Varning för New Age

Jag gör ett utdrag från 2 artiklar av Lennart Jareteg där han varnar för New Age under länkarna på hans hemsida:

http://media.bibelfokus.se/docs/new_age_1.html

http://media.bibelfokus.se/docs/new_age_2.html

Inlägg 1 varning för New Age

Ett Bibliskt, kristet förhållningssätt till det nyandliga
smörgåsbordet New Age

Del 1: ”Gestalten tar form”

Inledning

Jag vill med de fakta och det resonemang som jag presenterar här, ge dig som kristen just ett Bibliskt förhållningssätt till allt det som New Age idag står för. New Age, som är två engelska ord, betyder ”ny tidsålder”. Det är varken en kyrka, ett samfund eller en sekt.

New Age skall istället ses som ett informellt nätverk som knyter samman alla möjliga nyandliga och ockulta rörelser och företeelser. Detta nätverk har under de senaste 30 åren brett ut sig över hela världen och i samhällets alla olika nivåer.

I vardagen ser man mest den enklare formen av New Age. Det kan handla om att få energimassage på jobbet, träna Yoga på Friskis och Svettis, eller att man erbjuds alternativa läkekonster inom sjukvården, och redan det här är mycket allvarligt anser jag.

Riktigt upprörd blir jag när jag ser hur detta tar sig in i den kristna kyrkan. Nyligen läste jag om hur ett församlingshem i mina hemtrakter lånats ut till ett seminarium som berörde reinkarnation, healing, spiritism, homeopati och annat från det smörgåsbord som New Age erbjuder.

Riktigt skrämmande blir det om man granskar New Age bakom kulisserna. Då inser man att det är hög tid att blåsa i basunen och varna för dessa ”onda andars läror”, som Bibeln kallar det. För bakom utbredandet av New Age-nätverket finns en medveten, ockult och långsiktig plan som inom deras egna kretsar kallas för ”konspirationen i vattumannens tecken” eller för just bara ”Planen” med stort P.

Målet är en ny politisk, ekonomisk och religiös världsordning, med en enda religion, och en enda politisk och andlig ledare där Lucifer tillbeds som Gud. För detta är den innersta hemligheten hos New Age.
Jag kommer att berätta om vad New Age är för något, var denna rörelse kommer ifrån, vad den står för, vad som är dess mål och varför det är så farligt att ens bara nosa lite på det som man erbjuder från sitt ockulta smörgåsbord.

Du kommer att få läsa om hur New Age-profeterna i början av 1900-talet hade direkta kopplingar till den tidens rasbiologi, hemliga ordenssällskap och till nazismens framväxt i Tyskland. Du kommer att få läsa om hur de länge planerat att sätta sin Kristus på tronen. Och jag kommer också att ge dig Bibelns syn på New Age och Bibelns alternativ. Jag hoppas att du läser vidare, för jag skall presentera mycket fakta.

Vad är New Age? Dess teologi, historia och bakgrund

Först skall vi titta lite på den grundläggande teologi som man kan vaska fram ur denna rörelse. Som jag skrev inledningsvis så är New Age ett nätverk för nyandliga och ockulta rörelser. New Age innesluter allt möjligt som t.ex. Indiska gurus, amerikanska framgångs- och hälsoprofeter, indianska shamaner, homeopater, zon-terapeuter, spåkärringar och sådana som kallar sig själva för häxor.

Eftersom New Age förenar så otroligt många olika läror och sekter så kan man inte exakt definiera hur deras teologi ser ut. Men i stora drag kan man säga att det handlar om en blandning av hedendom och hinduism fast i västerländsk kostym. Inom New Age lär man ut att allt hör samman i en stor helhet och att både levande varelser och materien ytterst sett genomströmmas av en opersonlig gudomlig kraft som har många olika namn.

Eftersom denna gudomliga kraft finns i varje människa så är varje människa innerst inne god och det är därför inom sig själv, som man skall söka det goda och gudomliga, säger man. Det finns en mörk sida av den gudomliga kraften också, men den skall bara balanseras mot den goda. Och därför finns egentligen inte begreppet ”synd” inom New Age.

Den materiella världen sägs vara ond och en illusion som hindrar den andliga utvecklingen. Därför skall man vända sig ifrån den materiella världen. Genom olika metoder, som yoga och meditation, strävar man efter att bryta ner viljan, känslorna och det sinnliga för att på så sätt uppnå en inre tomhet.

Och genom den inre tomheten strävar man mot en allt högre grad av medvetande, förening med det gudomliga och självförgudning, säger man inom New Age. Därför finns det inom New Age massor av självutnämnda läromästare och gurus som säger sig ha nått fram till gudomlig status, ja, ibland säger de sig t.o.m. stå över Gud.

Forts Inlägg varning för New Age

Om HaFos funderingar

Mitt hjärta är gripet av en sådan nöd, över vad jag upplever, nästlar sig in, förlamar och vilseför kristenheten. Guds församling. Det är här i själva kärnan av Evangeliet som förvanskningen sker i trosförkunnelsen. Samma språkbruk, men med en ny innebörd bakom orden, som omintetgör vem Jesus är som Kristus och vad som gäller i försoningen. Där upplöses enheten av Gud och människa i Kristi person och säras den Gudomliga enheten mellan Fadern och Sonen. Det blir inte längre offret av Kristi kropp och blod som är det tillräckliga och giltiga offret i försoningen, utan en andlig död av Jesus krävs också. Människan har i trosförkunnelsen en ställföreträdare som misslyckas lika mycket som Adam och dör den andliga döden och lämnar därmed människan kvar i sin andliga död, medan hon genom en snedvriden människosyn och ande, själ och kroppslära, förleds tro att hon i sig själv är såsom en Gud redan här i tiden och börjar praktisera en "troslära" som har sina rötter från ockulta sammanhang kring skaparekraften i Dina uttalade ord.
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

21 kommentarer till Varning för New Age

 1. Inlägg 2 varning för New Age

  Reinkarnation och Karma

  – En mycket grundläggande lära inom hinduismen är läran om reinkarnation och karma. Reinkarnation handlar om att återfödas i en ny gestalt och karma är det som styr i vilken gestalt man återföds. Är du fattig och sjuk så får du skylla dig själv att du skaffade så dålig karma i ditt tidigare liv, och det liv du lever nu, skall du acceptera för att få bättre karma till nästa liv.

  Det här innebär att där denna teologi härskar saknas medlidande för den som har det sämre, fokus blir den egna andliga utvecklingen. Reinkarnation och karma är något som också starkt präglar tankarna inom New Age, där all utövning av tron är mycket självcentrerad. Det handlar mest om det egna välbefinnandet och hälsan, den egna andliga utvecklingen osv. Ibland blandas denna typ av tro med kristna termer vilket gör New Age än mer förrädiskt.

  Kristus inom New Age

  – Inom New Age väntar man också på en kristusgestalt som ibland kallas ”Maitreya”, och mycket av arbetet inom rörelsens innersta kretsarna går ut på att förbereda och påskynda hans ankomst. Det görs bl.a. genom att man samlar folk till stora massmeditationer och genom att man sprider en slags bön som kallas ”den stora invokationen” – det betyder den stora åkallan.

  De tunga profeterna

  – Skall man riktigt förstå sig på New Age så räcker det inte med att titta på de förrädiskt oskyldiga företeelser som finns i dess yttersta periferi. Man måste då istället söka sig till de tunga profeternas skrifter och historiebeskrivning inom denna rörelse. Där ser man att New Age-rörelsen inte är någon spontant tillkommen gemenskap för andliga sökare och mystiker, utan ett informellt nätverk vars utbredande verkar vara noga planlagt.

  Planens yttersta syfte är att införa en ny världsordning med en världsreligion och en världsledare. Genomförandet av denna plan sägs gå i tre steg. Det första steget ses som ett förberedande steg, och detta skedde i slutet på 1800-talet. Då skulle huvud truppen skapas och de hemliga lärorna samordnas.

  Under det andra steget, den mellanliggande perioden, då skulle ett världsomspännande nätverk byggas upp i all hemlighet. Och under det sista steget, som inleddes 1975, då skulle man träda fram i offentlighetens ljus för att vinna de stora massorna. Och det kanske inte är en tillfällighet att utvecklingen för New Age verkar ha följt denna plan till punkt och pricka.

  Helena Blavatsky

  – Den person som under det första förberedande steget lade grunden till New Age var den superockulta ryskan Helena Blavatsky, även kallad Madam Blavatsky. År 1875 bildade hon det Teosofiska samfundet vars emblem bl.a. innehöll hakkorset. Teosofin utgör på många sätt fundamentet för New Age. Och i Madam Blavatskys skrifter, som t.ex. Den hemliga läran, avslöjas därför tydligt vad det hela handlar om. Jag skall ta ett litet citat bland många, som handlar om den gud som hon sa att man skall dyrka:

  ”Lucifer är gudomligt och världsligt ljus, helig ande och satan på en och samma gång”

  – Lucifer är alltså den gud man skall dyrka enligt den person som la grunden till vår tids New Age. Det här är en sanning som ofta är dold i New Age-nätverkets yttersta kretsar och i hemliga ordnars lägre grader. Men när man i dessa rörelser pratar om den strålande morgonstjärnan, ljusets ängel, messias och gud, så är det lucifer det handlar om, den samme som satan, ormen från Edens lustgård. Bibelns säger så här om lucifer i Jesajas bok i GT, kap. 14 vers 12:

  ”Hur har du inte fallit från himlen, du strålande morgonstjärna” och 2 Korintierbrevet i NT, kap. 11:14

  ”Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten.”

