin person – Kristi person detroniserat syndens konsekvenser – den andliga döden – åtskillnaden från Gud. Han kunde därför kroppsligen uppstå.

  Samma Jesus som andligt levande korsfästes är det som också kroppsligen uppstår. Och det är vad som ska fokuseras och inte Anden i sig själv. Anden pekar på och förhärligar Kristus och förhärligas inte genom genom en undervisning om Anden skilt från Kristi person, med ett plagiat av Anddens verk som ska ”bedra jämväl de troende genom tecken och under.

  På det avfallets väg som kristenheten nu slagit in på så är det upplevelser som fokuseras. Det blir viktigare än vem Jesus ÄR och ett oförvanskat budskap om offret av Kristi persons kropp och blod på korset. Viktigare än att få erfara förlåtelse för sina synder och ett evigt liv i Guds gemenskap.

  Inga upplevelser eller mäktiga och härliga yttringar man än upplever, så är det inga bevis för vilken ande som är verksam. Är det den ande som ska ”bedra jämväl de troende genom tecken och under”, eller är det Guds Ande som oavlåtet förhärligar Kristus och blodsoffret på korset?

  Redan i inledningen av LO:s verksamhet under Ekman så trädde genast vid ifrågasättande ett otal av högljudda försvarare av ”den smorda ledaren” och hans ”Joels arme”.

  När jag svart på vitt från deras eget material visade på vad för undervisning man hade, så varnade man för mig och min ”lögnaktiga hemsida” på nätet och man gjorde allt för att min hemsida skulle måsta stängas ned.

  Desperationen verkar inte vara långt efter idag när vad LO eller andra företrädare för avfallet förmedlar, på ett Bibliskt maner prövas och ifrågasätts.

  ”Var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus är av Gud, men var ande som inte så bekänner Jesus är antikrists ande”, säger Skriften.

  Att Jesus är Kristus kommen i köttet innebär att Han är Kristi person – Gud och människa förenade – ”Guds fullhet lekamligen” – fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt.

  Där detta blir förvanskat som i t.ex. trosförkunnelsen med att Fadern och Sonen skiljs åt (Upplöst enhet av sammansatta enhetn av Fader Son och Ande) och att Gud och människa skiljs åt – andlig död i Kristi person (Kristi person av Gud och människa upplöst).

  Då kan inte Jesus bära fram det försonande offret av Kristi persons kropp och blod på korset. Då har vi en annan, en falsk Jesus, en annan ande och ett annat evangelium. Då presenterar antikrists ande en Jesus som om vi sätter tro till denne Jesus så leder det inte till ett evigt liv i Guds gemenskap utan till att man går förlorad.

  Man går förlorad därför att man ”inte gav kärleken till sanningen rum i sitt hjärta”, utan satte tilltro till satans lögner om vem Jesus ÄR och ett förvanskat budskap om offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/12/19/kort-0m-gud-och-kristus/

  http://tre-skrivare.se/hf/H5Bok.shtml#vds

  Gilla

 24. Angående RKK: När det gäller katolicismens förförelse så verkar det vara ett slags teflon – fenomen som händer. Människor verkar inte kunde ta det till sig och förstå allvaret. Sätter så in dessa fakta igen: Katolicismen och de gamla och nya mystikerna:

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristen_mystik

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/01/15/katolicismen-utifran-citat-fran-deras-eget-material/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/03/31/mariadogmerna/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/06/03/femtekolonnare-inom-svensk-kristenhet/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/05/30/katolicismen-i-bibelns-och-historiens-ljus/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/05/26/om-katolska-kyrkan-och-katolicism/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/05/25/paven-och-bedragliga-reformations-jubileer-under-2016-2017/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/05/24/var-petrus-kristenhetens-forste-biskop-och-pave/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/05/23/nagra-synpunkter-pa-katolsk-maria-dyrkan-och-ekumenik/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/04/03/wilfrid-stinissen-och-mariadogmerna/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/04/04/avfallet-synkroniseras/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/04/02/kristen-enhet-i-en-forberedelse-av-antikrist-den-falske-varldsfralsaren-som-kristus/

  Maria är ingen ”himlens drottning”, som katolicismen hävdar. Hon är precis som alla andra på Kristus troende i ”Abrahams sköte” – ”Paradiset” i väntan på kroppens uppståndelse.

  Maria var Jesu jordiska mor. Jesus var inte syndfri i arvet från Maria som katolicismen hävdar. Utan via Maria så kom han ”i syndigt kötts gestalt”, men i sin egen syndfria rättfärdighet och Gudomlighet ”fördömde Han synden i köttet”.

  Han stängde i sin Person – Kristi person – som människans ställföreträdare synden ute ur människans fallna väsen. Därför kunde Han bära fram det försonande offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

  Detta har Maria ingen som helst förtjänst av. Hon är som vilken annan syndig människa som dör i tro på Jesus och väntar därför, som alla andra som kroppsligen avsomnat på den ena avdelningen i dödsriket – Paradiset, på den kroppsliga uppståndelsen.

  För dem finns ingen fördömelse. Ska först vid Kristi tillkommelse, ”regera med Kristus för tusen år” och sedan som ”nya skapelser i Kristus”, för evigt finnas med i Guds nya skapelse av himmel och jord i Hans gemenskap.

  De som kroppsligen avsomnat i otro på Jesus, befinner sig i den andra avdelningen – hades – i väntan på kroppens uppståndelse. De kommer först efter tusenårsriket att kroppsligen uppstå. Då för att ställas inför Guds domstol för att dömas efter sina gärningar och så för evigt förpassas bort från gemenskapen med Gud.

  Helvetet är berett för djävulen och hans änglar och ingen har ännu beträtt helvetet, så vittnesskildringar om att ha varit i helvetet är lögn! De första som hamnar där är antikrist och den falske profeten, när Jesus kommer tillbaka.

  Satan och hans änglar är fängslade under tusen – årsriket. Men kommer loss i slutet där och blir därefter förpassade till ”helvetet” – ”den sjö som brinner av eld och svavel. Och då därefter de som inte hör Gud till.

  Inga människor förutom Mose, Elia, och Enok, som alla inte dog kroppsligen utan på ett mirakulöst sätt blev upptagna, befinner sig i Himlen. Mose och Elia visade sig tillsammans med Jesus på ”förklaringsberget”. Och Enok och Elia är antagligen de som omtalas i Upp. som de två vittnena under vedermödan.

  Så vittnesbörd om att man varit i Himlen är också lögn. Det är inte sådana falska vittnesbörd om helvetes – eller Himla – besök, som leder människor till en sann frälsande tro. Det är Evangeliets Ord om vem Jesus ÄR och blodsoffret på korset, som inger en frälsande tro. Tron på den sanne Jesus Kristus!

  New Age – Kristus Meytreia – Eukaristin i Katolicismen

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/01/14/angaende-new-age-och-kristus-meytreia-och-eukaristin/

  Här finns vidare mycket om den falska läran i Katolicismen om ”eukaristin”:

  http://www.bibelfokus.se/node/101

  http://www.bibelfokus.se/babels_torn#Anchor-23522

  Gilla

 25. Ping: Bethel Church | HaFos funderingar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s