  Forts Inlägg varning för New Age

  Gilla

 2. Inlägg 3 varning för New Age

  Rudolf Steiner

  – Uppdraget att utveckla och föra vidare de mer eller mindre hemliga lärorna har efter Madam Blavatsky delats mellan flera av hennes lärjungar. En av dessa var teosofen och antroposofernas grundare Rudolf Steiner. Han hade en viktig roll i början av 1900-talet.

  Alice Bailey

  – Men den kanske mest betydelsefulla lärjungen till Madam Blavatsky blev Alice Bailey. Hennes många böcker är idag lite av en bibel inom New Age. Själv sa Alice Bailey att böckerna tillkom genom att en andemakt kom över henne och styrde henne till att skriva det hon skrev. Den här andemakten kallas ofta för ”Tibetanen”.

  År 1920 startade Alice Bailey en organisation vars uppgift var att arbeta för införandet av den nya tidsålder som man strävar mot. Denna organisation fick det avslöjande namnet Lucifer Trust. Detta betyder ungefär ”Lucifer-sammanslutningen” på svenska. Efter ett par år bytte Lucifer Trust namn till Lucis Trust eftersom det var mindre avslöjande.

  Att Lucis Trust idag finns med på FN:s ekonomiska och sociala råds lista över rådgivande organisationer kan man som kristen känna sig minst sagt bekymrad över. Minst lika oroväckande är det att det i Sverige finns en systerorganisation till Lucis Trust som heter Stiftelsen Tibetanens bokfond.

  Den stiftelsen jobbar bl.a. med att sprida Alice Baileys böcker i Sverige. Men nu skall du skärpa koncentrationen: Med stöd från Lucis Trust i USA, arbetar Tibetanens bokfond dessutom med att upprätta det ockulta utbildningscenter som Alice Bailey redan 1920 profeterade om att det skulle förläggas till Sverige.

  Det handlar om en svensk s.k. ”förberedande mysterieskola” som skall förbereda för Kristus Maitreyas ankomst – det är antikrists ankomst om vi ser detta ur ett bibelperspektiv. Jag hoppas verkligen att detta väcker dig som kan be, till att be vår Fader i himlen att rena Sverige från detta. Du skall veta att Stiftelsen Tibetanens bokfond uppmanar sina åhörare att på sitt sätt be för bildandet av den ockulta skolan. Så här skriver de på sin webbsida http://www.tibetanensbokfond.se/ockult1.htm:

  ”Intensifiera Dina studier och Din meditation så att det andliga ljuset i och över Sverige så snabbt som möjligt når den ”tröskelnivå” som krävs för att den förberedande ockulta skolan skall kunna bli verklighet. För när det andliga ljuset blir tillräckligt starkt stiger också omdömet i penningfrågor så att skolans manifestation kan få det finansiella stöd som krävs.”

  – Alice Bailey undervisade också att talet 666 är ett heligt tal och att detta tal påskyndar ankomsten av den kristus Maitreya som man väntar på inom rörelsen. Därför kan man se att talet 666 används på omslaget till böcker inom New Age, ibland sammanflätade i esoteriska symboler. Även detta avslöjar tydligt vad New Age står för. I Uppenbarelseboken i Bibeln sägs talet 666 representera den sista tidens antikrist.

  Forts Inlägg varning för New Age

  Gilla

 3. Inlägg 4 varning för New Age

  Natalie Banks – den gyllene tråden/det ockultas historia

  – Om man skall söka riktigt långt tillbaka efter ursprunget till New Age så är det så klart intressant att se vad deras egna profeter skriver om sin historia. Då bör man bl.a. läsa en bok som heter Den gyllene tråden och som är skriven av Natalie Banks. Boken är utgiven av Lucis Trust (som alltså är en organisation inom FN:s ramar). Det ger oss en klar signal om vad som styr Natalie Banks författarskap.

  Om jag skall summera så som hon beskriver New Age-historien, så började alltsamman före det som vi från Bibeln känner till som syndafloden. Denna förhistoriska värld kallas inom dessa ockulta kretsar för ”Atlantis”, och enligt Natalie Banks härskade vid den tiden det s.k. ”stora vita brödraskapet” på Atlantis. De var högtstående mänskliga gestalter som genom evolution hade utvecklats till också högtstående andliga individer och som besatt all kunskap och vishet. De var i princip som gudar.

  När Atlantis gick under drog sig det stora vita brödraskapet tillbaka till hemliga trakter från vilka de sedan spridit sin visdom vidare genom historien genom särskilt utvalda lärjungar. Inom New Age säger man därför att deras hemligaste ockulta kunskaper – som kallas för ”den esoteriska kunskapstraditionen” – lever vidare i hemliga ordenssällskap och andra ockulta rörelser.

  ”Esoterisk” betyder ungefär ”enbart för de invigda”. ”Ockult” betyder ungefär ”mystiskt och övernaturligt”. Natalie Banks sänder ett tack till Frimurarorden när hon i sin bok pekar på att de är ett sådant sällskap som burit dessa esoteriska och ockulta läror vidare genom historien.

  Frimurarna

  – Jag skall göra en liten avstickare angående Natalie Banks påstående om frimurarna. Att hennes påstående inte är helt taget ur luften kan man förstå när man läser ett känt citat från frimuraren Albert Pikes bok Moral och dogmer. Albert Pike var en av de högst uppsatta ledarna för det globala frimureriet i slutet på 1800-talet. Han säger så här om deras religion:

  ”Till er, suveräna generalinspektörer, säger vi detta, och ni kan återge det till bröderna i 32, 31 och 30 graden: frimurarnas religion skall, av alla oss invigda i de höga graderna, hållas bibehållen i renhet i den luciferiska läran. …om Lucifer inte var Gud, varför skulle då Adonai, de kristnas Gud, och hans präster förtala honom? Ja, Lucifer är Gud…”

  Det som frimureriet bl.a. har gemensamt med New Age är att man tror att det finns ett gudomligt ljus, en ljusbärare, som står över alla olika messiasgestaler som dykt upp. Och man menar att denna gudomliga ljusbärare tagit sin boning i både Krishna, Buddha, Konfusius, Jesus och Muhammed.

  Därför spelar namnet på messiasgestalterna ingen roll, utan det är den gudomliga ljusbäraren man ytterst dyrkar, och för dem är det Lucifer, som betyder just ljusbärare. Inom New Age kan ljusbäraren också ha namnet ”Maitreya”. Som kristna måste vi vara mycket försiktiga när någon pratar om ”ljuset, ljusets ängel” eller ”ljusbäraren”.

  Det är inte säkert det handlar om Jesus Kristus, för då kunde man ju säga hans namn rakt ut. Vi måste alltid fråga oss om man i det aktuella sammanhanget har den bekännelsen att Jesus själv är Kristus och Gud, för det gör den stora skillnaden. Vi läser om detta i Johannes första brev i NT, kap 4:1-3:

  ”Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte så bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.”

  Forts Inlägg varning för New Age

  Gilla

 4. Inlägg 5 varning för New Age

  Nu tillbaka till Natalie Banks historiebeskrivning. Den tidsålder som varit de senaste 2000 åren – enligt läran inom New Age – kallas ”Fiskarnas tidsålder”. Men vi har nu gått in i en ny tidsålder som inom New Age kallas för ”Vattumannens tidsålder”. Därav namnet New Age som betyder just ”ny tidsålder”.

  De här namnen kommer från astrologins område. I denna nya tidsålder skall det stora vita brödraskapet – ”den vita logen” som de också kallas – ta makten över jorden från ”den svarta logen”, vilken definieras som den judisk-kristna gruppen! Och under denna tidsepok skall man sätta sin messias på tronen. Ur Bibelns perspektiv är detta antikrist, och ytterst sett är det alltså lucifer och satan.

  Man kan göra en intressant reflektion här. Vi kristna har ju fisken som en symbol, och New Age kallar tiden fram till nu för fiskarnas tidsålder. Den tid där de säger att New Age skall härska kallas för vattumannens tidsålder. Uppenbarelsebokens kapitel 13 i Bibeln, som handlar om antikrists framträdande, inleds med att Johannes såg detta vilddjur stiga upp ur havet. En vattuman kan man säga då kanske? De här kopplingarna bör få oss att reagera.

  Planen

  – Det som pågår är det som inom New Age kallas för ”Planen” eller för ”konspirationen i vattumannens tecken”. Det innebär att allt fler människor skall förberedas för den nya tidsåldern. Mänskligheten skall ”initieras” och ”transformeras” som man säger. I vanliga ordalag betyder detta att stegvis invigas och att successivt personlighets förändras.

  Det sker genom New Age-mässor, konferenser, terapiformer, litteratur och en massa annat. Genom detta intas människor andligen och förbereds för den nya världsordningen. Och man lyckas mycket bra. Miljontals människor välden över är idag invigda i New Age i en eller annan form.

  Det ockultas roll och Hitlertysklands framväxt

  – Nu skall vi fråga oss vad som händer med ett samhälle när det blir kraftigt influerat av den typ av läror som vi finner inom New Age? Det kan då vara intressant att göra en jämförelse med tiden strax före Adolf Hitlers framträdande i Tyskland eftersom tiden före det att han kom till makten liknar mycket vår tid när det gäller ockulta aktiviteter.

  Hitlertyskland kan sägas vara en ”vattumannens tidsålder i miniatyr”, eller en prototyp på det antikristliga rike som Bibeln beskriver för ändens tid. ”Den som river ner en mur, honom stinger ormen” säger Bibelns varnande ord till oss om sånt här (Pred. 10:8). I Tyskland gick man emot Guds ord och hela världen fick uppleva oerhört kraftig bett från ormen. Vi skall nu titta lite närmare på hur skyddsmuren revs ner i Tyskland vid den här tiden, så att ormen kunde gå till full attack.

  Rudolf Steiner

  – En profet på den tidiga New Age-arenan var österrikaren och teosofen Rudolf Steiner. Steiner var som mest verksam i början av 1900-talet och han startade bl.a. sällskapet Antroposoferna. De är i Sverige idag kanske mest kända för sitt biodynamiska mjöl från Saltå kvarn och för sina Walldorfskolor.

  Observera nu detta: Steiner gav också ut en tidning som hade namnet Lucifer Gnosis, vilket kan översättas med ”luciferkunskap”. Han omfattades också av den ockulta läran om kontinenten Atlantis. Rudolf Steiner undervisade att det var arier som befolkade Atlantis i den förhistoriska tiden.

  När Atlantis gick under ”degenererade”, eller tillbakautvecklades den mänskliga rasen till olika folkgrupper där de mörka folkslagen var de lägst stående, enligt Steiner, och de vita var de som var närmast släkt med Atlantis arier. Steiner menade därför att en av mänsklighetens viktigaste uppgifter var att renodla raserna så att vi kunde utvecklas tillbaka till den rena och upplysta ariska rasen.

  Både Steiner och hans läromästare Madam Blavatsky var också tydligt antisemitiska och antijudiska. I sina skrifter framställde de judarna som en lågt stående och materialistisk ras. Så i dessa skrifter fanns vad man kan kalla teologiska motiveringar för antisemitismen.

  Hand i hand med detta uppfanns i slutet av 1800-talet biologiska motiv för rasism genom den tidens evolutionsromantik. Du känner säkert igen tankarna från nazismen i Hitlers Tyskland. Men vad fanns då för kopplingar?

  Forts Inlägg varning för New Age

  Gilla

 5. Inlägg 6 varning för New Age

  (Här ser Du kopplingar till skeendet i ovanstående inlägg)

  Thulesällskapet

  – År 1918 bildades ”Thulesällskapet” i Tyskland. Det här var en slags hemlig orden som fungerade som en underavdelning till den stora rasistiska och nationalistiska Germanorden. Germanorden arbetade för att samla de germanska folken i en enda stat och återuppväcka en slags arisk-germansk religion.

  Thulesällskapet såg som sin uppgift att via propaganda verka för en rening av Tyskland från lägre stående raser. Deras ledare, baron Rudolf von Sebottendorff, sysslade både med Yoga och var medlem i en frimurarloge. Det är intressant att notera att ”Thule” är ett annat namn för det Atlantis som Rudolf Steiner så hängivet predikade om.

  Thulesällskapet hade, precis som Madam Blavatskys teosoferna, ett hakkors i sitt emblem och man använde orden ”sieg heil” som hälsningsord. Detta var alltså många år före det att Hitler kom till makten. Här kan man börja ana varifrån Hitler fick sina idéer.

  Det fanns flera intressanta och kända medlemmar med i Thulesällskapet. Där fanns den ökände rasbiologen och evolutionisten Ernst Haeckel som var en annan läromästare till Rudolf Steiner. Vidare hade man Rudolf Hess som medlem, han som senare blev Hitlers ställföreträdare. Man hade Alfred Rosenberg som medlem, han som senare blev chefsideolog inom nazistpartiet, och sist men inte minst fanns självaste Adolf Hitler med på listan över frekventa gäster.

  Det ockultas inflytande över Hitler

  – Man kan från dessa fakta förstå att Hitler tidigt kom i kontakt med och blev påverkad av de ockulta och esoteriska lärorna. Här fick han lära om den försvunna kontinenten Atlantis, om ariernas ursprung och överlägsenhet, här fick han lära känna kraften i de ockulta symbolerna och hälsningsorden, och här blev han invigd till den messiasförväntan som fanns inom de hemliga sällskapen.

  Det är känt att Hitler senare inordnade nazipartiet och SS på samma sätt som frimurarna, med förbund och invigning i olika grader där man stegvis får lära känna de innersta hemligheterna. De ockulta sällskapen var därmed inte oskyldiga när det gäller Hitler-tysklands framväxt.

  Man påverkade de politiska anspråken till att bli messianska, och genom det Tyska nazistpartiet kan man säga att de ockulta krafternas sanna natur sedan kom i full blomning. Vi kan alltså lära oss något mycket viktigt om det ockulta från det här.

  – För att man skall förstå hur en kulturnation som Tyskland kunde falla ner inför Hitlers fötter som den gjorde, måste man känna till det ockultas roll. Man måste känna till att de ockulta aktiviteterna var mycket starka i Tyskland strax före det att Hitler kunde träda fram på arenan.

  Hemliga sällskap blomstrade som aldrig förr och det fanns en stark messiansk förväntan. Man ville se en stor ledare träda fram. Klimatet var en slags ”mysterie-romantik” som också hade slukat stora delar av den tyska allmänheten, och de hade på så sätt blivit tillräckligt initierade och transformerade för att ta emot den tidens antikrist. Man var redan andligt mörad och marinerad, skulle jag vilja kalla det. En man som var journalist i Tyskland vid den här tiden, beskriver klimatet så här i en av sina böcker:

  ”Vid samma tid tog astrologi och spådomsväsende överhand. Det fanns många s.k. astrologiska tidningar med en väldig upplaga, de flesta agiterade för Hitler och profeterade att han skulle komma att gripa makten – väl inseende att läsarna just ville läsa detta.”

  – När vi då tänker på vår tid, så kan man nog säga att Sverige inte på något sätt ligger efter det tidiga 1900-talets Tyskland när det gäller de nyandliga och ockulta aktiviteterna. Samhällets transformation till att ta emot den sista tidens antikrist är mycket långt framskriden. Detta har skett stegvis genom att svensken börjat intressera sig för alternativa läkekonster och terapier, gått vidare till meditation eller yoga, och sedan börjat ta in de esoteriska lärorna om reinkarnation, självförgudning, messianska förväntningar och läran om lucifer.

  Forts Inlägg varning för New Age

  Gilla

 6. Inlägg 7 varning för New Age

  New Age ur ett Bibliskt-teologiskt perspektiv

  – Skall man granska New Age ur ett Bibliskt-teologiskt perspektiv så hamnar man ända tillbaka till Edens lustgård där ormen/satan frestade människan till att bli lik Gud och bestämma efter eget tycke. Satan sa ungefär så här till Eva då: ”Ingalunda skall ni dö. Men Gud vet att när ni äter av den förbjudna frukten så skall era ögon öppnas så att ni blir såsom Gud så att ni själva får kunskap och kan avgöra vad som är gott och ont” (1 Moseboken 3:1-13).

  Ur satans mun kommer enbart lögner, och ur dessa lögner har sedan alla ockulta läror och villoläror vuxit fram. Ur orden ”Ingalunda skall ni dö” har bl.a. spiritism och läran om reinkarnation vuxit fram, saker som är väldigt centrala inom New Age.

  Och ur orden ”ni skall bli såsom Gud” har alla möjliga läror om självförgudning och om att söka Gud i vårt inre kommit – också väldigt centrala läror inom New Age, inte minst inom olika former av yoga och meditation. Även orden om ”att vi själva skall få kunskap om gott och ont” är centrala för New Age som ju är väldigt kunskapsfixerad.

  Har du bara rätt kunskap så skall du inte behöva vara fattig eller sjuk enligt deras läror. Den som har problem har egentligen bara fel kunskap och inställning. Detta är en lära som du kanske känner igen från den s.k. ”framgångsteologin” också, men den är inte mer rätt där.

  – Ett annat och mycket viktigt kännetecken på en villolära är om Jesus bara jämställs med andra läromästare som t.ex. Konfusius eller Buddha. Inom New Age väntar man på en kristusgestalt som har namnet ”Maitreya” och man undervisar att Jesus bara var en läromästare som Kristus Maitreya tog sin boning i under några års tid.

  Men enligt Bibeln är Jesus Kristus, han är Gud som kom till oss i mänsklig gestalt, och han blev korsfäst för våra synders skull, dog och begravdes. Sedan uppstod Jesus från döden i samma gestalt, han reinkarnerades alltså inte. Och han är den enda vägen till Gud och evigt liv enligt Bibeln.

  – Vi har här nu identifierat fyra lärosatser som är grunden till New Age och många villoläror, och de är:

  att du kan återfödas i ny skepnad, att du kan bli gudomlig, att allt hänger på att få del av rätt kunskap, att Jesus är jämställd med andra läromästare eller messiasgestalter.

  Så hör du läror som innehåller någon av dessa lärosatser i en eller annan skepnad, ja, då vet du att det är läror som har sitt ursprung hos ormen i Edens lustgård – satan alltså.

  Initiering och transformation

  – Nu skall vi titta närmare på det här med initiering och transformation. Man kan fråga sig hur Tysklands folk kunde falla på knä inför en så besatt människa som Adolf Hitler? Och hur kan kristna personer bli allt mer involverade i nyandliga företeelser där man i de innersta kretsarna tillber lucifer?

  Man kan också fråga sig hur bildade och till synes vanliga män kan lockas allt längre in i ockultism via hemliga sällskap och ordnar och själva tycka att det är oskyldigt? Hur kan t.ex. många präster i vårt land acceptera frimurarnas invigningsceremonier där man lägger sig i likkistor, vandrar runt i gångar uppmurade av mänskliga skelettdelar och svära trohetseden till ordensbröderna framför ett mänskligt kranium?

  Och hur skall man begripa att en hel värld skall komma att enas och i demokratisk anda, med öppna armar ta emot den sataniska figur som Bibeln kallar för antikrist, och upphöja honom som sin frälsare och kung?

  Forts Inlägg varning för New Age

  Gilla

 7. Inlägg 8 varning för New Age

  – Nyckelorden för att förstå hur detta kan ske, är det som de flesta ockulta sällskapen kallar för ”initiering och transformation”, vilket betyder ”invigning och förvandling”. För vanliga Svenssons börjar detta vanligen med att man intresserar sig för alternativmedicin, meditation eller Yoga.

  För ”fint” folk – om vi skall kalla dem så – börjar det kanske med medlemskap i något enklare ordenssällskap. Man lockas av löften om hälsa, mental kraft och välgång, om djup gemenskap, eller att få ta del av hemliga kunskaper som ger insikt i det fördolda, eller kanske löften om förmånliga positioner i arbetslivet.

  Man inbjuds till intresseväckande kurser, till föreläsningar och måltider, eller till någon terapiform. Sedan genom försiktig, stegvis invigning och tillvänjning förs de intresserade allt djupare in i sällskapens ockulta läror. Ofta förmedlas dessa esoteriska, ockulta kunskaper i ett gradsystem där man använder riter och symboler för att bildligt framställa det innersta budskapet.

  I vissa sällskap genomgår kandidaterna någon form av dopakt med död- och uppståndelseinnebörd. Och under resans gång blir personen allt mer ”transformerad”, alltså personlighetsförändrad och allt mer okänslig för det farliga och djävulska i dessa läror. Tro inte att dessa ockulta dopakter saknar betydelse, dom är i sanning – precis som det kristna dopet – ett sjävvalt steg/död bort från det gamla livet och ett stadigt kliv/uppståndelse in i det nya livet. Man säljer sin själ till det man döper sig till!

  – Genom historien har det visat sig, att de enklare sällskapen kan utgöra en rekryteringsbas för de mer avancerade och mer ockulta sällskapen. Namnet på den gud man dyrkar inom ett sällskap byts ofta ut när man går över till ett annat ”högre” sällskap eller invigs i de högre graderna, och senare står man kanske inför den hemligaste läran att det är lucifer som är gud.

  Men då är inte detta längre så avskräckande, vilket är avsikten med all ockult initiering. Jag lyssnade nyligen till en f.d. guru som fantastisk nog blivit kristen. Han berättade om vad man kan få se nere i Indien. Där dyker det inte sällan upp helt förvirrade västerlänningar som börjat följa efter någon andlig guru, och ofta har inkörsporten varit vanlig västerländsk Yoga eller meditation!

  – En av de stora ledarna för New Age är David Spangler. Han kan ses som en lärjunge till den Alice Bailey som jag berättade om tidigare. Han skriver så här om den invigning man arbetar för inom New Age:

  ”Lucifer arbetar inom varenda en av oss för att föra oss till helheten, och då går vi in i en ny tidsålder, vilken är en tid av människans helhet. Varenda en av oss är på något sätt förd till den punkt vilken jag kallar den luciferiska invigningen, den särskilda invigning genom vilken den enskilde måste passera om han skall komma helt in i närvaron av hans ljus och helhet.

  Lucifer kommer för att ge oss den slutliga gåvan av helhet. Om vi accepterar det, så är han fri och vi är fria. Detta är den luciferiska invigningen. Många har genomgått den, och många kommer att genomgå den i kommande dagar, för detta är invigningen i den nya tidsåldern.”

  Så säger alltså en av de stora lärarna inom New Age idag. Om vi skall se på det här ur ett Bibliskt perspektiv, så pågår en förberedelse till antikrists framträdande. Precis som när Johannes döparen trädde fram och förberedde människorna på Jesu ankomst genom omvändelse och dop – invigning alltså – så gör nu satan på samma sätt när han förbereder ankomsten för sin messias. Initieringen i de nyandliga sällskapen skall du alltså förstå som ett dop till antikrists rike.

  – Man kan också göra en jämförelse med det kristna andedopet, där vi får bli helt uppfyllda av Guds goda Ande. Inom New Age finns något motsvarande som kallas för att bli ”överskuggad”. Man blir då intagen och styrd av en andemakt, precis som Alice Bailey blev när hon skrev många av sina böcker.

  Överskuggning är något som kommer att drabba hela mänskligheten när New Ages messias träder fram, och denna överskuggning föregås av initiering och transformation säger man. Ur Bibelns perspektiv handlar det om att döpas in i det ockulta och att till sist bli helt besatt av satans andemakter. Mot det här finns bara ett beskydd, och det är att vara fylld av Helig Ande. Är du det?

  – När man nu vet hur de ockulta sällskapens strategi ser ut, skall man fråga sig om det då är så ofarligt och oskyldigt med alternativmedicin och olika nyandliga terapiformer som en del vill göra gällande. Är det egentligen ofarligt med meditation, yoga, akupunktur, homeopati, feng shui, eller med medlemskap i ordenssällskap som t.ex. frimurarna?

  Detta är ju just verktygen för försiktig initiering och transformation enligt New Age-profeterna. Det är deras fintrådiga tentakler ut till vardagssvensson för att fånga in nya invigningsobjekt. De hoppas på att du skall bli intresserad, initierad, transformerad och slutligen överskuggad.

  Forts Inlägg varning för New Age

  Gilla

 8. Inlägg 9 varning för New Age

  I ändens tid är detta det enda som kommer att erbjudas dig om du inte vandrar på Guds väg, försoningen genom Jesus Kristus. Vad jag kan se så kommer det inte att finnas något mitt emellan att vara fylld av Guds Ande eller överskuggad av antikrists ande.

  – Som du nu kanske kan förstå så är det då mycket allvarligt om våra kristna församlingar leds av personer som trätt in på ”transformationens väg”. Våra församlingar skall ju vara helgade platser som är helt befriade från ockult inflytande, för hur skall vi annars kunna få del av Guds Ande och kraft för att leda folk ut ur just nyandlighetens mörker och det ockulta.

  Detta handlar om både New Age-sällskap, hemliga ordnar och alternativa terapiformer och läkekonster med andlig bakgrund. ”Den som river ner en mur, honom stinger ormen” varnar Bibeln (Pred. 10:8) . Att invigas i dessa sällskap är att riva ner en mur. Det här Bibelordet utgör dessutom en dubbelriktad varning. Dels till den som river ner sin skyddsmur, och dels till dem som går i ok med en sådan person. Skall vi acceptera medlemmar i våra församlingar som fått ormens gift injicerat i sitt innersta om dom inte vill omvända sig?

  Avslutning

  – Sist vill jag ge ett råd till dig som sysslar med någon form av New Age-förknippad terapi eller läkekonst, och till dig som är medlem i något hemligt sällskap eller orden, och det är: lämna allt detta till 100% ! Jag måste vara helt kompromisslös här. Vill du inte riskera att bli överskuggad och intagen av antikrists ande och gå evigt förlorad, så lämna detta helt!

  Är din hälsa eller gemenskapen i de nyandliga sammanhangen eller med ordensbröderna mer värd än en hållbar gemenskap med Jesus Kristus? Du kan inte ha båda, för varken Jesus eller antikrists ande kommer att acceptera det i längden. Du skall få ett ord från Bibeln,1:a Kungaboken i GT, kap. 18 vers 21:

  ”Elia trädde fram för allt folket och sade: ”Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom.”

  – Har du öppnat dig för det nyandliga och ockulta på något sätt, men att du nu känner att du vill lämna detta bakom dig, då skall du veta att Jesus har all makt i himlen och på jorden. Endast han kan hjälpa dig. Gör på det här sättet om du vill att Jesus skall befria dig.

  Bekänn allt för honom och be om förlåtelse. Öppenhet är den bästa själavården. Bekänn Jesus som Herre och Gud! Släng all ockult litteratur. Avsäg dig också allt som du tidigare tagit in, avsäg dig eventuella mantran, nya namn och ramsor och överlåt hela din varelse till 100% till Jesus. Hos honom kan du få förlåtelse, befrielse, kärlek, glädje, frid, läkedom och ett löfte om evigt liv. Och allt detta får du gratis om du överlåter dig till Jesus Kristus! Läs om detta i din Bibel. Gud välsigne dig i ditt beslut!

  Slut på del 1 av Lennart Jaretegs 2 artiklar. Nu följer del 2 med varning för New Age

  Forts Inlägg varning för New Age

  Gilla

 9. Inlägg 10 varning för New Age

  Ett Bibliskt, kristet förhållningssätt till det nyandliga
  smörgåsbordet New Age

  Del 2: ”Jakten efter framgång, hälsa och lycka”

  Inledning

  I del 1 berättade jag om teologin och historien bakom New Age. Jag berörde då bl.a. vad som planeras i de innersta kretsarna inom New Age. Jag lyfte fram bevis för att det är lucifer – satan alltså – som man tillber i deras innersta kretsar.

  Jag pekade också på hur New Age-profeternas läror starkt påverkade Adolf Hitler till att bli den messiasgestalt som han blev. Ockultism, hemliga läror och ordensväsenden var de absolut starkaste krafterna bakom Hitlers djävulska diktatur.

  Och då förstår man också hur allvarligt det är om man endast nosar lite på de rätter som New Age och andra ockulta nätverk erbjuder från sitt smörgåsbord. Här är verkligen den avgörande frågan var någonstans du söker efter välsignelse. Är det inte hos Gud så lever du troligen väldigt farligt.

  Inom New Age finns en medveten taktik att med förföriska erbjudanden locka vardagssvensson in i sitt nät, för att sedan successivt initiera, inviga och transformera sina offer så att de blir förberedda för den nya tidsålderns nya världsordning och den världsledare som man vill insätta som regent över hela jorden. Han som Bibeln kallar för antikrist. Vi skall utgå från ett Bibelord i 2:a Timoteusbrevet i NT, kapitel 4, verserna 3-4. Det står så här:

  ”Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövörat till för sanningen…” (NT 81).

  Här är ett perfekt material för New Age att bearbeta, för den här typen av människor slår dövörat till för sanningen och lockas hellre av andra smaskigheter. Och vad är det som vanligen lockar folk? Jo, det handlar om att man vill höra fascinerande läror och spådomar om hur man blir framgångsrik och vacker, läror om hur man blir lycklig och rik, hur man kan komma ifrån lidanden, bli frisk och få ett hälsosamt liv, spådomar om framtiden osv.

  Och då söker man sig till den ene läraren, mästaren, pedagogen eller terapeuten efter den andre, i stället för att söka sig till Gud, han som skapat allt det äkta goda. Finns det då några risker med det? Ja, det står så här i 2:a Korintierbrevet i NT, kapitel 11, vers 14:

  ”Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten.”

  Söker du inte hjälp hos Gud så är satan beredd att serva dig med allt vad du söker efter – i alla fall tills han fått dig i garnet. Allt verkar så ljust och bra i början. Sedan, när du väl är fast, så är inte alla dessa fantastiska nyupptäckter så roliga längre.

  Då börjar den nedbrytande processen som gör att du kommer allt längre från Gud och allt längre in i mörker, missmod, rådlöshet och depression. Satan utnyttjar vår nyfikenhet och vårt begär efter framgång, hälsa och lycka, och han utnyttjar vår svaga karaktär.

  Ett av hans mest kraftfulla verktyg i våra dagar är New Age, och hans drivkraft är denna: missar vi Guds frälsningserbjudande genom Jesus, då är vi evigt förlorade! Då har satan än en gång triumferat över Guds avbild: människan. Han har inget att förlora, för han själv är redan dömd. Han kan bara fördärva och fördärva ännu mer. Och det förrädiska är alltså, att han kommer förklädd.

  Om detta handlar detta dokument, och jag skall sätta fokus på sådant som har ett sken av att vara ljus, men som kan leda oss in i evigt mörker. Min avsikt är att avslöja vem som ligger bakom många av de erbjudanden om framgång, hälsa och lycka som vi möter i vår vardag.

  Jag kommer att ta dig med bakom kulisserna på yoga, meditation, akupunktur, homeopati och Feng Shui. Jag skall också säga något om astrologi och positivt tänkande. Jag kommer också att berätta om hinduismens sanna natur eftersom mycket av den nyandlighet vi ser i dag har sitt ursprung hos hinduiska läromästare.

  Forts Inlägg varning för New Age

  Gilla

 10. Inlägg 11 varning för New Age

  En mycket bra utgångspunkt för min kritik mot alla dessa nyandliga terapier som t.ex. yoga och meditation, men även vidskeplighet och skrock, är det första utav Guds tio budord:

  ”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig”

  Detta budord är ett förbud mot avgudar. Det är främst givet till dem som redan har valt att följa Gud och det säger att man inte får ha någon ytterligare gud jämte Herren Gud. Vad är då en avgud som man har, samtidigt som man dyrkar Herren Gud?

  Jo, det är helt enkelt allt sådant som man söker hjälp från och förtröstar på vid sidan av Gud och som därmed får mitt tack och lov. Fundera själv på vad du berättat för dina vänner om vad som hjälpt dig med din hälsa, med dina sömnproblem, vad som gör dig mentalt stark eller vad som kittlat ditt andliga sökande.

  Du kanske prisade yogan som du precis har börjat med, den undergörande homeopatmedicinen som någon tipsade om, kristallterapin som din massör gav dig, akupunkturen som du fick på sjukhuset eller så prisade du den skrock som du för säkerhet skull följer.

  Det är troligt att det här är avgudar enligt första budordet. Det är därför viktigt att titta bakom kulisserna på sådana här nyandliga företeelser, för det finns en ond makt som vill snärja oss och få oss att förtrösta på avgudar istället för på Gud.

  Denna onda makt vill få dig som redan är kristen allt längre bort från din skapare och Herre så att du till slut faller ur nåden och går evigt förlorad. Är du idag inte en kristen, då är den ondes avsikt att snärja dig så pass mycket att du aldrig någonsin kommer att hitta fram till Guds nådatron för att få den nödvändiga befrielsen och frälsningen för ett evigt liv.

  Hinduismen

  Om man kikar bakom kulisserna på nyandliga företeelser så hamnar man snabbt i hinduismen – den indiska religionen. Mycket inom New Age är sprunget ur hinduiska tankebanor. Jag skall därför belysa några saker inom hinduismen.

  Kärnan i hinduismen är själavandringen: det ständigt pågående kretsloppet av död och återfödelse. Detta kallas reinkarnation. Karma, vilket betyder ungefär gärningar är det som styr i vilken varelse man återföds i. Hinduismen är därmed en religion som till 100% bygger på egna gärningar.

  I västvärlden ser många invånare reinkarnationen som något spännande och positivt. Men i Indien ser man reinkarnationen som en förbannelse. Hela samhället är egentligen förslavat under denna lära.

  Därför har det inom hinduismen uppstått en mängd olika religiösa riter och metoder som går ut på att försöka bryta detta osaliga kretslopp av död och återfödelse, där yoga och meditation är två sådana metoder. Det finns i Indien tusentals självutnämnda guruer som tjänar stora pengar på att vägleda alla de som trälar under dålig karma och fruktar för nästa återfödelse.

  För att inte evigt bli kvar inom reinkarnationens kretslopp, kämpar dessa stackars människor för att bryta kretsloppet. Deras hopp är att jaget skall upplösas och förenas med det stora gudomliga tomrummet. Detta tomrum innebär att bli allt och ändå ingenting, kan man säga, genom att bli ett med det gudomliga världsalltet Brahman. Enligt hinduismen är Brahman både skaparen och det skapade. Brahman är allting och allting är Brahman.

  Forts Inlägg varning för New Age

  Gilla

 11. Inlägg 12 varning för New Age

  Bibeln ger inget stöd för reinkarnationstanken. ”En gång skall vi dö och sedan dömas” står det i Hebreerbrevet 9:27 i NT. Jesus reinkarnerades inte efter sin död, han uppstod i samma kropp. På samma sätt kommer en gång alla människor att återuppstå i samma kropp, en del till dom andra till evigt liv. Och när Jesus kommer åter till jorden så kommer han i samma kropp. Han reinkarneras inte i en annan kropp eller varelse.

  I västvärlden har många av hinduismens populariserade metoder antagit en skepnad av att vara filosofiska och vetenskapliga, men det är helt felaktigt. De är i grunden religiösa övningar som bygger på hinduiska teorier om hur människan skall komma upp till en gudomlig nivå där döden inte finns mer.

  Därmed vilar hinduismen på samma frestelse som Adam och Eva utsattes för i Edens lustgård: ni kan bli så som Gud, och ingalunda skall ni dö. Från Bibeln förstår vi att den grövsta synd människan kan begå är när människan själv försöker bli gudomlig. Det är syndens ursprung!

  Därför uppstår det också gång på gång genom världshistorien läror och religioner som lockar till denna självförgudning. Varför då? Jo, förstår man det ödeläggande i att anamma sådana läror, ja, då vet man att det är ormen från Edens lustgård, satan, som ligger bakom detta. Han vet vad som kan kasta människan in i evig död och förgängelse och det är hans enda mission.

  En mycket känd guru i Indien är Sai Baba. Det som han säger om sig själv avslöjar på tydligaste sätt vad hinduismen står för. Han har sagt så här: ”Jag är gud. Min kraft är gudomlig och har ingen gräns. Det finns inget naturligt eller övernaturligt som kan stoppa mig eller min mission”.

  I Indien upphöjs alla guruer till gudar. Och det är endast dessa som kan förmedla gudomlig vishet. Som vanlig hindu är man därför beroende av en guru för sin egna andliga utveckling. Det räcker inte med att läsa de religiösa skrifterna.

  I det här sammanhanget kan det vara intressant att lyssna till vittnesbördet från en indisk före detta guru som heter Rabi Maharaj. Rabi växte upp i en familj där fadern var hinduisk präst och guru. Familjen var därför av hög kast och högt ansedd. Rabi blev med tiden själv guru och han sysslade mycket med både meditation och yoga.

  Folk kom och knäböjde inför hans fötter och gav honom gåvor för att de skulle få en bättre karma för nästkommande liv. Men trots detta välstånd kände Rabi en allt mer tilltagande tomhet i sitt inre, och han kände sig oerhört ensam trots att han bodde i en familj med 14 medlemmar.

  Han sökte ännu mer intensivt i de hinduiska skrifterna, han övade ännu mer yoga och meditation, men det gjorde honom bara ännu mer förvirrad. Genom yogan fick han erfara psykedeliska syner som man kan likna vid de hallucinationer man får av vissa sorters narkotika, berättar Rabi.

  Till slut stängde han in sig i flera dagar på sitt rum för att försöka hitta sanningen. Just då kom en ung kristen kvinna och berättade för honom om Jesus och om att Gud älskade honom. Det här såg han (tack och lov!) som en vägledning, och efter att han lämnade sitt liv i Guds händer och tog emot förlåtelse och frälsning genom Jesus, så blev hans liv helt förvandlat.

  All tomhet och ensamhet försvann. De psykedeliska synerna upphörde. Plötsligt visste han varifrån han kom, vem han var, och vart han var på väg. Framtiden såg plötsligt mycket ljus ut. Gurun blev en kristen när han såg den kärlek och det meningsfulla liv som Gud ville ge honom.

  Det är därför intressant att höra vad Rabi har att säga om hinduismen och yogan. Han säger så här i ett reportage om New Age: ”Yoga är hinduismens innersta kärna. Det finns ingen hinduism utan yoga och ingen yoga utan hinduism, och det hinduismen ger, det är idel tomhet och hopplöshet” enligt denna Rabi Maharaj, en före detta guru.

  Forts Inlägg varning för New Age

  Gilla

 12. Inlägg 13 varning för New Age

  Hinduismens mission i Väst

  När man granskar de nyandliga terapierna och metoderna skall också känna till hinduismens aggressiva missionsarbete. År 1966 samlades ledarna för hinduismen till en kongress. Där planerades att välden skulle missioneras.

  Redan år 1979 konstaterade sedan en talesman för den hinduiska världskongressen att: ”Hinduismens mission i väst har krönts med en fantastisk framgång. Hinduismen är på väg att bli en världsledande religion och slutet för kristenheten närmar sig”. Och år 1981, sa den indiske ledaren för Transcendental Meditation att: ”Vår uppgift är att utmana den utspridda demonen som ligger bakom kristendomen”.

  Hur sker då denna hinduiska mission? Jo, enligt den hinduiska missionsorganisationen ”Vishva Hindu Parishad” så är yoga- och meditationslärarna i väst deras främsta missionärer. Flera före detta yogalärare, som idag är kristna, säger samma sak: att den hinduiska missionen sker genom att sprida intresset för yoga, meditation, etc och att lärare i väst nästan aldrig vet om att de utnyttjas av de hinduiska ledarna. Vi kan avsluta denna lilla genomgång av hinduismen med ett Bibelord från profeten Jesajas bok i GT, kapitel 2, vers 6:

  ”Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de är fulla av Österlandets tänkande”

  Taoism (daoism)

  Den kinesiska taoismen är grunden för många i dag populära terapiformer som akupunktur, akupressur, feng shui och andliga kroppsövningar som qigong (chigong).

  Många har uppfattat taoism som enbart en livsfilosofi. Detta är inte helt korrekt eftersom taoismen utvecklats till att bli en komplex religion med offergåvor till andeväsen, trolldom, exorcism, spådom och bruk av magiska amuletter med mera. Bakgrunden är dock en filosofi där tao anses vara en opersonlig princip som styr hela universum.

  Tao sägs ha funnits innan universum blev till. Ordet tao (eller dao) betyder ”vägen”. Taoisten måste följa denna väg och ge naturens krafter utrymme att styra livets utveckling för att kunna leva i harmoni med kosmos.

  Två krafter är centrala inom taoismen, yin och yang. Yin står för det mörka och kalla, passiva och kvinnliga. Yang står för det ljusa och varma, aktiva och manliga. Växelverkan mellan de två ger världen framåtskridande. Taoisten skall därför söka balans mellan yin och yang i sitt liv.

  Det är här som andningstekniker, meditation, diet och kroppsövningar som qigong kommer in i bilden. En annan kraft inom taoismen är qi (chi) som betyder andning och livsande. Söker man hälsa och framgång är det flödet av qi man skall främja. Då är det feng shui som står till buds, en teknik där man genom geomanti (konsten att spå med hjälp av jordens tecken) försöker hitta harmoni med qi.

  Hur skall man då som kristen förhålla sig till taoism? För en kristen finns ingen annan väg än Jesus. ”Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” sa Jesus. En sann kristen kan inte vandra Jesu väg och taos väg samtidigt. De leder åt olika håll.

  Forts Inlägg varning för New Age

  Gilla

 13. Inlägg 14 varning för New Age

  Yoga

  När jag ser mig runt i min vardag, så tycks yoga nu vara den mest populära bland alla terapier och metoder med österländskt ursprung. Intresset väcks genom löften om att man blir av med stress och får mental kraft och skärpa. Man utövar därför yoga både på arbetsplatser och på gym. Yogan finns ibland även med som ett inslag i barns skolidrott. Känner man till dess religiösa grund så förstår man att det handlar om något mer än kroppsövningar och avslappning.

  Rabi Maharaj, den före detta guru som jag citerade tidigare, säger vidare om yogan: ”Yoga leder oundvikligen människor till hinduismen. Påståendet att yoga inte är religion är fullständigt felaktigt. Yoga är en religiös handling. Det finns ingen yoga utan andliga inslag.”

  Yoga handlar inte enbart om olika kropps- och andningsövningar som många tror utan handlar främst om meditation. Yoga betyder ungefär ”att sammanfogas”, och det man skall sammanfogas med är Brahman: det gudomliga världsalltet i hinduismen.

  Yogan avser att sätta personen i en slags trans och därmed dra sinnet upp mot sammanfogning med Brahman. Detta skall man uppnå med yogans olika meditationsövningar, och man använder sig då av andningsövningar, olika ställningar och mantran till stöd för meditationen. Även om det sällan sägs rakt ut, så är alltid ett mantra namnet på en hinduisk gud som skall upprepas gång på gång.

  Yoga härstammar ifrån myterna om den Indiske guden Shiva som kallas för yogans herre. Shiva är den destruktiva guden inom hinduismen och förknippas med ormens kraft. Därför avbildas ofta Shiva med ormar i håret eller runt andra delar på kroppen. Shivas ormkraft kallas för Kundhalini.

  Med hjälp av kundahlinikraften skall man i yogan bryta ner den egna viljan, känslorna, sinnet och andra själsliga och andliga blockeringar. Målet är att uppnå en sådan hög grad av tomhet, att reinkarnationscirkeln till slut bryts och man blir ett med Brahman. Som kristen bör man haja till när ormen och ormkraften upphöjs på det här sättet. Här kan man ana vem som ligger bakom dessa läror.

  Den andliga faran med yoga blir tydlig när man hör vad en före detta yogalärare säger om sina upplevelser i yogaövningarna. Hon säger att hon fick känslan av att själv vara gud. Rabi Maharaj berättar att han i sina yogaövningar ofta hade otäcka övernaturliga upplevelser med resor till andra världar och möten med utomjordiska varelser.

  Sådana upplevelser är ofta orsaken till att man i Indien kan se helt mentalt förvirrade västerlänningar som slaviskt följer någon guru. Inkörsporten har varit vanlig västerländsk yoga eller meditation enligt Rabi Maharaj. Det finns alltså en psykisk och andlig fara med yoga och meditation, som jag skall berätta mer om längre fram.

  Under täckmanteln av att vara vetenskaplig och medicinskt korrekt, så har yogan t.o.m. blivit accepterad inom kyrkor, samfund och på teologiska seminarier. Men de som vet vad som ligger bakom yoga och vad den kan leda till ser yoga som en trojansk häst i våra församlingar! Se det därför som din uppgift att rulla ut den här hästen ur alla sammanhang där du är med.

  Forts Inlägg varning för New Age

  Gilla

 14. Inlägg 15 varning för New Age

  Meditation

  Meditation liknar på många sätt yoga men saknar de speciella kroppsövningar som kännetecknar yogan. Det finns många olika sorters meditation, men i grunden handlar det om religiösa övningar som härstammar från hinduism eller buddhism. Grundtanken är att meditation skall hjälpa människan att frigöra sig från den materiella världen och reinkarnationens förbannelse, för att till slut försvinna in i det gudomliga kosmos.

  Guruer i Indien säger att all kunskap redan finns inom oss och att genom meditation får man kontakt med sitt undermedvetna: sin inre gudomliga natur. En del guruer säger att vi inte ens behöver studera eller läsa böcker för att bli upplysta, det gäller bara att via meditation och deras vägledning komma i kontakt med det stora eviga och universella medvetandet för att bli vis.

  Dessa guruer föraktar intellekt, förstånd och känslor och pekar istället på att man med hjälp av meditationen skall gå den ”inre kunskapsvägen” som de säger. Man skall söka kontakt med ”den inre vägledaren”, ”vår inre guide” eller ”vår inre ängel”, undervisar man.

  I västvärlden tror många att meditation är neutrala avslappningsövningar, men det är en skev uppfattning. Meditation är framför allt en andlig övning. För många år sedan klippte jag ut en artikel från Göteborgs Posten. Där kunde man läsa om vad överläkare Bo G Johnson vid Lillhagens sjukhus i Göteborg ansåg om meditation och yoga.

  Huvudrubriken på artikeln var ”Meditation kan leda till psykisk sjukdom”, och det var alarmerande fakta som han kom med. Överläkare Bo G Johnson hade i sitt dagliga arbete upptäckt att meditation och yoga i många fall hade lett till svåra psykosliknande tillstånd där medicin inte hade någon effekt. Han tog i artikeln särskilt upp ett fall som han hade följ på nära håll och som gällde en 27-årig man som hade provat på avslappning med hjälp av s.k. ”chakrameditation” också kallad ”kundalinimeditation”.

  Killen var studerande och hade inga sociala eller missbruksproblem. Efter att bara sju gånger ha lyssnat på en kassett med meditationsövningar sökte han akut hjälp för egendomliga psykiska problem. Under en övning hade han plötsligt upplevt hur någon slags energi under stor kraft fyllde kroppen, sa Bo G Johnson.

  Det handlade om ett energiflöde som sakta steg upp genom ryggraden och upp i huvudet där det liksom exploderade. Killen hade syner av ormar som steg uppåt från ljumskarna och ville bita honom i ansiktet. Det här tillståndet kunde den unge mannen inte påverka själv på något sätt.

  Efter några dagar övergick det i en ny fas där han upplevde hur en mörk substans trängde in i hans kropp, och det här gav honom akut dödsångest. Han vaknade också varje natt av att onda väsen attackerade honom. Bo G Johnsom berättade att killen lades in på den psykiatriska kliniken, men att medicinerna inte hade någon som helst inverkan på honom.

  Överläkare Bo G Johnson har sedan träffat flera personer med samma erfarenheter. Några hade kvar dessa otäcka upplevelser så länge som 14 år efter att de slutat meditera. Nu kanske du säger att: ”Ja, men det var ju den farliga chakrameditationen som gjorde den 27-årige killen sjuk”. Men då skall du veta det, att en av patienterna endast hade sysslat med vanliga avslappningsövningar, men hon upplevde också dessa attacker från ormar.

  Forts Inlägg varning för New Age

  Gilla

 15. Inlägg 16 varning för New Age

  Jag tror inte heller s.k. ”kristen meditation” eller ”jesusmeditation” är något som vi skall syssla med. För mig är det är som att säga att det finns kristet knark eller kristen ockultism. Ingenstans i Bibeln finns något som handlar om meditation, så det är helt sprunget ur andra religioner.

  Att rabbla Jesu namn som ett mantra är inte det sätt som Jesus vill att vi skall be på. Varken hans namn eller Bibelord skall användas som mantran, får då närmar vi oss det som vi kallar för magi. Vår relation till Gud skall vara som ett barns relation till sin mamma eller pappa.

  Hur skulle du uppleva det om din dotter satt i ett transliknande tillstånd och bara upprepade ditt namn om och om igen istället för att umgås med dig på ett naturligt sätt? Utifrån överläkare Bo G Johnsons berättelse kan man förstå att riskerna med meditation är så stora att ingen borde syssla med det, oavsett vad det är för typ av meditation.

  Om du nu har upplevt att yoga eller meditation har hjälpt dig i livet så vill jag citera läkaren Samuel Pfeiffer för dig, som säger så här om alternativmedicinen: ”Vad hjälper det en människa om hon kan glädja sig åt den bästa hälsa, men tar skada till sin själ?”.

  Är du ute efter kroppsövningarna i yogan, så sök dig till neutral gymnastik där du inte riskerar din evighet. Är du ute efter mental hälsa, så sök dig till Jesus. Är du ute efter avslappning, så ta en bönepromenad i skogen eller lägg dig och lyssna på klassisk musik.

  Sedan är det viktigt att konstatera att vi som kristna inte är utlovade ett liv utan problem. Det är tvärtom så att lidanden många gånger har en mening i våra liv. Det ser vi bl.a. i Apostlagärningarna, kapitel 14, verserna 20-22 i NT:

  ”Nästa dag for Paulus och Barnabas till Derbe. De predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra och Ikonium och Antiokia, och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sade att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike.”

  Vad skall vi då göra när vi möter dessa lidanden. Det kan vi läsa om i Jesajas bok i GT, kapitel 50 vers 10, samt kapitel 30, vers 15:

  ”Vem bland er fruktar Herren och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, skall han förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud.”;”Genom stillhet och förtröstan blir ni starka”

  Det bästa för både kropp och själ är att invänta Guds lösning på alla problem vi har. Och då skall jag säga det till dig att jag själv inte lever ett liv utan prövningar och sjukdom. Men jag vill trots det i det yttersta hålla greppet om dessa Bibelord och be att Gud skall stärka mig till att vara trofast Honom genom alla mörka dagar.

  Forts Inlägg varning för New Age

  Gilla

 16. Inlägg 17 varning för New Age

  Akupunktur

  Akupunktur är ursprungligen en gammal kinesisk terapimetod som bygger på den dualistiska teologin där man tror att allt tillkommit och upprätthålls av de två motsatta krafterna yin och yang. Genom stick med nålar kan balansen mellan yin och yang manipuleras så att önskad effekt erhålls, menar man.

  För länge sedan använde de kinesiska akupunkturläkarna även örter, massage, amuletter och trollformler vid behandlingen. Spiritism och astrologi var också inslag i dessa läkares behandling.

  Akupunktur är därför ursprungligen inte någon vetenskaplig metod, utan en religiös och filosofisk metod med stora inslag av vidskeplighet och fantasier om förhållandet mellan kosmos och människans kropp.

  Några säkra vetenskapliga förklaringar till akupunkturens effekter finns inte än i dag, men det finns belägg för att den kan ge smärtlindring. De flesta västerländska utövarna av akupunktur tar avstånd från den traditionella religiösa läran, men hävdar ändå ofta att effekterna inte kan förklaras enbart med den retning som nålarna ger.

  Man erkänner därför att det finns något mer där bakom. I Sverige används akupunktur främst för smärtlindring, men det finns även naturläkare som behandlar det mesta, från fotsvett och magbesvär till hösnuva och drogberoende.

  En specialist på akupunktur vid namn Dr C. Schnorrenberger, säger att: ”Akupunkturens enastående effekter kommer akupunktören till del bara om han rättar sig efter de ursprungliga föreskrifterna som vilar på de uråldriga principerna”.

  Andra forskare menar att akupunktur handlar om att väcka och kontrollera den kraft som motsvarar kundahlinikraften (ormkraften), precis som man gör i t.ex. kundahliniyoga. Jag hoppas att du utifrån denna lilla genomgång förstår att akupunktur inte är fullt så neutralt som man kan tro. Det finns helt klart ockulta inslag som gör att man bör avstå från akupunktur enligt min mening.

  Forts Inlägg varning för New Age

  Gilla

 17. Inlägg 18 varning för New Age

  Homeopati

  Många sätter likhetstecken mellan homeopati och örtmedicin vilket är fullständigt fel. Det samma gäller tron att homeopati har att göra med s.k. ögondiagnostik. Det är istället så att homeopater kanske ibland kombinerar sin behandling med någon örtmedicin och kanske gör en inledande ögondiagnostik för att ställa diagnos.

  Homeopati är en vidskeplig föreställning om att ”bota lika med lika”. Har patienten huvudvärk så skall denna botas med något ämne som normalt ger upphov till huvudvärk. Men metodiken är den att man späder ut en blandning med detta ämne i en sådan omfattning att det till slut bevisligen inte finns en enda molekyl kvar av detta ämne.

  Men man menar att spädningsgraden är själva finessen med homeopatin. Därför finns det olika spädningsgrader definierade. Man börjar med att tillverka en grundlösning bestående av ett gram av det aktiva ämnet och 99 gram vatten. Första spädningsgraden är att ta 1 ml av grundlösningen och tillsätta 99 ml vatten, ibland tar man 9999 ml vatten.

  Sedan upprepas samma spädningsprocedur till olika nivåer. Tolfte graden anses vara bra för akuta problem. Trettionde spädningsgraden anses vara bra vid kroniska sjukdomar. Ju högre grad av spädning ju starkare blir det homeopatiska preparatet menar man – konstigt nog.

  Vid själva blandningsprocessen skall också kosmisk kraft tillföras preparatet genom skakningar eller bankningar. Det här är en vanlig föreställning inom New Age där man tror att kosmisk kraft kan överföras med olika metoder.

  Homeopatins skapare var tysken Samuel Hanemann som föddes 1755. Han hade ett dokumenterat intresse för mystik, ockultism och österländskt tänkande, och detta intresse odlade han inom frimurarna, där han var medlem redan i unga år.

  Ju mer man fördjupar sig i homeopati ju mer inser man att homeopati bygger på österländsk filosofi. Begrepp som gång på gång återkommer är att komma i harmoni med världsenergin och med överjordisk vishet, osv.

  Hanemann kallade Jesus för ”ärkesvärmaren” och utsåg istället kinesen Konfucius till den mänsklighetens välgörare som för oss direkt till Gud. Men vi vet att Jesus själv sa att ”Jag är sanningen och Livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig”.

  Jag hoppas att den bakgrund jag gett dig här till homeopatin, gör att du känner att detta är inte är något som man bör syssla med. Homeopati handlar alltså inte om örtmediciner och det är inte vetenskapligt. Homeopati är rent kvacksalveri och ockultism.

  Forts Inlägg varning för New Age

  Gilla

 18. Inlägg 19 varning för New Age

  Feng shui och currylinjer

  Feng shui är en blandning av spådomskonst och magi som härstammar från Kina och som också grundar sig på taoismens lära om qi och krafterna yin och yang. Feng shui bygger också på den gamla kinesiska filosofin om att allt är uppbyggt av fem element: trä, eld, jord, metall och vatten.

  Inom feng shui finns en föreställning om att jorden är överdragen av osynliga men kraftfulla energilinjer, ”currylinjerna”. En del är gynnsamma andra är ogynnsamma. Skall man uppleva ett positivt flöde av qi, som ger harmoni och framgång i livet, måste man balansera krafterna yin och yang, och detta kan göras genom att rätta livet efter hur currylinjerna förhåller sig till ens tillvaro.

  För att lokalisera currylinjerna använder man sig av en slagruta eller en ”feng shui-kompass”. Dessa linjer styr sedan hur man placerar allt från hus och trädgård till hur man möblerar och hänger upp tavlor. Till exempel skall man inte ha en toalett i fel del av huset för då kan äktenskapet spolas bort. Man skall inte ha en rak väg fram till entrén för då pekar det olycksbringande giftpilar mot hemmet. Att ha tavlor med rätt bilder och färger leder till rikedom.

  Denna typ av skrockfull tro kan leda till ett liv förslavat under mödan att få ett positivt flöde av qi. Oron gör att feng shui blir herre över livets alla områden. Ur Bibelns perspektiv är det här frågan om avgudadyrkan. Sysslar man med feng shui så ger man den makt och ära istället för Gud.

  Något annat än Gud har blivit herre över ens liv. Som Guds barn kan vi få leva befriade från all sådan här bundenhet. Vi får istället gå till vår kärleksfulle Gud och Far med alla våra behov och vila i att Pappa vet bäst har allt under kontroll.

  När det gäller alternativmedicin och nyandliga terapier tycker jag att man skall ha den generella hållningen att bara för att något fungerar så är det inte säkert att det är bra att använda sig av det. Ibland kan det vara frågan om en placeboeffekt, men ibland är det frågan om ockulta krafter.

  När vi blir nyfikna på någon undergörande metod så skall vi fråga oss om det finns kopplingar till ockultism och spådomskonster. Finns det sådana kopplingar skall vi absolut inte prova på dessa metoder.

  Även om det kan vara till synes oskyldigt i början så leder den här typen av företeelser ofta till ett allt större intresse av sådant som erbjuds från det smörgåsbord som står uppdukat inom New Age.

  Och rätt som det är så är man fast och behärskad av dessa läror och krafter. Vi måste väga vårt eviga väl mot det förrädiskt positiva som nyandlighet och alternativmedicin har att erbjuda eftersom det kan föra oss bort från Gud.

  Forts Inlägg varning för New Age

  Gilla

 19. Inlägg 20 varning för New Age

  Astrologi och horoskop

  Nu skall jag bara säga något kort om astrologi och horoskop. Många tror i dag att astrologi är något som fungerar och därför läser man gärna horoskop. Vi skall då läsa vad Gud säger om detta i Bibeln. Vi läser från 5:e Moseboken i GT, kapitel 4, vers 19:

  ”Och när du lyfter dina ögon upp till himlen och ser solen, månen och stjärnorna, himlens hela härskara, låt dig då inte förledas att tillbe dem och tjäna dem.”

  Oavsett om du upplever att astrologi fungerar eller ej, så kan du inte vara ett Guds barn och samtidigt låta dessa spådomskonster ha inflytande över ditt liv. Du måste välja en väg.

  Positivt tänkande, visualisering och självläkedom

  Inom New Age finns en stark föreställning om att det materiella här på jorden bara är en illusion, och att allt det onda som vi upplever också bara är en illusion. Därför menar man att det endast handlar om att tänka positiva tankar för att få ett bättre liv. Precis så undervisar också många guruer inom hinduismen.

  I vårt samhälle idag marknadsförs en mängd olika terapiformer som just tjänar denna lära om positivt tänkande. Tanken styr vad du får, menar man. Du skall bara tänka och försöka ”visualisera”: alltså se framför dig det du vill ha. Tänker du positivt, blir livet positivt. Tänker du på en frisk kropp, så blir din kropp frisk. Tänker du på pengar, så blir du rik.

  Det här innebär att man förandligar människans jordiska situation där valet helt och hållet är hennes egna. Man är själv gud och avgör vad som är bra och dåligt och vad man vill ha och inte vill ha. Detta är grunden i undervisningen om positivt tänkande inom New Age.

  Konsekvensen av den här läran är att alla fattiga och lidande människor bara tänker fel tankar. Det är deras eget fel att livet ser ut som det gör. Tyvärr förekommer de här tankarna också i vissa kristna kretsar, men det är helt obibliska tankegångar.

  Den här läran om positivt tänkande, visualisering och självläkedom är inget annat än ett sätt att rättfärdiga överflöd eller strävan efter överflöd, och det är en hån mot de som lider och är fattiga. Det handlar om konsumism, egoism och habegär, och det går tvärt emot Bibelns budskap om att offra sitt egna för att hjälpa de som har det sämre. Där är Jesus den enda fullkomliga förebilden.

  HaFo kommentar:

  Visst kan det ibland i vissa vardagliga händelser vara bra att se möjligheter och inte bli upptagen vid allt som synes vara omöjligt. Men det är något helt annat än vad som ligger i betydelsen positivt tänkande i sammanhangen ovan.

  Vad som i dessa helt falska sammanhang sägs om positivt tänkande är ju helt analogt med trosförkunnelsens falska lära. Där man även lägger in att du ska få vad du bekänner. Så hamnar man i en helt verklighetsfrånvänd tillvaro och in i förljugenhet. Det kan t.o.m heta att man kan skapa med sina egna ord. Trosförkunnelsens troslära har sin grund i de vilsna företeelserna New Thought och Christian Cience. Jag sätter här in en länk som visar på trosförkunnelsens troslära:

  http://tre-skrivare.se/hf/NewAge.htm

  Forts Inlägg varning för New Age

  Gilla

 20. Inlägg 21 varning för New Age

  Avslutning

  Som jag skrev tidigare har jag förståelse för dig som lider och oroar dig på olika sätt. Men jag tror att vi begår ett stort misstag när vi söker snabba lösningar och inte låter prövningarna verka det som de skall verka. Då missar vi Guds lösning på våra problem, och vi jagar istället fram i livet som osaliga andar.

  Och då möts vi av en ond makt som alltid är beredd att ge oss frestande, snabba lösningar. Denna onda makt vill leda oss bort från sanningen och in under inflytandet av ”onda andars läror”, som Bibeln kallar det.

  Jag hoppas och ber att vi alla istället skulle försöka leva med den Bibliska inställningen att denna väldens lidande inte på något sätt motsvarar den enorma härlighet som skall uppenbaras och bli vår hos Gud i evigheten. Sätter vi vårt fokus på det himmelska, blir bekymren här på jorden inte lika stora, och vi blir inte lika lätt lurade i väg på villovägar.

  Min avsikt med de här två dokumenten om New Age har varit att varna dig för den planlagda förförelse som kommer ifrån New Age-nätverkets innersta kretsar. Jag har velat göra dig uppmärksam på att många av de nyandliga företeelser som vi ser i vårt samhälle idag inte är så oskyldiga som många tror.

  De är i realiteten New Age-nätverkets tentakler ut till vardagssvensson för att snärja henne och honom in i de ockulta läror som skall förbereda människorna till att ta emot och hylla den världsledare som man vill sätta på tronen. Han är den politiska och religiösa diktator som Bibeln kallar för Antikrist. Det förrädiska är att han kommer som en fredsfurste och kristusgestalt och att han kommer före Jesu återkomst.

  Jesus uppmanar oss gång på gång i NT att vaka och be och att se till att inte låta oss bli vilseledda. Dessa uppmaningar kräver ett viljebeslut och ett aktivt handlande från vår sida om vi skall kunna hålla oss vakna och invänta Jesu återkomst. Och skall du kunna se till att inte bli lurad, måste du kunna din Bibel.

  Därför ger jag inga mängder av boktips i det här dokumentet, för det viktigaste är att du läser Bibeln. Så jag avslutar därför mitt budskap till dig med ett Bibelord som utgör en av Jesu alla varningar, och det är ifrån Matteusevangeliet i NT, kapitel 24, verserna 23-27. Lägg noga märke till hur Jesu återkomst kommer att se ut, för på det sättet kommer inte Antikrist. Vänta alltså på det som Jesus sagt. Det står så här:

  ”Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

  Jag har nu sagt er detta i förväg. Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.

  Där den döda kroppen är samlas gamarna. Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas.

  Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.”

  Liten vägledning till befrielse, rening, överlåtelse och gemenskap med Gud

  Upplever du nu, efter vad du läst i de här två dokumenten om New Age, att du orenat ditt liv med någon av dessa nyandliga terapier eller metoder, och att du vill göra dig fri från detta, så ta tag i det riktigt ordentligt.

  Du kanske upplever bundenhet och ofrid, kanske du känner dig villrådig, kraftlös och längtande efter att komma närmare Gud utan att nå fram. Kanske du har förlorat gamla vänner och gemenskap.

  Om du skall komma in i en sund kristen tro, in i trons vila, och in i ett gott och avspänt förhållande till vår Gud och Skapare, så kan du inte behålla en enda liten smula från det ockulta smörgåsbordet. Du måste lämna allt och avsäga dig allt som du tagit in därifrån.

  Gör så här (ta god tid på dig, sitt i avskildhet, och tala fritt och öppet med din Skapare):

  Kom först ihåg att Jesus älskar dig vad du än har sysslat med! Han lät sig spikas på ett kors just för att du skulle kunna få förlåtelse för det värsta tänkbara och ett evigt liv! Tacka Jesus för det!

  Avsäg dig ”i Jesus namn” allt som du lärt och tagit in av ockult undervisning, metoder och beteenden. Kasta bort all litteratur, alla kristaller, tarrotkort, lyckobringande saker etc. som har med det ockulta att göra. Be Jesus att få börja om från noll.

  Avsäg dig all gemenskap med och inflytande från människor som lett dig in på det ockultas territorium.

  Plocka aldrig åter upp något – om endast en smula – från det ockulta smörgåsbordet. Tillskriv inte dessa läror något enda av din andliga utveckling. Gud använder sig inte av falska profeter. Han delar inte utrymme med onda andars läror. Han vill inte att vi dricker ur grumlade källor. Och Gud vill inte heller dela äran med falska profeter.

  Be Jesus om förlåtelse för att du lyssnat till lögner och inte älskat sanningen i allt.

  Tacka Jesus för att hans blod renar dig från all orenhet, all skuld och all synd.

  Tacka Jesus för att hans blod renar och skyddar från alla onda andemakter.

  Bekänn Jesus som din frälsare, Herre och som Gud.

  Befall ”i Jesus namn” alla onda andar att lämna dig och ditt hem och att aldrig mer återvända.

  Överlåt hela ditt liv till Jesus där han får fritt utrymme att vara din Herre och Gud.

  Tacka Jesus för att du hos honom nu får den förlåtelse, befrielse, kärlek, glädje, frid, läkedom som du längtar efter och tacka för att det är hos honom som du får ett löfte om evigt liv.

  Be att Jesus fyller dig med sin Helige Ande till vägledning och beskydd.

  Be Jesus att han via den Helige Ande vägleder dig in i hela sanningen.

  Börja att läsa Bibeln! Om du är ”marinerad” av Guds Ord så genomskådar du lätt villoläror och andra avsteg från Bibelns undervisning, och du byggs samtidigt upp till en stabil och mogen, kristen människa.

  Sök dig så småningom till gemenskap med kristna syskon.

  Tacka Jesus för att du nu får komma in i trons vila och ett gott förhållande till honom.

  Jesus älskar dig!

  Lennart Jareteg http://bibelfokus.se

  Gilla

 21. Ping: Se upp med förförelse | HaFos funderingar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s